Recente artikelen

ANBO OUDERENBOND: Gepensioneerden niet slecht af met deze begroting van het rijk….

Roerdalen – De ouderenbond ANBO over de rijksbegroting en de ouderen: De kabinetsbegroting voor 2018 pakt op het eerste gezicht niet onaardig uit voor gepensioneerden. Gemiddeld krijgen de gepensioneerden er zo’n 0,6 procent bij, iets minder dan werkenden die er 0,8 procent bij krijgen. Voor de middengroepen ziet het echter minder goed uit.

Het kabinet lijkt een dreigend koopkrachtverlies best netjes te hebben opgelost, maar onze vrees dat de middengroepen verder achteruit gaan, wordt eveneens bewaarheid. Die vallen buiten alle toeslagenregelingen en zien dat hun pensioen langzaam wordt uitgehold omdat indexatie achterwege blijft.

Koopkracht gepensioneerden
Van alle gepensioneerden zal een kwart in 2018 te maken krijgen met koopkrachtdaling, blijkt uit de begroting die door het demissionaire kabinet Rutte II met Prinsjesdag is gepresenteerd. Twee op de drie gepensioneerden krijgt er volgend jaar tot twee procent bij.

Maar dit zijn de voorspellingen. Die kwamen vorig jaar bij de presentatie van de begroting voor 2017 niet uit. De ziektekostenpremie viel toen hoger uit dan het kabinet verwachtte, terwijl de inflatie ook hoger uitviel. Daardoor hadden grote groepen in plaats van met een inkomensstijging juist met een daling te maken.

De stijging van de zorgpremie wordt nu voorzien op € 72 per jaar ofwel zes euro per maand. Omdat de premies nog niet bekend zijn, kan dat – net als vorig jaar – hoger uitvallen. De inflatie is nu op 1,4 procent ingeschat. Dat klinkt realistisch, maar het blijft onzeker. Wanneer zowel de zorgpremie als de inflatie tegenvallen kunnen grote groepen, ondanks de mooie economische groei, toch in de min terecht komen.

Zorg- en huurtoeslag
Over de mensen met een middeninkomen, die niet gecompenseerd worden met zorgtoeslag, maken we ons grote zorgen. De zorgtoeslag gaat iets omhoog; een eventuele aanpassing van de huurtoeslag wordt in december bekend.

AOW
In de begroting staan geen specifieke beleidspunten. De reguliere verhoging zit in de wet zelf en volgt de ontwikkeling van het netto minimumloon. Dat hoeft dus niet met de Rijksbegroting apart geregeld te worden.

Compensatie pensioenen
De Raad van State, het hoogste adviesorgaan aan de regering, heeft zich in zijn advies bij de begroting kritisch getoond over de reparatie van de inkomens van mensen met een pensioen. Dat is op zich niet vreemd: de AOW wordt – na inleg – door de staat uitgekeerd. Pensioenen worden beheerd door fondsen en worden beschouwd als privaat vermogen. Maar tegelijkertijd is het juist de overheid die zulke strenge regels heeft opgelegd dat pensioenfondsen ondanks mooie rendementen niet mogen indexeren. ANBO vindt dus dat de overheid dan mede-verantwoordelijk is voor de gevolgen. Te meer daar we voor de komende vijf jaar geen verbetering verwachten.

Belastingen
Over het algemeen genomen geen structurele maatregelen, maar een aantal zaken valt op.

Tarief:
De tweede en derde tariefschijf stijgen beiden met 0,05 procent, de vierde schijf die voor de hoogste inkomens geldt, daalt met 0,05 procent.

Heffingskortingen:
Het verschil in hoge en lage ouderenkorting blijft gehandhaafd. Echter waar de lage korting met €1,- stijgt naar €72,-, gaat de hoge ouderenkorting van €1292, naar €1418,-. Een verhoging met €126,-. De alleenstaande ouderenkorting daalt echter met €15,- naar €423,-.

Zorgpremie:
De inkomensafhankelijke zorgpremie die op AOW en aanvullende pensioenen wordt ingehouden is voor ons een specifiek aandachtspunt. Die stijgt van 5,4 procent in 2017 naar 5,65 procent in 2018. Let wel; werknemers betalen dit niet zelf; de werkgever betaalt die bijdrage. De nominale zorgpremie stijgt minder dan de maximale zorgtoeslag. Daar is dus een overcompensatie.

Doorrekening:
Voor een aantal situaties hebben we de effecten van Belastingplan en zorgpremie (nominaal en inkomensafhankelijk) doorgerekend:

Een alleenstaande met alleen AOW zonder zorgvraag heeft komend jaar €260,- meer te besteden. Het verschil met zorgvraag en volledig eigen risico is tussen 2017 en 2018 €15,- minder.
Een alleenstaande met alleen AOW en €20.000,- aanvullend pensioen kan in 2018 €180,- meer uitgeven (zonder zorgvraag). Met volledig eigen risico ook hier €15,- minder.
Gehuwden met beiden alleen AOW stijgen netto €103,- per persoon. Uiteraard met zorgvraag is het verschil €15,- per persoon minder
Gehuwden met beiden AOW en 1 partner met €20.000,- aanvullend pensioen gaan er €143,- op vooruit.
Gepensioneerde met €45.000,- inkomen levert in; op jaarbasis €15,-. Hier zit een dubbel effect; geen compensatie via zorgtoeslag en de hogere hoge ouderenkorting gaat aan de neus voorbij.By september 20, 2017 9:04 am Read More →

Wist u…( week 37 in 2017)

http://www.postert.nl/Bruiloft%20Oom%20Pierre%20en%20Tante%20Trui%2013%20april%201931_320x195.jpg

…dat we beginnen met nog enkele anekdotes over Sjinderhannes’ verleden, waarover wij vorige week in een Wist u-recensie hebben bericht en waarover nog altijd in het Historiehuis in de Bibliotheek in Roermond (Neerstraat)
….dat die gratis te bezoeken is tijdens de openingstijden van de bieb (alle doordeweekse dagen en ook op zondagmiddag!); het is een kleinschalige expo die nog te zien tot 8 november as.
…. dat liefhebbers van volkstoneel en van de Roermondse historie die mini-tentoonstelling beslist even moeten gaan bekijken: overzichtelijk en amusant!
…dat daar o.a. uitgelegd wordt dat er een stadswandeling in Roermond is rond de verschillende standbeelden van Sjinderhannesfiguren, die de bisschopsstad rijk is.
…dat er ook anekdotes uit het verleden rond de Roermondse Sjinderhannesuitvoeringen gemeld worden: het schouwspel werd tot in het Drentse Assen toe opgevoerd.
…dat een van de wapenfeiten is dat de premiere van Sjinderhannes in 1864 in Roermond werd afgelast omdat Be-elzebub zijn kostuum gebruikt had om kleren voor zijn kinderen te maken…!
…dat eens een kip met veren en pek zo vaak gebruikt werd dat van de reuk een speelster flauw viel op het toneel…
…dat er ook een exposé is te zien van artikelen die rond Sjinderhannes zijn uitgebracht: van theelepeltjes tot sigaren, van speldjes tot zakdoeken en zelfs bier en likeur enz.
…dat wijlen Henri Timmermans, net als zijn vader, jarenlang de haast onnavolgbare vertolker was van De Heks in Sjinderhannes en ten bate van ‘zijn’ Roermonds Mannenkoor mini-beeldjes op de Markt bracht van de diverse Sjinderhannesfiguren, die nog steeds in de Roermondse binnentad uitgebeeld zijn.
…dat naast veel gebruikte attributen ook foto’s ed te zien zijn, naast attributen uit het verleden.
…dat er een bijzonder wapenfeit uit de jaren 80-90 wordt gemeld toen Mathieu Mooren de rol van Sjinderhannes vertolkte en hij zittend als bendeleider op een levend paard de bühne op kwam terwijl het koor ondertussen zong:”Sjinderhannes, doa kump d’r, doa kump d’r, ” en dat spontaan vervolgde met:… “doa geit’r, doa geit’r’ …omdat het paard met Mathieu in het zadel niet stopte en weer van de bühne afliep!
…dat in de daaropvolgende uitvoeringen uit veilgheid bij deze scène gekozen werd voor een dood carroussel-paard…; kortom, voldoende voor een genoeglijk middagje!
…dat er intussen van de lezers Timmermans en Veelen reacties binnen zijn over de Sjindrrhannesuitvoeringen in de Roerstreek waarop we volgende week terug komen.
…dat wij nog steeds in het Posters Journaal oude(re) foto’s van met name Posterholt en omgeving publiceren, ook in samenwerking met de site Postert.nl
…dat we als Posters Journaal meer dan voorheen die oude foto’s van Kiek Toen willen publiceren: daartoe kunt u ook foto’s van “vroeger” mailen naar [email protected] of u laat ze bij Cube Computers, Hoofdstraat 83 in Posterholt inscannen; dat u verder ook op de gepubliceerde foto’s kunt reageren via [email protected]
…dat we deze week een foto publiceren die bij Postert.nl aangereikt is door Louis Verbeek, kleinzoon van Louis Verbeek en zoon van wijlen Sjang Verbeek oftewel Sjang van de Meule, die samen met zijn broer Sef janenlang ” de Meule” exploiteerde aan de Hoofdstraat.
…dat de foto van Louis dateert uit 1931 en een bruiloftsfoto is van Pierre Smeets en Trui Smeets-Smeets 13 april 1931, met daarop bekende (inmiddels overleden) Posterholtenaren
…dat hun namen bij velen bekend zijn, zoals bijv. die van de exploitanten van café-zaal Juliana aan de Hoofdstraat, het legendarische kasteleinsechtpaar Neelke en Sjengske Schmitz.
…dat er op bijbehorend onderschrift ook nog enkele namen ontbreken en Louis Verbeek zou die ook nog gaarne aan de weet komen, net als Kiek Toen,; meld of mail de ontbrekende namen naar bovengenoemd adres van [email protected] oftewel Cube Computers tav Marjo en ook zullen ze dan weer compleet op de site verschijnen in de rubriek Kiek Toen.
…dat Louis Verbeek bij de foto schrijft: “De foto dateert van de bruiloft van Pierre Smeets en Trui Smeets op 13 april 1931. Ze is gemaakt achter het huis bij zaal “Sjengske” zoals we deze in de volksmond kenden, zegt Verbeek. Sjengske was de schoonbroer van de bruid. Hij staat zelf ook op de foto (bovenste rij helemaal rechts). Enkele personen zijn niet bekend. Misschien dat iemand diepersonen herkent en de namen nog weet.
Voorste rij vlnr: Peter Verbeek, Louis Verbeek en Elisabeth Verbeek-Pachtland ((stief-)ouders bruidegom), het bruidspaar Pierre en Trui, Jacobus Smeets en Maria Smeets-Essers (ouders van de bruid) met tussen hen in kleinzoon Baer Schmitz, Jeup Essers? (broer van Marie)
Middelste rij van links naar rechts: ?? , Lies Smeets, ??, Neelke (zus van Trui Smeets, getrouwd met Sjengske (van de café-zaal ), Truike (geadopteerd door ouders Trui Smeets) op haar arm kind: Mia Schmitz (dochter van Sjengske en Neelke);
Bovenste rij van links naar rechts: Harie Smeets en echtgenote Anna, Sjang Verbeek (Sjang vanne Meule), Johanna Verbeek, Sef Verbeek, Sjengske Schmitz (van de zaal)”.
…dat we nog melden dat zaterdagmorgen 16 sept een kinderkleertjes-in is in de Posterse basisschool
…dat de uit-tip voor zondag 17 sept is: in Putbroek-Echterheide-Diergaarde is van 13 -17 uur (Middenheideveldweg en Springweg) gratis open huis, met live-muziek enz en om 11 uur een dienst onder de titel van Boer-tot-boer: melkveebedrijf Timmermans en wijngaard De Deelgaard
…dat we besluiten met Posterholte en Midden-Limburgs dialect: kuutele ( = buitelen), eine knoer van eine vent (= bullebak), roebele ( = knokken), die kalt wiej de daag lank zeen (= zij kletst heel veel); grummel ( = kruimel); hortig ( = gejaagd).
(Copyright en samenstellingen: Jacques Biermans)

Verstuurd vanaf mijn iPad

By september 13, 2017 12:03 pm Read More →

Politie treft 500 hennepplanten en 1.400 stekken aan

Heythuysen – In samenwerking met de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft de politie donderdag een doorzoeking gedaan in een pand aan de Heibloem. In het pand werden diverse ruimtes aangetroffen die waren ingericht als hennepkwekerij.

Er zijn ongeveer 500 hennepplanten en 1.400 hennepstekken aangetroffen door agenten. Alle planten en apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd. Onderzoek wees uit dat er sprake was van diefstal van elektriciteit. Er is niemand aangehouden. De zaak is in onderzoek.

Lopend onderzoek sigarettensmokkel
De politie kwam de hennepkwekerij op het spoor naar aanleiding van informatie uit het FIOD onderzoek naar grote sigarettensmokkel in Brunssum. Daar werden in samenwerking met de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vijf verdachten op heterdaad aangehouden vorige week.

De verdachten waren op maandag 28 augustus in een loods in Brunssum bezig met het lossen van een lading van 10 miljoen merkvervalste sigaretten. Wanneer de sigaretten op de Nederlandse markt zouden zijn gekomen, zou ongeveer 2,2 miljoen euro aan accijns zijn ontdoken. De sigaretten worden vernietigd. De FIOD heeft de zaak in onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

By september 9, 2017 12:07 pm Read More →

Ramkraak in Maasniel: getuigen gezocht, ook in Baexem

Roermond – De politie is op zoek naar getuigen van een ramkraak in een winkel aan de Julianalaan in de nacht van donderdag op vrijdag vorige week. Rond 1.15 uur reed een auto met de achterkant tegen de gevel van de winkel om zo de deur te vernielen. Bij de ramkraak werden mobiele telefoons buitgemaakt.

Een getuige zag twee mannen korte tijd later instappen en wegrijden. Rond 1.25 uur trof een politiepatrouille een BMW aan met schade aan de achterkant op de Rijksweg in Baexem. De agenten zagen op dat moment een persoon bij de auto. Hij wist te voet te ontkomen in de richting van de Tramweg. In de buurt is met een speurhond gezocht maar er werd niemand aangetroffen. De auto die 31 augustus was gestolen in Deurne, is voor nader onderzoek in beslag genomen. De politie is op zoek naar getuigen of zij die meer informatie hebben. Tips kunnen worden doorgegeven via het telefoonnummer 0900-8844 of geheel anoniem bij M. via 0800-7000.

By september 9, 2017 9:03 am Read More →

Wist u…(week 36 in 2017)

Wist u…

…dat we van een lezer een mail kregen over aangetaste buxusplanten door de buxusmot die dit jaar voor het eerst hier massaal toegeslagen heeft en afkomstig is uit Zuid-Europa.
…dat we een tip kregen over het hoe en wat over de bestrijding van de mot op een goedkopere manier dan de dure bestrijdingsmiddelen; het resultaat is wisselend, schrijft hij erbij
…dat u uw buxus eerst pmoet controleren en verwijder dan alle rupsen (ook in de zomer en ook in de de herfst). De rupsen zitten vooral in de bovenste blaadjes.
…dat de plaag lastig te bestrijden is.
…dat kan handmatig: de enige milieuvriendelijke oplossing is de rupsen en poppen handmatig te verwijderen, echter daarmee krijgt u niet alle rupsen weg. Verdrink de rupsen in een pot met water en een beetje zeep. Dit is de meest diervriendelijke (snel en effectief) methode om ze te doden.
….dat besproeien ook kan door de plant te besproeien met een mengsel van water (1 liter), twee theelepels groene zeep en 2 borrelglazen schoonmaakazijn. Dit maakt de planten minder aantrekkelijk, zodat de rupsen eerder zullen wegtrekken. Herhaal het bestrijden met regelmaat. Ook in de herfst!
…dat dan ook kan door knippen: aangetaste takken met spinsels knipt u weg. Is de plant zwaar aangetast? Dan kunt u deze het beste uitgraven of bij de grond afknippen.
…dat de kans bestaat dat na succesvolle bestrijding, uw buxus weer volledig op zal bloeien en anders zijn er tegenwoordig goede vervangers op de markt die sprekend op de buxus lijken, maar minder gevoelig zijn.
…dat we ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat professionele tuinbedrijven met meer licenties zwaarder vergift mogen inzetten tegen de mot…

…dat de Roermondse opera-bouffe Sjinderhannes, die thans weer meer dan 10 x in de Oranjerie is en wordt uitgevoerd ook vroeger de boer op ging

…dat in het midden van de zestiger jaren vorige eeuw het toneelstuk van Sjinderhannes ook in Posterholt is uitgevoerd door het Roermonds (veelal mannenkoor-)gezelschap van destijds, en verder ook in die tijdvin Monfort, en wel 4 keer in Vlodrop
…dat dit toen gebeurde om wat geld te verdienen voor de verenigingskas van het gezelschap en de aanschaf van instrumenten voor de begeleidende harmonie ( in veel gevallen de Koninklijke van Roermond)
…dat dit jaar Sjinderhannes enorm gemoderniseerd is, en die versie is niet bij iedereen met gejuich ontvangen.
…dat bij de première afgelopen zaterdag het sombere gezicht van good old Mathieu Mooren ( 3 x vertolker van Sjinderhannes en 3x Schwarze Peter vertolkt) boekdelen sprak: hij was eufemistisch gezegd, teleurgesteld, zo hij herhaalde hij tegenover ondergetekende desgevraagd enkele dagen later bij een ontmoeting: de muziek was ook te hard en dat vonden met hem verschillende “oldies” op de première-avond: ” mer het is ook neet mier miene Sjinderhannes”, zei hij en het leek geen politiek antwoord…
…dat het stuk anno 2017 verder ook te weinig bekende liedjes herhaalde uit vroegere afleveringen, vonden meerdere premieregangers.

…dat de hoofdrolvertolkers ( vooral ook de duivel met zijn secondanten) zich wel met verve en elan presenteerden: hun stemmen en die van het koor ( met onder meer de uit Posterholt geboortige Bernadette Meijers-Bosch ) toornden bij de première-avond helaas te sporadisch boven de muziek uit: maar was het voldoende ? Het cijfer van 6,5 neigde voor ondergetekende uiteindelijk ook wel naar een 7, vooral door het innovatieve lichtbeeldendecor
…dat de slotvraag luidt: hebben we genoten ? Ja grotendeels wel, maar het orkest, dat maakte ongewild jammergenoeg lang niet alles verstaanbaar en daar moeten een regisseur en dirigent voortaan bij een volgende Sjinderhannes extra alert op zijn.

…dat we u beloofd hebben een uitjes-tip te geven: komend weekeinde (9 en 10 sept) is het Pompoenweekeinde bij het Akkertje in St Odilienberg, gratis toegang en activiteiten voor jong en oud ; alle info: mijnakkertje.nl
…dat er nog een tweede uitgaanstip voor zondag 10 sept.is: Kloosterhof bij Asenray jubileert en zondag is er onder meer een groots opgezette Boerenmarkt.
…dat we besluiten met Posters dialect: hae sjteit boave mig ( = hij is een meerdere); mit
vare (= hij rijdt mee), det pak of griep mig (= is meeslepend);eine maeter (= een meter, meetlint); sjtreubed (= matras); ein heupel ( = hoger deel van matras); mommegezig(= masker); dae huurt wiej eine sjtein oppe kirkhoaf ( = hij is stokdoof); honger wiej ein paerd (= heel erge honger hebben).

(Copyright en samenstelling:Jacques Biermans)

—–

By september 6, 2017 12:16 pm Read More →

Rabo gaat naam geadresseerde controleren bij overboeking

Roerdalen -Klanten van de Rabobank die een verkeerde naam invullen bij een IBAN-rekeningnummer krijgen vanaf nu een foutmelding. De afgelopen jaren is er met name door de Consumentenbond geklaagd dat die functie er niet was.

Per maand worden er volgens de banken ongeveer 1300 verkeerde overboekingen gedaan. Sommige mensen hebben hun adresbestand niet op orde en maken via internetbankieren of een app geld over naar een verouderd nummer.

De Rabobank denkt dat het systeem ook fraude met nepfacturen tegengaat. Als klanten zo’n nepfactuur willen betalen, zien ze bij de internetoverboeking dat het rekeningnummer niet bij het bedrijf hoort waar ze denken aan te betalen.
Video afspelen 01:03
Nieuw: naamcheck bij overboekingen
Andere banken gaan de door de Rabobank ontwikkelde tool overnemen. Ze denken binnen een paar maanden met de IBAN-naamcheck te starten.

By september 5, 2017 3:29 pm Read More →

Wie wil buurtbemiddelaar in M -Limburg worden?

Roerdalen – Proteion Welzijn zoekt mensen die het leuk vinden om als vrijwilliger buurtbemiddelaar te worden. Buurtbemiddeling helpt bij het oplossen van conflicten tussen buren of buurtgenoten.

Buurtbemiddeling helpt bij het oplossen van conflicten tussen buren of buurtgenoten. Het doel hierbij is om mensen weer met elkaar in contact te brengen én samen een oplossing voor het conflict te zoeken. Zo helpt Buurtbemiddeling om de leefbaarheid in de buurt te vergroten. Buurtbemiddeling is een project van Proteion Welzijn.

Iets voor u?
Proteion Welzijn zoekt mensen die het leuk vinden om als vrijwilliger buurtbemiddelaar te worden. Misschien iets voor u? U hoeft er geen bepaalde opleiding voor te hebben. Het is wel belangrijk dat u goed kunt luisteren en niet te snel oordeelt. Verder moet u ouder zijn dan 21 jaar om buurtbemiddelaar te kunnen worden en een open en positieve houding hebben.

Training
Alle buurtbemiddelaars krijgen via Proteion Welzijn een gecertificeerde training, bijscholingen en professionele ondersteuning. Bovendien zijn er regelmatig bijeenkomsten waarbij buurtbemiddelaars ervaringen kunnen uitwisselen. Verder biedt Proteion Welzijn een onkostenvergoeding en bent u als vrijwilliger verzekerd. En ten slotte bent u als buurtbemiddelaar flexibel: u bepaalt zelf waar en wanneer u inzetbaar bent.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met Buurtbemiddeling Midden-Limburg via telefoonnummer 06 202 805 76. U kunt ook een e-mail sturen: [email protected]

By september 5, 2017 11:07 am Read More →

Naaktfoto’s prinsgemalin: eis 1,5 miljoen

Roerdalen – Vandaag wordt uitspraak gedaan in de zaak die de Britse prins William en zijn vrouw Kate Middleton hebben aangespannen tegen het Franse roddelblad Closer. Ze willen 1,5 miljoen euro schadevergoeding. Het blad plaatste enkele jaren geleden een foto van Middleton die topless aan het zonnen was tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk.

By september 5, 2017 9:05 am Read More →

Roerdalen moet nog 21 vluchtelingen huisvesten

Roerdalen – Elk half jaar wordt per gemeente vastgesteld hoeveel statushouders zij moet huisvesten. Dit aantal is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente.

Beschikbare woningen
Tot en met het derde kwartaal 2016 verliep de plaatsing van statushouders in Roerdalen goed.m. In het vierde kwartaal 2016 stokte de plaatsing. In laatstgenoemd kwartaal kon aan slechts één statushouder een woning worden toegewezen. Sinds die tijd komen er zeer weinig woningen vrij en blijft de plaatsing van statushouders achter. Tot eind 2017 dient de gemeente nog 21 personen te huisvesten.

Spreiding statushouders
De woningcorporatie biedt vrijkomende woningen eerst ten behoeve van statushouders aan. De gemeente beslist of deze woningen qua ligging akkoord zijn. De gemeente wil statushouders zoveel mogelijk spreiden over de gemeente.

Intensieve actie
Om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, onderneemt de gemeente intensief actie. Dit door de woningcorporatie te wijzen op het aanbieden van vrijkomende huurwoningen aan statushouders. Ook attendeert de gemeente de woningcorporatie op het uit de verkoop halen van huurwoningen zodat deze gebruikt kunnen worden voor statushouders. Daarnaast benadert de gemeente particuliere verhuurders voor de verhuur van hun woning/pand aan statushouders. Daarbij kan de woningcorporatie zorgdragen voor beheer en verhuur (ontzorgingsarrangement).

Meer gezinnen
Al eerder werd de regievoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verzocht meer gezinnen in plaats van alleenstaanden aan onze gemeente te koppelen. Dit past beter bij het woningbestand van Roerdalen. Eveneens is de gemeente bij andere gemeenten met een plaatsingsachterstand nagegaan hoe zij de achterstand aanpakten.

Gerichte aanpak
Om een gerichte aanpak mogelijk te maken, is per half juli bij de gemeente Roerdalen een beleidsmedewerker aangesteld. Deze heeft uitsluitend de plaatsing en begeleiding van statushouders als taak. De gemeenteraad gaat er vanuit dat met al deze maatregelen de taakstelling 2017 wordt behaald. Het niet voldoen aan de taakstelling kan leiden tot ingrijpende maatregelen vanuit de Provincie Limburg. De extra kosten van die Provinciale ingreep zijn echter voor rekening van de gemeente.

RSS

By september 3, 2017 12:59 pm Read More →

Weer pluim bevolkingsonderzoek darmkanker Laurentius Roermond

Roermond – Het MaagDarmLever centrum van het Laurentius Ziekenhuis is opnieuw geaccrediteerd als coloscopiecentrum voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit houdt in dat patiënten, bij een slechte uitslag uit het bevolkingsonderzoek, snel terecht kunnen in het Laurentius. Paul Bus, MDL arts: “Jaarlijks wordt door het Bevolkingsonderzoek Zuid getoetst of we nog aan alle kwaliteitseisen voldoen. Het gaat dan om de kennis en kunde van de MDL-artsen, endoscopieverpleegkundigen, het gebruikte materiaal en de reiniging daarvan. De auditoren waren bij deze toetsing weer erg tevreden over onze zorg”

By augustus 31, 2017 12:14 pm Read More →