pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By juli 14, 2014 4:14 pm Lees verder →

Roerdaljournaal.nl: Stimuleringsregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop provincie Limburg’ langer en ruimer

Roerdalen – De huidige Stimuleringsregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop provincie Limburg’ is verruimd en verlengd om het beoogde resultaat van 4 miljoen m² asbestsanering te behalen.  Sinds 1 juli kunnen naast agrariërs ook voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gebruik maken van de aangepaste regeling. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk asbest op agrarische bestemmingen wordt verwijderd, is door de provincies gezocht naar mogelijkheden om tussentijds het effect van de regeling te vergroten. Ook is onderzocht wat de effecten zijn van het tussentijds wijzigen van de regeling op reeds lopende aanvragen en reeds afgeronde aanvragen. Op basis van deze onderzoeksresultaten is besloten om de subsidieregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop provincie Limburg’ in de provincie Limburg te verruimen. Bert Kersten, gedeputeerde voor duurzaamheid en energie: “Ik ben hier erg blij mee. Door het verlengen en aanpassen van de Stimuleringsregeling wordt een bredere doelgroep bereikt. Daarnaast wordt de terugverdientijd van de zonnepanelen nu korter en daarom dus een stuk aantrekkelijker. Ik nodig dan ook de Limburgers, die door deze wijziging nu wél in aanmerking komen, van harte uit om van deze regeling gebruik te maken”. Wat betekent deze verruiming De voorgenomen wijzigingen zijn: · Subsidie is verhoogd van 3,00 euro naar 4,50 euro per m² asbestdak · Minimum oppervlakte van 400 m² is verlaagd naar 250 m² te saneren asbestdak · Plaatsing van minimaal 15 kW-piek is verlaagd naar 5 kW-piek zonnepanelen · Maximale subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd van 7.500 naar 15.000 euro · De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd. Dit betekent dat de uitvoering van de regeling loopt tot en met 31 december 2015. · Een verruiming van de doelgroep naar voormalig agrariërs en eigenaren van en voormalig agrarisch bouwblok. Wie kan gebruik maken van de regeling Naast actieve agrarische ondernemingen komen vanaf 1 juli voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok in aanmerking voor de Stimuleringsregeling. Voor deze nieuwe doelgroepen handhaven de provincies een subsidieplafond van 30 procent. Hiermee blijft de regeling in hoofdzaak gericht op actieve agrarische bedrijven. Door de aanpassing krijgt een grotere groep bewoners van het buitengebied de mogelijkheid om met subsidie asbest te saneren, voordat het voorgenomen wettelijke verbod op bezit van asbest in 2024 ingaat. Meer informatie over de regeling en aanpassing stimuleringsregeling kunt u lezen op de website www.limburg.nl/asbestvanhetdak.Posted in: roerdalen