By mei 6, 2014 12:53 pm Lees verder →

7 mei eerste themabijeenkomst Roerdalen

Roerdalen – Naast de gebruikelijke raads- en commissievergaderingen gaat de gemeente Roerdalen themabijeenkomsten organiseren.

Hierbij staat het uitwisselen van kennis en informatie met uiteenlopende betrokkenen en een goed gesprek hierover centraal. De gemeente organiseert in 2014 acht themabijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn in het vergadercentrum (ingang achterom via het Servicepunt) en beginnen om 19.30 uur. De bijeenkomsten zijn voor raads- en commissieleden, ondernemers, verenigingen en inwoners.

Opzet
Themabijeenkomsten zijn laagdrempelige openbare bijeenkomsten. Tijdens elke bijeenkomst worden één of meerdere onderwerpen besproken en uitgediept. Het karakter kan per bijeenkomst verschillend zijn. Het kan gaan over onderwerpen die op dat moment actueel zijn. Of waar in de nabije toekomst beleid over ontwikkeld wordt. De mogelijkheid bestaat ook dat onderwerpen die behandeld worden in een van de komende raadscommissies worden toegelicht. De bijeenkomst kan zorgen voor extra input vanuit inwoners, ondernemers of verenigingen.

Themabijeenkomsten in 2014
In 2014 zijn op de volgende dagen themabijeenkomsten gepland: 7 mei, 11 juni, 25 juni, 27 augustus, 10 september, 8 oktober, 19 november en 3 december. De genoemde data zijn allemaal woensdagen. Ongeveer een week voor elke bijeenkomst vindt u de aankondiging op deze pagina. Kijk voor meer informatie op de pagina van de gemeente.
Eerste themabijeenkomst: 7 mei
De eerste themabijeenkomst, op woensdag 7 mei, staat de Kadernota 2015-2018 op de agenda. In de Kadernota wordt richting gegeven aan de ontwikkeling van de gemeente in de komende jaren. Wat is voor u belangrijk in de koers van de gemeente? U bent van harte uitgenodigd om mee te doen!

Woord voeren
Wilt u het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda staat? Dan hoeft u zich niet aan te melden. Voor onderwerpen die niet op de agenda staan, moet u dit wèl doorgeven. Bovendien geldt hiervoor een aantal spelregels. Aanmelden kan tot uiterlijk twee dagen (48 uur) voor een bijeenkomst via [email protected] of (0475) 538 888.Posted in: roerdalen