By februari 6, 2012 7:58 am Lees verder →

Aanvraag apparatuur reanimatie verlengd in Roermond voor clubs en organisaties

Roermond – De gemeente Roermond heeft extra geld vrijgemaakt voor apparatuur die hulp biedt bij een hartstilstand. In aanmerking komen sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente Roermond. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten om de periode voor de aanvraag van AED’s (automatische externe defibrillator) te verlengen tot 31 december 2012.

De gemeente Roermond streeft naar een dekkend netwerk voor passende hulpverlening bij een hartstilstand. Als maatstaf hanteert de gemeente Roermond maximaal drie AED’s per wijk. Een AED komt op een plek waar die in geval van nood meteen beschikbaar is. Door verlenging van de regeling wordt getracht een optimale verdeling van AED’s te krijgen in de gemeente Roermond.

Sportverenigingen of welzijnsinstellingen binnen de gemeente Roermond komen in aanmerking voor de stimuleringsregeling. Bedrijven en particulieren zijn uitgesloten van de regeling. Verenigingen of instellingen die de subsidie voor de aanschaf van een AED krijgen toegewezen, moeten zelf zorgen voor het onderhoud en beheer en voor het opleiden en de aanwezigheid van vrijwilligers of werknemers die een AED kunnen gebruiken.

De subsidieregeling loopt tot het einde van dit jaar en de volgorde van binnenkomst is daarbij bepalend. Voor meer informatie en voor de subsidievoorwaarden kunt u terecht op deze site.

Op www.aed4.eu staat een overzicht van de reeds aanwezige AED’s in de gemeente Roermond. Daarnaast roept de gemeente Roermond alle bedrijven, particulieren, verenigingen en vrijwilligersorganisaties op deze site bekendheid te geven aan de aanwezigheid van een AED op hun locatie.Posted in: roermond