pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By juni 12, 2016 12:52 pm Lees verder →

Lastendruk in Limburgse gemeenten stijgt, zo heeft de provincie berekend

Roerdalen – De lastendruk 2016 van de Limburgse gemeenten stijgt. Huurders zien hun lasten met gemiddeld 0,81% toenemen en eigenaar/gebruikers met 1,98%. Dit blijkt uit het Belastingoverzicht 2016 van de Provincie Limburg over de ontwikkeling 2015-2016 van de Onroerend Zaak Belasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Samenvatting
In het Belastingoverzicht 2016 zijn de tarieven en de lastendruk van de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten voor een meerpersoonshuishouden in kaart gebracht. Ook zijn de waterschapsheffingen 2016 voor een meerpersoonshuishouden opgenomen. Tot slot zijn de OZB-tarieven voor de niet-woningen vermeld. De cijfers zijn voor alle 33 Limburgse gemeenten beschikbaar (info bij de provincie) en de gewogen gemiddelden hebben betrekking op de 33 Limburgse gemeenten.

Gemeentelijke heffingen
De totale gemeentelijke lastendruk voor een eigenaar/gebruiker komt in 2016 gemiddeld op € 708,00 uit. Dat is 1,98% meer dan in 2015. Voor een huurder komen de gemeentelijke belastingen in 2016 op een gemiddelde van € 318,73 uit; 0,81% meer dan in 2015.
Voor een huurder stijgen de gemeentelijke lasten voor het tweede achtereenvolgende jaar nadat een aantal jaren sprake was van een daling.

Voor de eigenaar/gebruiker bestaat de gemeentelijke belastingaanslag 2016 gemiddeld uit:
– € 272,65 voor OZB, 4,33% meer dan in 2015;
– € 212,66 voor rioolheffing, 2,07% meer dan in 2015;
– € 222,69 voor afvalstoffenheffing, 0,82% minder dan in 2015.

Een huurder heeft bij de gemeentelijke belastingen altijd met de afvalstoffenheffing te maken en afhankelijk van de keuze van de gemeente betaalt hij niets van, een deel van of de gehele rioolheffing. Gemiddeld komt dat voor 2016 uit op:
– € 96,04 voor rioolheffing, 4,80% meer dan in 2015;
– € 222,69 voor afvalstoffenheffing, 0,82% minder dan in 2015.

Waterschapsheffingen
In Limburg zijn er twee waterschappen die drie verschillende heffingen opleggen. Eigenaren/gebruikers betalen alle drie de heffingen: gebouwd, ingezetenen en zuiveringsheffing. Huurders betalen alleen de laatste twee heffingen.
Voor huurders dalen de waterschapsheffingen met 0,70% bij Roer en Overmaas tot € 179,00 en met 1,08% tot € 187,68 bij Peel en Maasvallei. Gemiddeld dalen de lasten met 0,83% tot € 181,91.
Bij de eigenaren/gebruikers dalen de waterschapsheffingen gemiddeld met 0,57% tot € 226,58. De waterschapslasten voor de eigenaren/gebruikers dalen in 2016 het meest in Mook en Middelaar met 2,13%. Daarna volgt Weert met 1,87%.

Gezamenlijk beeld
De gemeentelijke en waterschapsheffingen gezamenlijk geven voor 2016 het volgende beeld:
– Huurders betalen gemiddeld € 500,64, een stijging met 0,20% in vergelijking met 2015;
– Eigenaren/gebruikers hebben gemiddeld een aanslag van € 934,58, een stijging van 1,35% ten opzichte van 2015.

Bedrijven
Van bedrijven zijn in het belastingoverzicht alleen gegevens van de OZB niet-woningen opgenomen. In het overzicht staan de WOZ-waardeontwikkeling en de tarieven 2015 en 2016. Op basis hiervan is een opbrengstontwikkeling berekend. Daarbij is geen rekening gehouden met effecten van leegstand e.d. De uitkomsten zijn daarom niet nauwkeurig en laten vooral een ontwikkeling zien. De zo berekende opbrengst daalt in 2016 met 0,49% en de verwachte OZB-opbrengst is dan afgerond
€ 560.000 lager t.o.v. 2015. De mutatie van de OZB-opbrengst van bedrijven is voor de afzonderlijke gemeenten heel divers.Posted in: algemeen, roerdalen