roermond

Meer provincie-geld voor orgel van kathedraal

Roermond – Op initiatief van Provinciale Staten kan met steun van de Provincie Limburg de restauratie van het orgel van de Roermondse Sint Christoffel- kathedraal ‘kathedraalwaardig’ worden voltooid. De Sint Christoffelkathedraal in Roermond stamt uit de vijftiende eeuw en geldt als de hoofdkerk van het bisdom Roermond. Het orgel van de kathedraal is in 1954 gebouwd door de firma Verschueren uit Heythuysen. Het bedrijf, dat in 1891 is opgericht en thans in Ittervoort is gevestigd, is op een Brabants bedrijf na, nog de enige orgelbouwer in het zuiden van ons land. Na afronding van de eerste fase van de orgelrestauratie was het orgel al bespeelbaar. Met de laatste fase worden onder meer aangepakt: de mechanieken en de pijpen van het orgel, kleine reparaties en schilderwerk aan de inmiddels gerenoveerde houten orgelkast. Voor dit restauratieproject wordt een beroep gedaan op de firma Verschueren. De provinciale subsidie bedraagt in totaal € 100.000. De restauratie dient 1 juli 2018 afgerond te zijn. Het instrument is o.a. voor het begeleiden van de koor- en samenzang tijdens de erediensten en voor orgelconcerten.By november 18, 2017 10:46 am Read More →

Weer Hans Lijendeckers met Uulesjlager 2017-2018: ‘Doe en ich in ein reket’

Roermond – De nieuwe Uulesjlager 2017/2018 van Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul in Roermond is van Hans Leijendeckers. De Uulesjlager werd de afgelopen vrijdag- op zaterdagnacht tijdens het traditionele Aad op Nuuj evenement op het Munsterplein, net na middernacht bekend gemaakt door Vorst Dirk I. De componist en vertolker Hans Leijendeckers is al sinds 2005 een zeer succesvolle oud-gediende met betrekking tot Uulesjlagers. Als componist/uitvoerende haalde hij de Uuleslager al binnen in 2005, 2009 en nu in 2017

By november 16, 2017 8:34 am Read More →

Nieuwe hoofdredacteur RTV Roermond en 3ML; ook meer samenwerking beide omroepen

Roermond/Beegden – Met ingang van 1 januari 2018 zal Vivian Huyskens (foto) aan de slag gaan als hoofdredacteur bij omroep RTV Roermond. Vanaf die datum zal ze ook de functie van hoofdredacteur gaan bekleden bij Omroep 3ML. Vivian is momenteel nog werkzaam als directeur bij Omroep 3ML. Vivian Huyskens woont in Beegden en is al geruime tijd actief bij 3ML. Als vrijwilligster, presentatrice, verslaggeefster, lid van het redactieteam en eindredactrice van het journaal heeft ze snel haar weg weten te vinden in medialand. 3ML en RTV Roermond werken al enige tijd aan een gezamenlijke radioprogrammering. Het gedeelde hoofdredacteurschap van Vivian is een verdere belangrijke stap naar een intensievere samenwerking tussen Omroep 3ML en RTV Roermond. Voor beide omroepen betekent dit een groter uitzendgebied, betere mogelijkheden voor grote producties, kwaliteitsverbetering door uitwisseling van kennis en medewerkers bij krapte. Ze biedt meer mogelijkheden voor reclame waarbij de hoofdredacteur nauw samenwerkt met commerciële adviseurs. Daarnaast begeleidt Vivian Huyskens het samenwerkingsproces tussen beide omroepen en in een latere fase met andere lokale omroepen met als doel deze samenwerking uit te breiden tot een volwaardige Midden-Limburgse streekomroep. Bij dit proces blijven ook bestuursleden van beide omroepen betrokken. De medewerkers blijven in dienst bij zijn of haar omroep. De PBO’s van beide omroepen blijven zelfstandig functioneren. Vivian Huyskens is contactpersoon voor de OLON/NLPO, de pers en andere partijen.

By november 14, 2017 9:18 am Read More →

Nieuw boek: Bisschop Wiertz kijkt in missionair testament terug én vooral vooruit

Nieuw interviewboek van Christian van der Heijden

Roermond/Baarn – Bij gelegenheid van het afscheid van Mgr. Frans Wiertz als bisschop van Roermond verschijnt een nieuw boek, waarin hij zijn gedachten laat gaan over de toekomst van de katholieke Kerk. De journalist Christian van der Heijden voerde afgelopen zomer vier lange gesprekken met de scheidend bisschop. De weerslag hiervan is verwerkt in het boek ‘Bisschop Frans Wiertz, missionair testament’, dat op 23 november door uitgeverij Adveniat wordt gepresenteerd.

Bisschop Wiertz vertelt in het boek uitgebreid over zijn jeugd in Kerkrade en zijn vorming tot priester in een tijd, waarin in het sterk verzuilde Nederland vertrouwde waarden en normen gingen schuiven. Vervolgens gaat hij uitgebreid in op zijn persoonlijke ervaringen als parochieherder en bisschop. Na een actief leven van bijna 50 jaar als pastor in soms heel woelige tijden, is Mgr. Wiertz tot de conclusie gekomen dat de Kerk van de toekomst alleen een missionaire kerk kan zijn.
Missiereizen
Als rode draad door het boek lopen de missiereizen die de bisschop de afgelopen jaren maakte naar tal van landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika en waar hij kennis maakte met heel andere vormen van kerkzijn. Voor de Kerk in Europa gebruikt de bisschop het beeld van een tocht door de woestijn, waar op bepaalde plaatsen oases te vinden zijn. Wiertz ziet het als de opdracht voor de leiders van de Kerk om met name die oases tot bloei te laten komen.
Zelf nodigde hij buitenlandse priesterstudenten en religieuzen uit om naar zijn eigen bisdom Roermond te komen. Ook gaf hij meermaals aan geen voorstander van het al te actief sluiten van kerken te zijn en roept hij op om tradities uit de volkskerk zo lang mogelijk te koesteren en begrip te tonen voor mensen die wat verder van de Kerk af zijn komen te staan. Daarbij komt het volgens bisschop Wiertz aan op een persoonlijk getuigenis van iedereen die bij de kerk wil horen.
Symposium
Het boek ‘Bisschop Frans Wiertz, missionair testament’ wordt donderdag 23 november in Roermond gepresenteerd tijdens een symposium over de toekomst van de Kerk. Sprekers zijn dan onder meer de hoogleraar publieke theologie prof. dr. Erik Borgman van de Tilburg University en gouverneur drs. Theo Bovens van de provincie Limburg. Het symposium wordt gepresenteerd door Leo Fijen, hoofd godsdienstige programma’s van KRO-NCRV en directeur van uitgeverij Adveniat. Meer informatie over dit symposium >>.
Dit is overigens een van de twee boeken, die in het kader van het afscheid van bisschop Wiertz verschijnt. Komende zaterdag 18 november wordt het boek ‘Hij is ons leven’ gepresenteerd, een verzameling columns die de bisschop afgelopen jaren heeft gepubliceerd. Meer informatie over dit boekje met columns >>
Titel: Bisschop Frans Wiertz, missionair testament
Auteur: Christian van der Heijden
ISBN: 978-94-92093-53-0
Prijs: € 19,50

By november 14, 2017 8:04 am Read More →

Wist u… (week 45 in 2017)

Posters Journaal:…doe bus eine deivel..

Wist u…

…dat middelbare scholieren in Limburg bedenken deze weken een nieuwe campagne om fietsverlichting te promoten.
…dat goede fietsverlichting ervoor zorgt dat het risico om in het donker te worden aangereden flink afneemt.
…dat de winnende inzending wordt gebruikt voor de fietsverlichtingscampagne in de hele provincie Limburg.
… dat dit jaar de campagne 30 oktober is gestart onder de slogan: ‘Laat je zien’ en ook is bedacht door Limburgse scholieren.
…dat we deze keer in de rubriek Kiek Toen een foto van Nic Cox uit Posterholt laten zien van het bezoek op 17 September 1952 van koningin Juliana aan de Huishoudschool/Leraressenopleiding bij het klooster van de Zus.te.rs Ursulinen in Posterholt
…dat slager Mooren in smetteloos witte jagersjas – de opa van Nic’s vrouw Marlie – op de foto temidden van de feestgangers waaronder veel zusters, een cadeau in de vorm van een “vleesproef” aanbiedt en andere lekkernijen uit de slagerij. Of er ook Posterse Klumpes bij zat vertelt de historie helaas niet.
De koningin draagt op de foto een wit plat klein hoedje, en wordt omringd door notabelen; rechts op de foto naast haar wellicht gouverneur Houben ( kalend hoofd) die lijkt te zeggen, “neemt u maar twee, majesteit”. De rest van het cadeau ging wellicht richting Soestdijk; daar zorgden de twee hofdames (met hoed) op de tweede rij achter de koningin dan voor. Let u ook eens op de zusters: allemaal in zondags habijt met dito kap. En ook wat opvalt: alle vrouwen met hoofddeksel, alle mannen zonder. Op de voorgrond een reuze-microfoon, opdat het zingen van de kinderen ook goed hoorbaar was. Juliana was hier overigens 43 jaar oud.
…dat ook u altijd nog foto’s voor Kiek Toen kunt aanbieden en kunt sturen of afgeven bij Cube Computers, Hoofdstraat 83 ( mail: [email protected])
…dat het 49ste boek is verschenen van de HV Roerstreek over hetgeen de bodem ( maar ook het wereldse bestaan) in de Roerstreek in een halve eeuw heeft prijs willen geven: want de Heemkundevereniging Roerstreek (HVR) gaat al 50 jaar – laten we zeggen – veelal “ondergronds”, waarbij al heel wat ontdekkingen zijn gedaan, zelfs voor de Nederlandse (archeologische en andere) geschiedschrijving
…dat een menselijk onderwerp in het boek handelt over het wel en wee in de de Eerste Wereldoorlog in de Roerstreek: de bevolking werd geconfronteerd met heel wat ontberingen.
…dat een verrassend onderwerp gaat over de bijzondere bomen die de Roerstreek rijk is en daar zitten “kanjers” tussen.
…dat een van de meest onthullende verhalen – ja, die staan ook dit jaar weer in deze jaarlijkse kloeke HVR-uitgave – is van de hand van oud-Roermondenaar Gerard Venner (jarenlang chartermeester van het Rijksarchief Limburg). Zijn uitvoerige publicatie heeft als titel meegekregen: Albert Wolters en het oudste verleden van St. Odilienberg.
…dat in artikel het historisch belang van St. Odilienberg in de geschiedschrijving van de Roerstreek en daarbuiten naar voren komt, niet in het minst ook dankzij de verering voor en de de patroonheiligen St. Wiro, Plechelmus en Odgerus
…dat de priester Albert Wolters daarin een grote rol speelde; hij was geboortig uit Venlo en achtereenvolgens kapelaan in St. Odilienberg, kapelaan in Herten, pastoor in Roosteren was en hij stierf in 1897 in Roermond, 74 jaar oud.
…dat Wolters veel onderzoek heeft verricht en daarover een boek heeft geschreven waarin hij min of meer bewijst dat de kerk in St. Odilienberg de bakermat is geweest van het latere Bisdom Roermond, van waaruit Limburg kerkelijk bestuurd is.
…dat in het boek terecht ook stil gestaan wordt bij HVR-werkers van het eerste uur en een stuk actuele geschiedenis hoe de HVR landelijke betekenis en erkenning heeft gekregen
…dat dat al die jaren via een bijzondere formule gebeurde: een unieke samenwerking tussen amateurs en professionals; dat dat al een halve eeuw het geval is en dat is zeer waarschijnlijk een Nederlands record, maar zeker een Limburgs record op dit gebied.
…dat we zonder anderen tekort willen doen de pioniers hier willen noemen: Piet Gootzen uit Melick, Hannes Kempkens en Toon van Pol, beiden uit Montfort, Tof Thissen, Jo Kempkens uit Maasniel aan wie vorig jaar op de dag dat hij begraven werd postuum het eerste 48ste jaarboek werd uitgereikt.
…dat het boek van dit jaar met ook nog vele andere onderwerpen op rond 180 pagina’s telt en rIjk geïllustreerd 25 euro kost en bij het HVR-museum (elke middag – behalve op maandag – open) en bij Cube Computers Posterholt verkrijgbaar is. Wellicht mogelijk ook een Sinterklaas- of kerst-tip?!
..dat deze weken oa de ouderen de griepspuit krijgen, maar waarom juist in de wintertijd?, lucid de een vraag.
..dat dr Vogel daarover zegt dat in de winter zitten we dichter tegen elkaar aan en worden huizen en kantoren minder goed geventileerd
…dat dat ideale omstandigheden zijn voor een griepvirus om zich te verspreiden. Bovendien gedijt het griepvirus beter bij lagere temperaturen, waardoor het in de winter langer actief blijft. Ook houdt het virus van een lage luchtvochtigheid; dat gebeurt als we de verwarming opstoken.
..dat tot slot ook de hygiëne een rol speelt: in je hand hoesten en vervolgens iemand een hand geven is natuurlijk een goede manier om griep door te geven. Zorg dus voor persoonlijke hygiëne en een goed geventileerd huis.
..dat de griepspuit niet onomstreden is en daarom een goede tip bij onvoldoende weerstand, griep en verkoudheid? Echinaforce tabletten. Deze tabletten krijgen een 9,2 als waardering van meer dan 850 gebruikers.
…dat deze tablet Echinacea purpurea (rode zonnehoed) bevat : deze plant ondersteunt het immuunsysteem en verhoogt de weerstand tegen bacteriële en virale infecties. Hierdoor wordt u minder snel ziek en herstelt u sneller in geval van ziekte
…dat we besluiten met dialect: doe bus eine deivel ( = je bent een rotjong – veelal gekscherend) ; sjnotsvoele appel ( = appel die door en door rot is); omtoesje (= ruilen); eine roowe tesjeplak (= een rode, grotere zakdoek, die boeren vroeger gebruikten); zig kepot werke (= heel hard werken); dae kin zig doa mit neet gewaere (= hij kan daar niet mee overweg).
(Copyright en samenstelling: Jacques Biermans)

By november 11, 2017 12:14 pm Read More →

Maasbrug heet nu Louis Raemaekersbrug in Roermond

Roermond – De Maasbrug (tussen Roermond en Horn) is vrijdag 3 november omgedoopt tot de Louis Raemaekersbrug. De brug krijgt de naam, vernoemd naar de politiek tekenaar uit Roermond, die met name in de Eerste Wereldoorlog wereldfaam heeft verworven. De ambassadeurs van België en Duitsland en hoge vertegenwoordigers van Frankrijk, Engeland en de V.S. onthulden samen met de in Roermond geboren politiek tekenaar Joep Bertrams en leden van het college van B&W de nieuwe naam. Ook het plein voor de ECI-cultuurfabriek werd vernoemd naar de politiek tekenaar en heet nu Louis Raemaekersplein.

By november 5, 2017 2:05 pm Read More →

Wist u…( week 44 in 2017)

…dat de Posterholtse harmonie Wilhelmina nieuwe wegen blijft in slaan
…dat de harmonie zondag 5 november as Amazing Dance presenteert
…dat dat voor het eerst is met een totale harmonie: in het grijze verleden vormden harmonieleden wel dansorkestjes waarop dan ( met kermis bijvoorbeeld) gedanst kon worden
…dat nu op muziek van de totale harmonie (rond 70 personen waaronder ook ( gelukkig) veel jeugdige muzikanten en natuurlijk ervaren rotten in de amateurmuziek) de dansmuziek aan bod komt
…dat op muziek van Wilhelmina zondagmiddag professionele dansers hun kunsten tonen onder de titel Amazing Dance
…dat u vanaf 15.00 uur in de Beuk in Posterholt kunt genieten van dans van
o.a. Latin, Ballroom en Iers in een sfeervolle ambiance
…dat kaarten a 8 euro te koop zijn bij de harmonieleden, bij Cube Computers en bij Auto Bustin. Wees er snel bij: er is slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Ook kan voor € 125,- een VIP-tafel voor 6 personen rondom de dansvloer gereserveerd worden. Deze prijs is inclusief drank gedurende het concert.
…dat zo weer een nieuwe loot aan de muzikale stam van Wilhelmina wordt toegevoegd: want naast buitenoptredens en concerten specialiseert de harmonie zich steeds meer in bijzondere producties: van bijv. promsconcerten, concertoptredens met koorzang, een filmconcert, tot Amazing Postert (met vele muzikale genres), populaire nieuwjaarsconcerten met solo-zang en thans een professionele dansmiddag op harmoniemuziek.
…dat we deze week verder een prijsvraag van het Waterschap publiceren met als titel: oplossingen gezocht tegen wateroverlast
…dat het Waterschap Limburg in deze prijsvraag mensen namelijk stimuleert om mee te denken over oplossingen tegen wateroverlast en droogte
…dat het waterschap mensen op deze manier bewuster wil maken van de opgave waar we met z’n allen voor staan en stimuleren om zelf met idee-en te komen en maatregelen te nemen.
…dat die willen deelnemen wel haast moeten maken en hun idee vóór 15 november 2017 moeten mailen naar [email protected] en daar bij “prijsvraag” vermelden en natuurlijk de mail voorzien van naam, woonplaats en e-mailadres
…dat de leukste inzendingen worden beloond met een Intratuin cadeaubon van 500 euro om je tuin groener te maken en winnaars ontvangen persoonlijk bericht en worden vermeld in een publicatie over deze actie.
…dat het gedicht van Toos Schoenmakers- Visschers eerder onvolledig gepubliceerd werd en daarom herhalen we het rijm, hoewel we al in november zitten.

Oktoberzón (2)

kaw haet zich oetgeneud
naojaor mót pot vertaere
aovend dreeg
de glans van pauwevaere
gewild of neet gewild
’d t zal weer wintjer waere

(Toos)

…dat we ook nog even terug komen op de Kiek Toen foto bovenstaand en helemaal beneden na de dialectwoorden) van vorige week, die te klein werd afgedrukt en daarom doen we het opnieuw; we vroegen immers: wie is wie op de foto. Herkent u iemand op de foto’s ? Mail dit tav Marjo naar [email protected] (of op een briefje in de brievenbus bij Cube Computers, Hoofdstraat 83 ( helemaal onderaan nog een tweede foto: ook hier de vraag Wie is Wie),
…dat de uit-tip voor zondag 5 nov. is : om 14 uur zingt Via La Rosa uit Maastricht oa Jiddische liederen in Cultureel Aerwinkel, entree 15 euro ( volwassenen); aanmelden kan via de site.
…dat er vanwege het 5-jarig bestaan een jubileumactie is bij de Stichting Cultureel Aerwinkel. In het kader van het eerste lustrum in 2017 heeft de stichting een aantrekkelijke actie: vijf euro korting als u voor drie concerten kaarten koopt. Neem hiervoor contact op met onze penningmeester, Wim Veelen. Dat kan door te mailen naar [email protected] of te bellen naar : 06-21924702.
…dat een uit-tip voor zaterdag 4 november luidt: open huis bij Rechtbank Limburg in Roermond : van 10 tot 16 uur staan de deuren van de rechtbank wagenwijd open voor het publiek op het adres Willem II Singel 67 Roermond)
…dat bezoekers dan o.a. nagespeelde zittingen kunnen bijwonen, waarbij het publiek zijn mening kan geven over de rechtspraak voordat de rechter tot zijn oordeel komt. De bezoekers nemen zo zelf als het ware plaats op de stoel van de rechter. Daarna legt de rechter zijn uitspraak uit. Men kan ook een rondgang door het gebouw maken én het cellencomplex.
…dat we besluiten met Posters dialect: zweijt veut (= zweetvoeten); kebouterbein(= kleine, korte benen); pertuusjkes ( = klappertjes voor in speelgoedpistool ) ; aerpel kwetsje mit saus dreuver = aardappels prakken en dan jus er over heen); fernuus(= fornuis ); neet zoveel prazelen( = niet zoveel kletsen, vertellen ); vregge waffel ( = brutale mond) ; zig winsjele vanne pien( = hij weet zich niet op te houden van de pijn).
(Copyright en samenstelling: Jacques Biermans)

——

By november 1, 2017 12:06 pm Read More →

Man gestoken bij beroving: verdachte opgepakt

Roermond – Een 22-jarige man uit Roermond is dinsdag aangehouden op verdenking van een beroving waarbij het slachtoffer werd gestoken met een mes.

De beroving vond maandag 16 oktober rond 21.20 uur plaats bij een pinautomaat op de Emile Seipgensstraat. Een 50-jarige man uit Roermond werd daarbij gestoken toen hij geld pinde. Hij liep een steekwond op en werd daarvoor opgenomen in het ziekenhuis. Na onderzoek kwam de recherche de verdachte op het spoor. Mogelijk was er nog een tweede verdachte bij de beroving betrokken. De politie sluit meer aanhoudingen dan ook niet uit.

By november 1, 2017 7:07 am Read More →

Squad-ongeluk A73: nog 2 van 8 gewonden in ziekenhuis

eesel – Twee van de acht gewonden van het ongeval dat zaterdagavond plaatsvond op de A73 blijven nog opgenomen in het ziekenhuis. De Duitse bestuurder van de auto met de aanhangwagen is zondagmiddag na verhoor in vrijheid gesteld.
Beesel – Bij een verkeersongeval op de A73 zijn zaterdagavond acht mensen gewond geraakt. Twee mensen konden na behandeling in het ziekenhuis naar huis en zes personen zijn opgenomen in verschillende ziekenhuizen. Een persoon is ernstig gewond. De bestuurder van de auto met aanhangwagen is aangehouden. Maar later weer vrij gelaten.97′

Rond 20.00 uur viel een kinderquad van een aanhangwagen. Ook de kap die op de aanhangwagen zat raakte op de weg. De auto met aanhanger reed op dat moment over de A73 richting Roermond. Het is nog onduidelijk waardoor de aanhanger zijn lading verloor. Verschillende passerende personenauto’s hebben de quad geraakt. Hierdoor ontstonden diverse aanrijdingen op de weg. In totaal waren, naast de auto met aanhangwagen, vijf andere auto’s bij het ongeval betrokken. Van de 11 personen betrokken personen zijn er acht naar ziekenhuizen in Venlo, Roermond, Heerlen en Nijmegen gebracht. Twee personen konden na behandeling naar huis. Zes personen zijn opgenomen. Een van de slachtoffers is ernstig gewond. Over de aard van de verwondingen is geen informatie beschikbaar.

By oktober 30, 2017 8:01 am Read More →

Zondag 29 okt as open huis waterzuivering ( ook Roermond)

Roermond -Op zondag 29 oktober zetten Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg de poorten open van hun waterschapswerven in Horst, Nederweert en Sittard en de rioolwaterzuiveringen in Roermond en Simpelveld. Je kunt dan tussen 11.00 en 16.00 uur een kijkje achter de schermen nemen om te ervaren hoe zij werken aan veilig en schoon water in Limburg. Er is voor jong en oud van alles te doen en te beleven en de toegang is gratis.

Waterveiligheid en wateroverlast
In de loodsen in Horst, Nederweert en Sittard kun je zien wat er gebeurt als we te maken krijgen met hoogwater en wateroverlast. Kom kijken hoe de grote pompen werken, bouw zelf een waterkering en ontdek wat je zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen. Waterschappers vertellen hoe het is om te werken aan water en aan welke beek- en dijkprojecten in jouw omgeving gewerkt wordt en kinderen kunnen zelf een dijk bouwen en zien of hij het water tegenhoudt.

Waterwandelingen
Ook kun je op drie plaatsen in Limburg aansluiten bij een gratis waterwandeling onder begeleiding van een deskundige gids. We bieden een waterwandeling aan bij:

Natuurgebied de IJzeren Man, startpunt 13.30 uur bij Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man, Geurtsvenweg in Weert
De Groote Molenbeek, startpunt 13.30 uur bij parkeerplaats bij ingang natuurgebied ’t Ham, Hesselenweg Horst
De Vloedgraaf, startpunt 13.30 uur bij de Sint- Amelbergabasiliek, Salvatorplein 10 in Susteren
Van plas tot plas
Bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Roermond en Simpelveld kun je meedoen met een rondleiding. Je ziet dan van dichtbij hoe afvalwater binnenkomt, wordt gezuiverd en wordt teruggegeven aan de natuur. Professor Broccoli doet waterproefjes met de kinderen en er is een toiletdame, die op hilarische wijze een boodschap brengt. Met de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) kun je zelf een waterleiding aanleggen en drinkwater maken. Gemeenten laten zien wat je zelf kunt doen om regenwateroverlast te voorkomen. Kortom: te veel om op te noemen!

Locaties open dag
Waterschapswerf Horst, Expeditiestraat 6
Waterschapswerf Nederweert , Pannenweg 317
Loods Sittard, Rijksweg Noord 305
Rioolzuiveringsinstallatie Simpelveld, Raffelsbergerweg 6 (parkeren achter en rondom het sportcomplex op Sportlaan 5)
Rioolzuiveringsinstallatie Roermond, Buggenumerweg 5 (parkeren in het weiland op de Buggenumerweg en dan de parkeerbordjes volgen)
Beleef Ons Water
Met de open dag bieden Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg een uniek kijkje achter de schermen van het waterbeheer in Limburg. De dag sluit aan op de landelijke ‘Week van Ons Water’, meer info vind je op www.onswater.nl

Kantoor Waterschap Limburg
Begin 2018 wordt er een open dag georganiseerd bij het nieuwe kantoor van Waterschap Limburg aan de Maria Theresialaan in Roermond.

Meer weten?
De open dag ‘Beleef ons Water in Limburg’ is gratis toegankelijk tussen 11.00 en 16.00. Er zijn voldoende parkeermogelijkheden. Voor meer informatie kijk ook op www.wbl.nl.

By oktober 27, 2017 12:27 pm Read More →