By februari 8, 2014 4:16 pm Lees verder →

3000 aanmeldingen in Roermond voor Buurtpost

Roermond – Onlangs is een nieuwe service van de gemeente gestart: Buurtpost. Er hebben zich al 3000 belangstellenden aangemeld. Buurtpost is een e-mailservice die gebaseerd is op de postcode van de abonnee. Via Buurtpost kunnen inwoners en bedrijven binnen Roermond serviceberichten ontvangen die specifiek zijn voor de eigen wijk, buurt of straat. Denk daarbij aan de huidige (papieren) bewonersbrieven. Maar ook andere locatie-specifieke berichten kunnen via Buurtpost worden verstuurd zoals wijzigingen in de afvalinzameling, werkzaamheden of verkeersmaatregelen. Belangstelling ? Aanmelden via: www.roermond.nl/buurtpost.Posted in: roermond