roerdalen

Rijkste vrouw ter wereld: na Moeder nu dochter

Roerdalen – Na het overlijden van de Franse L ‘Oréal-erfgename Liliane Bettencourt gaat de titel van rijkste vrouw ter wereld naar haar 64-jarige dochter Françoise Bettencourt Meyers. Dat blijkt uit berekeningen van Bloomberg.By september 22, 2017 8:16 pm Read More →

Wat nu te doen in de tuin ?

Roerdalen – Net als voorgaande jaren nu op gezette tijden weer tuintips:
September kalender:
Plant sneeuwklokjes en ­narcissen zo vroeg mogelijk. De andere bloembollen kunnen wachten tot oktober of november.
Snoei nu de ranken van de klim­hortensia die te ver uitsteken.
Walnotenbomen snoei je in de nazomer en in de vroege herfst.
Coniferenhagen kunnen ook nog steeds worden gesnoeid.
Verzamel bloemzaden voordat de vogels ermee aan de haal gaan.
September is een goede planttijd voor vaste planten. Die kun je nu ook vermeerderen door ze te scheuren en de losse plantjes uit te planten.
Tweejarigen zoals muurbloemen en judaspenning kun je nu ook planten.
Hark afgevallen blad van het gazon, maar laat het liggen tussen de planten in perken en borders. Het is straks een goede bescherming tegen winterkou.
Groenblijvende struiken en bomen kunnen nu worden geplant of verplant.
Teentjes knoflook kun je tegen het einde van de maand planten.
Maak nestkastjes alvast schoon. Vogels gebruiken ze in de winter als slaapplaats.
Vergeet niet de kuipplanten nog steeds water te geven. Als je ze ’s winters niet in huis of de schuur kunt overhouden, kun je nu stekken nemen.
(Bron: Dit artikel is eerder verschenen in Plus Magazine september 2017.)

By september 22, 2017 9:20 am Read More →

AOW-er met pensioen boven 10 mille boert achteruit, zegt NIBUD

Roerdalen – Volgens berichten stijgt de koopkracht komend jaar voor iedereen. Maar het Nibud, dat ieder jaar op basis van de Miljoenennota berekeningen maakt, komt tot een andere conclusie.

Voor de meeste huishoudens blijft de koopkracht in 2018 nagenoeg gelijk. De verschillen zijn zo klein dat de meeste mensen er nauwelijks iets van zullen merken. De stemming over de koopkracht is volgens het Nibud dan ook ‘te positief’. Ondanks de aantrekkende economie zullen de meeste huishoudens in 2018 niet heel veel meer kunnen uitgeven dan dit jaar.

Aanvullend pensioen
Sterker nog, AOW’ers met een aanvullend pensioen hoger dan 10.000 euro gaan er in de berekeningen van het Nibud juist op achteruit. Oorzaak is het feit dat hun aanvullend pensioen gemiddeld genomen niet wordt geïndexeerd. Zij zien hun koopkracht volgend jaar met 1,5 procent dalen. Niet voor niets adviseert het Nibud om dan ook voorzichtig te zijn met grote uitgaven en een goed overzicht te maken van alle inkomsten en uitgaven.

Geen of klein pensioen
De bruto AOW-uitkering stijgt wel, maar minder dan de lonen. De ouderenkorting neemt met 126 euro per jaar toe voor AOW’ers zonder pensioen of met een klein aanvullend pensioen (tot ruim 36.000 euro). Zij gaan er dus iets op vooruit. Toch is dit minimaal: een paar euro in de maand.

Zorgkosten
Ook heeft het Nibud gekeken naar de zorgkosten. Zoals gezegd gaat de zorgpremie en het eigen risico omhoog. Daarentegen krijgen lage inkomens meer zorgtoeslag. Een alleenstaande die maximaal 25.000 euro per jaar verdient, gaat er 9 euro per maand op vooruit. Iemand met een jaarsalaris van 30.000 die geen zorgtoeslag krijgt, gaat er 4 euro per maand op vooruit.

Het Nibud adviseert iedereen om eind dit jaar weer goed te kijken naar de zorgverzekering. Bij sommige zorgverzekeraars is het mogelijk om het eigen risico vooraf gespreid te betalen. Tot een bepaald inkomen kunnen mensen daarnaast in aanmerking komen voor de collectieve (relatief goedkope) zorgverzekering van de gemeente, vaak interessant voor mensen met hoge zorgkosten.

Hogere bijdrage Zvw
Zzp’ers en AOW-gerechtigden moeten volgens het Nibud ook rekening houden met de stijging van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, die via de Belastingdienst wordt geïnd. Deze stijging is van negatieve invloed op hun koopkracht.

Chronisch zieken
In berekeningen die het Nibud voor de belangenorganisatie Ieder(in) heeft gemaakt, ziet het Nibud dat de koopkracht voor mensen met een beperking of een chronische ziekte nagenoeg gelijk blijft. Gemeentes met een uitgebreid beleid voor chronisch zieken vergoeden de meeste zorgkosten voor iemand met een zware zorgvraag en een laag inkomen. Voor mensen met een hoger inkomen doen zij dat niet.

Bron: Nibud En Plus online

By september 21, 2017 11:29 pm Read More →

Mantelzorgboete van de baan, zegt overheid

Mantelzorgboete van de baan

Roerdalen/Den Haag – Een alleenstaande AOW’er die met zijn kind een huis deelt, houdt ook in de toekomst recht op een hoge AOW-uitkering.

De zogenoemde kostendelersnorm in de AOW wordt niet ingevoerd. Het kabinet heeft hiervoor 214 miljoen euro structureel vrijgemaakt.

aldus meldt vakbond FNV eind aug. 2017

Een goede zaak, zegt Eunice Bronswijk, bestuurder bij FNV Senioren. ‘We noemen de kostendelersnorm niet voor niets mantelzorgboete. Geld toeleggen omdat je als AOW’er voor je kind moet zorgen of dat je kind voor jou zorgt; dat kan echt niet. We zijn dan ook blij dat van uitstel afstel is gekomen.’

Alleenstaande AOW’ers en echtparen met AOW

Alleenstaande AOW’ers hebben bij volledige AOW-opbouw recht op 70% van het wettelijk minimumloon. Echtparen en samenwonenden hebben recht op 50% per persoon omdat zij onder meer woonkosten kunnen delen. In het regeerakkoord stond de bezuinigingsmaatregel om de lagere AOW-uitkering ook te laten gelden voor alleenstaande AOW’ers die samenwonen met een kind.

Alleenstaande AOW’er met kind in één huis

Aan het parlement is toegezegd de kostendelersnorm in de AOW pas in te voeren als er een duidelijk beeld bestaat over mantelzorgrelaties onder AOW’ers. Omdat niet duidelijk kan worden gemaakt of de invoering van de maatregel een effect heeft op de zorg van kinderen voor hun ouders op leeftijd en van ouders voor kinderen die zorg nodig hebben, voert het kabinet de maatregel niet in. Daarom blijft de hoge uitkering gelden voor alleenstaande AOW’ers die met een kind in één huis (gaan) wonen.

By september 21, 2017 12:20 pm Read More →

ANBO OUDERENBOND: Gepensioneerden niet slecht af met deze begroting van het rijk….

Roerdalen – De ouderenbond ANBO over de rijksbegroting en de ouderen: De kabinetsbegroting voor 2018 pakt op het eerste gezicht niet onaardig uit voor gepensioneerden. Gemiddeld krijgen de gepensioneerden er zo’n 0,6 procent bij, iets minder dan werkenden die er 0,8 procent bij krijgen. Voor de middengroepen ziet het echter minder goed uit.

Het kabinet lijkt een dreigend koopkrachtverlies best netjes te hebben opgelost, maar onze vrees dat de middengroepen verder achteruit gaan, wordt eveneens bewaarheid. Die vallen buiten alle toeslagenregelingen en zien dat hun pensioen langzaam wordt uitgehold omdat indexatie achterwege blijft.

Koopkracht gepensioneerden
Van alle gepensioneerden zal een kwart in 2018 te maken krijgen met koopkrachtdaling, blijkt uit de begroting die door het demissionaire kabinet Rutte II met Prinsjesdag is gepresenteerd. Twee op de drie gepensioneerden krijgt er volgend jaar tot twee procent bij.

Maar dit zijn de voorspellingen. Die kwamen vorig jaar bij de presentatie van de begroting voor 2017 niet uit. De ziektekostenpremie viel toen hoger uit dan het kabinet verwachtte, terwijl de inflatie ook hoger uitviel. Daardoor hadden grote groepen in plaats van met een inkomensstijging juist met een daling te maken.

De stijging van de zorgpremie wordt nu voorzien op € 72 per jaar ofwel zes euro per maand. Omdat de premies nog niet bekend zijn, kan dat – net als vorig jaar – hoger uitvallen. De inflatie is nu op 1,4 procent ingeschat. Dat klinkt realistisch, maar het blijft onzeker. Wanneer zowel de zorgpremie als de inflatie tegenvallen kunnen grote groepen, ondanks de mooie economische groei, toch in de min terecht komen.

Zorg- en huurtoeslag
Over de mensen met een middeninkomen, die niet gecompenseerd worden met zorgtoeslag, maken we ons grote zorgen. De zorgtoeslag gaat iets omhoog; een eventuele aanpassing van de huurtoeslag wordt in december bekend.

AOW
In de begroting staan geen specifieke beleidspunten. De reguliere verhoging zit in de wet zelf en volgt de ontwikkeling van het netto minimumloon. Dat hoeft dus niet met de Rijksbegroting apart geregeld te worden.

Compensatie pensioenen
De Raad van State, het hoogste adviesorgaan aan de regering, heeft zich in zijn advies bij de begroting kritisch getoond over de reparatie van de inkomens van mensen met een pensioen. Dat is op zich niet vreemd: de AOW wordt – na inleg – door de staat uitgekeerd. Pensioenen worden beheerd door fondsen en worden beschouwd als privaat vermogen. Maar tegelijkertijd is het juist de overheid die zulke strenge regels heeft opgelegd dat pensioenfondsen ondanks mooie rendementen niet mogen indexeren. ANBO vindt dus dat de overheid dan mede-verantwoordelijk is voor de gevolgen. Te meer daar we voor de komende vijf jaar geen verbetering verwachten.

Belastingen
Over het algemeen genomen geen structurele maatregelen, maar een aantal zaken valt op.

Tarief:
De tweede en derde tariefschijf stijgen beiden met 0,05 procent, de vierde schijf die voor de hoogste inkomens geldt, daalt met 0,05 procent.

Heffingskortingen:
Het verschil in hoge en lage ouderenkorting blijft gehandhaafd. Echter waar de lage korting met €1,- stijgt naar €72,-, gaat de hoge ouderenkorting van €1292, naar €1418,-. Een verhoging met €126,-. De alleenstaande ouderenkorting daalt echter met €15,- naar €423,-.

Zorgpremie:
De inkomensafhankelijke zorgpremie die op AOW en aanvullende pensioenen wordt ingehouden is voor ons een specifiek aandachtspunt. Die stijgt van 5,4 procent in 2017 naar 5,65 procent in 2018. Let wel; werknemers betalen dit niet zelf; de werkgever betaalt die bijdrage. De nominale zorgpremie stijgt minder dan de maximale zorgtoeslag. Daar is dus een overcompensatie.

Doorrekening:
Voor een aantal situaties hebben we de effecten van Belastingplan en zorgpremie (nominaal en inkomensafhankelijk) doorgerekend:

Een alleenstaande met alleen AOW zonder zorgvraag heeft komend jaar €260,- meer te besteden. Het verschil met zorgvraag en volledig eigen risico is tussen 2017 en 2018 €15,- minder.
Een alleenstaande met alleen AOW en €20.000,- aanvullend pensioen kan in 2018 €180,- meer uitgeven (zonder zorgvraag). Met volledig eigen risico ook hier €15,- minder.
Gehuwden met beiden alleen AOW stijgen netto €103,- per persoon. Uiteraard met zorgvraag is het verschil €15,- per persoon minder
Gehuwden met beiden AOW en 1 partner met €20.000,- aanvullend pensioen gaan er €143,- op vooruit.
Gepensioneerde met €45.000,- inkomen levert in; op jaarbasis €15,-. Hier zit een dubbel effect; geen compensatie via zorgtoeslag en de hogere hoge ouderenkorting gaat aan de neus voorbij.

By september 20, 2017 9:04 am Read More →

Wist u…( week 37 in 2017)

http://www.postert.nl/Bruiloft%20Oom%20Pierre%20en%20Tante%20Trui%2013%20april%201931_320x195.jpg

…dat we beginnen met nog enkele anekdotes over Sjinderhannes’ verleden, waarover wij vorige week in een Wist u-recensie hebben bericht en waarover nog altijd in het Historiehuis in de Bibliotheek in Roermond (Neerstraat)
….dat die gratis te bezoeken is tijdens de openingstijden van de bieb (alle doordeweekse dagen en ook op zondagmiddag!); het is een kleinschalige expo die nog te zien tot 8 november as.
…. dat liefhebbers van volkstoneel en van de Roermondse historie die mini-tentoonstelling beslist even moeten gaan bekijken: overzichtelijk en amusant!
…dat daar o.a. uitgelegd wordt dat er een stadswandeling in Roermond is rond de verschillende standbeelden van Sjinderhannesfiguren, die de bisschopsstad rijk is.
…dat er ook anekdotes uit het verleden rond de Roermondse Sjinderhannesuitvoeringen gemeld worden: het schouwspel werd tot in het Drentse Assen toe opgevoerd.
…dat een van de wapenfeiten is dat de premiere van Sjinderhannes in 1864 in Roermond werd afgelast omdat Be-elzebub zijn kostuum gebruikt had om kleren voor zijn kinderen te maken…!
…dat eens een kip met veren en pek zo vaak gebruikt werd dat van de reuk een speelster flauw viel op het toneel…
…dat er ook een exposé is te zien van artikelen die rond Sjinderhannes zijn uitgebracht: van theelepeltjes tot sigaren, van speldjes tot zakdoeken en zelfs bier en likeur enz.
…dat wijlen Henri Timmermans, net als zijn vader, jarenlang de haast onnavolgbare vertolker was van De Heks in Sjinderhannes en ten bate van ‘zijn’ Roermonds Mannenkoor mini-beeldjes op de Markt bracht van de diverse Sjinderhannesfiguren, die nog steeds in de Roermondse binnentad uitgebeeld zijn.
…dat naast veel gebruikte attributen ook foto’s ed te zien zijn, naast attributen uit het verleden.
…dat er een bijzonder wapenfeit uit de jaren 80-90 wordt gemeld toen Mathieu Mooren de rol van Sjinderhannes vertolkte en hij zittend als bendeleider op een levend paard de bühne op kwam terwijl het koor ondertussen zong:”Sjinderhannes, doa kump d’r, doa kump d’r, ” en dat spontaan vervolgde met:… “doa geit’r, doa geit’r’ …omdat het paard met Mathieu in het zadel niet stopte en weer van de bühne afliep!
…dat in de daaropvolgende uitvoeringen uit veilgheid bij deze scène gekozen werd voor een dood carroussel-paard…; kortom, voldoende voor een genoeglijk middagje!
…dat er intussen van de lezers Timmermans en Veelen reacties binnen zijn over de Sjindrrhannesuitvoeringen in de Roerstreek waarop we volgende week terug komen.
…dat wij nog steeds in het Posters Journaal oude(re) foto’s van met name Posterholt en omgeving publiceren, ook in samenwerking met de site Postert.nl
…dat we als Posters Journaal meer dan voorheen die oude foto’s van Kiek Toen willen publiceren: daartoe kunt u ook foto’s van “vroeger” mailen naar [email protected] of u laat ze bij Cube Computers, Hoofdstraat 83 in Posterholt inscannen; dat u verder ook op de gepubliceerde foto’s kunt reageren via [email protected]
…dat we deze week een foto publiceren die bij Postert.nl aangereikt is door Louis Verbeek, kleinzoon van Louis Verbeek en zoon van wijlen Sjang Verbeek oftewel Sjang van de Meule, die samen met zijn broer Sef janenlang ” de Meule” exploiteerde aan de Hoofdstraat.
…dat de foto van Louis dateert uit 1931 en een bruiloftsfoto is van Pierre Smeets en Trui Smeets-Smeets 13 april 1931, met daarop bekende (inmiddels overleden) Posterholtenaren
…dat hun namen bij velen bekend zijn, zoals bijv. die van de exploitanten van café-zaal Juliana aan de Hoofdstraat, het legendarische kasteleinsechtpaar Neelke en Sjengske Schmitz.
…dat er op bijbehorend onderschrift ook nog enkele namen ontbreken en Louis Verbeek zou die ook nog gaarne aan de weet komen, net als Kiek Toen,; meld of mail de ontbrekende namen naar bovengenoemd adres van [email protected] oftewel Cube Computers tav Marjo en ook zullen ze dan weer compleet op de site verschijnen in de rubriek Kiek Toen.
…dat Louis Verbeek bij de foto schrijft: “De foto dateert van de bruiloft van Pierre Smeets en Trui Smeets op 13 april 1931. Ze is gemaakt achter het huis bij zaal “Sjengske” zoals we deze in de volksmond kenden, zegt Verbeek. Sjengske was de schoonbroer van de bruid. Hij staat zelf ook op de foto (bovenste rij helemaal rechts). Enkele personen zijn niet bekend. Misschien dat iemand diepersonen herkent en de namen nog weet.
Voorste rij vlnr: Peter Verbeek, Louis Verbeek en Elisabeth Verbeek-Pachtland ((stief-)ouders bruidegom), het bruidspaar Pierre en Trui, Jacobus Smeets en Maria Smeets-Essers (ouders van de bruid) met tussen hen in kleinzoon Baer Schmitz, Jeup Essers? (broer van Marie)
Middelste rij van links naar rechts: ?? , Lies Smeets, ??, Neelke (zus van Trui Smeets, getrouwd met Sjengske (van de café-zaal ), Truike (geadopteerd door ouders Trui Smeets) op haar arm kind: Mia Schmitz (dochter van Sjengske en Neelke);
Bovenste rij van links naar rechts: Harie Smeets en echtgenote Anna, Sjang Verbeek (Sjang vanne Meule), Johanna Verbeek, Sef Verbeek, Sjengske Schmitz (van de zaal)”.
…dat we nog melden dat zaterdagmorgen 16 sept een kinderkleertjes-in is in de Posterse basisschool
…dat de uit-tip voor zondag 17 sept is: in Putbroek-Echterheide-Diergaarde is van 13 -17 uur (Middenheideveldweg en Springweg) gratis open huis, met live-muziek enz en om 11 uur een dienst onder de titel van Boer-tot-boer: melkveebedrijf Timmermans en wijngaard De Deelgaard
…dat we besluiten met Posterholte en Midden-Limburgs dialect: kuutele ( = buitelen), eine knoer van eine vent (= bullebak), roebele ( = knokken), die kalt wiej de daag lank zeen (= zij kletst heel veel); grummel ( = kruimel); hortig ( = gejaagd).
(Copyright en samenstellingen: Jacques Biermans)

Verstuurd vanaf mijn iPad

By september 13, 2017 12:03 pm Read More →

Wist u…(week 36 in 2017)

Wist u…

…dat we van een lezer een mail kregen over aangetaste buxusplanten door de buxusmot die dit jaar voor het eerst hier massaal toegeslagen heeft en afkomstig is uit Zuid-Europa.
…dat we een tip kregen over het hoe en wat over de bestrijding van de mot op een goedkopere manier dan de dure bestrijdingsmiddelen; het resultaat is wisselend, schrijft hij erbij
…dat u uw buxus eerst pmoet controleren en verwijder dan alle rupsen (ook in de zomer en ook in de de herfst). De rupsen zitten vooral in de bovenste blaadjes.
…dat de plaag lastig te bestrijden is.
…dat kan handmatig: de enige milieuvriendelijke oplossing is de rupsen en poppen handmatig te verwijderen, echter daarmee krijgt u niet alle rupsen weg. Verdrink de rupsen in een pot met water en een beetje zeep. Dit is de meest diervriendelijke (snel en effectief) methode om ze te doden.
….dat besproeien ook kan door de plant te besproeien met een mengsel van water (1 liter), twee theelepels groene zeep en 2 borrelglazen schoonmaakazijn. Dit maakt de planten minder aantrekkelijk, zodat de rupsen eerder zullen wegtrekken. Herhaal het bestrijden met regelmaat. Ook in de herfst!
…dat dan ook kan door knippen: aangetaste takken met spinsels knipt u weg. Is de plant zwaar aangetast? Dan kunt u deze het beste uitgraven of bij de grond afknippen.
…dat de kans bestaat dat na succesvolle bestrijding, uw buxus weer volledig op zal bloeien en anders zijn er tegenwoordig goede vervangers op de markt die sprekend op de buxus lijken, maar minder gevoelig zijn.
…dat we ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat professionele tuinbedrijven met meer licenties zwaarder vergift mogen inzetten tegen de mot…

…dat de Roermondse opera-bouffe Sjinderhannes, die thans weer meer dan 10 x in de Oranjerie is en wordt uitgevoerd ook vroeger de boer op ging

…dat in het midden van de zestiger jaren vorige eeuw het toneelstuk van Sjinderhannes ook in Posterholt is uitgevoerd door het Roermonds (veelal mannenkoor-)gezelschap van destijds, en verder ook in die tijdvin Monfort, en wel 4 keer in Vlodrop
…dat dit toen gebeurde om wat geld te verdienen voor de verenigingskas van het gezelschap en de aanschaf van instrumenten voor de begeleidende harmonie ( in veel gevallen de Koninklijke van Roermond)
…dat dit jaar Sjinderhannes enorm gemoderniseerd is, en die versie is niet bij iedereen met gejuich ontvangen.
…dat bij de première afgelopen zaterdag het sombere gezicht van good old Mathieu Mooren ( 3 x vertolker van Sjinderhannes en 3x Schwarze Peter vertolkt) boekdelen sprak: hij was eufemistisch gezegd, teleurgesteld, zo hij herhaalde hij tegenover ondergetekende desgevraagd enkele dagen later bij een ontmoeting: de muziek was ook te hard en dat vonden met hem verschillende “oldies” op de première-avond: ” mer het is ook neet mier miene Sjinderhannes”, zei hij en het leek geen politiek antwoord…
…dat het stuk anno 2017 verder ook te weinig bekende liedjes herhaalde uit vroegere afleveringen, vonden meerdere premieregangers.

…dat de hoofdrolvertolkers ( vooral ook de duivel met zijn secondanten) zich wel met verve en elan presenteerden: hun stemmen en die van het koor ( met onder meer de uit Posterholt geboortige Bernadette Meijers-Bosch ) toornden bij de première-avond helaas te sporadisch boven de muziek uit: maar was het voldoende ? Het cijfer van 6,5 neigde voor ondergetekende uiteindelijk ook wel naar een 7, vooral door het innovatieve lichtbeeldendecor
…dat de slotvraag luidt: hebben we genoten ? Ja grotendeels wel, maar het orkest, dat maakte ongewild jammergenoeg lang niet alles verstaanbaar en daar moeten een regisseur en dirigent voortaan bij een volgende Sjinderhannes extra alert op zijn.

…dat we u beloofd hebben een uitjes-tip te geven: komend weekeinde (9 en 10 sept) is het Pompoenweekeinde bij het Akkertje in St Odilienberg, gratis toegang en activiteiten voor jong en oud ; alle info: mijnakkertje.nl
…dat er nog een tweede uitgaanstip voor zondag 10 sept.is: Kloosterhof bij Asenray jubileert en zondag is er onder meer een groots opgezette Boerenmarkt.
…dat we besluiten met Posters dialect: hae sjteit boave mig ( = hij is een meerdere); mit
vare (= hij rijdt mee), det pak of griep mig (= is meeslepend);eine maeter (= een meter, meetlint); sjtreubed (= matras); ein heupel ( = hoger deel van matras); mommegezig(= masker); dae huurt wiej eine sjtein oppe kirkhoaf ( = hij is stokdoof); honger wiej ein paerd (= heel erge honger hebben).

(Copyright en samenstelling:Jacques Biermans)

—–

By september 6, 2017 12:16 pm Read More →

Rabo gaat naam geadresseerde controleren bij overboeking

Roerdalen -Klanten van de Rabobank die een verkeerde naam invullen bij een IBAN-rekeningnummer krijgen vanaf nu een foutmelding. De afgelopen jaren is er met name door de Consumentenbond geklaagd dat die functie er niet was.

Per maand worden er volgens de banken ongeveer 1300 verkeerde overboekingen gedaan. Sommige mensen hebben hun adresbestand niet op orde en maken via internetbankieren of een app geld over naar een verouderd nummer.

De Rabobank denkt dat het systeem ook fraude met nepfacturen tegengaat. Als klanten zo’n nepfactuur willen betalen, zien ze bij de internetoverboeking dat het rekeningnummer niet bij het bedrijf hoort waar ze denken aan te betalen.
Video afspelen 01:03
Nieuw: naamcheck bij overboekingen
Andere banken gaan de door de Rabobank ontwikkelde tool overnemen. Ze denken binnen een paar maanden met de IBAN-naamcheck te starten.

By september 5, 2017 3:29 pm Read More →

Wie wil buurtbemiddelaar in M -Limburg worden?

Roerdalen – Proteion Welzijn zoekt mensen die het leuk vinden om als vrijwilliger buurtbemiddelaar te worden. Buurtbemiddeling helpt bij het oplossen van conflicten tussen buren of buurtgenoten.

Buurtbemiddeling helpt bij het oplossen van conflicten tussen buren of buurtgenoten. Het doel hierbij is om mensen weer met elkaar in contact te brengen én samen een oplossing voor het conflict te zoeken. Zo helpt Buurtbemiddeling om de leefbaarheid in de buurt te vergroten. Buurtbemiddeling is een project van Proteion Welzijn.

Iets voor u?
Proteion Welzijn zoekt mensen die het leuk vinden om als vrijwilliger buurtbemiddelaar te worden. Misschien iets voor u? U hoeft er geen bepaalde opleiding voor te hebben. Het is wel belangrijk dat u goed kunt luisteren en niet te snel oordeelt. Verder moet u ouder zijn dan 21 jaar om buurtbemiddelaar te kunnen worden en een open en positieve houding hebben.

Training
Alle buurtbemiddelaars krijgen via Proteion Welzijn een gecertificeerde training, bijscholingen en professionele ondersteuning. Bovendien zijn er regelmatig bijeenkomsten waarbij buurtbemiddelaars ervaringen kunnen uitwisselen. Verder biedt Proteion Welzijn een onkostenvergoeding en bent u als vrijwilliger verzekerd. En ten slotte bent u als buurtbemiddelaar flexibel: u bepaalt zelf waar en wanneer u inzetbaar bent.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling Midden-Limburg via telefoonnummer 06 202 805 76. U kunt ook een e-mail sturen: [email protected]

By september 5, 2017 11:07 am Read More →

Naaktfoto’s prinsgemalin: eis 1,5 miljoen

Roerdalen – Vandaag wordt uitspraak gedaan in de zaak die de Britse prins William en zijn vrouw Kate Middleton hebben aangespannen tegen het Franse roddelblad Closer. Ze willen 1,5 miljoen euro schadevergoeding. Het blad plaatste enkele jaren geleden een foto van Middleton die topless aan het zonnen was tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk.

By september 5, 2017 9:05 am Read More →