pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By oktober 19, 2014 1:47 pm Lees verder →

Actieweek mensenhandel succesvol

Nederland – Tijdens de actieweek mensenhandel die plaats vond van 8 tot en met 14 oktober controleerde de politie 71 prostituees. Bij tien prostituees zijn signalen van mensenhandel geconstateerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om signalen als slechte beheersing van de Nederlandse of Engelse taal, lange werktijden en emotioneel gedrag. Van de gecontroleerde prostituees is 83% 24 jaar of ouder. Het overgrote deel van de gecontroleerde prostituees heeft de Nederlandse (29%), Roemeense (19%) of Zuid-Amerikaanse (18%) nationaliteit. Op een enkeling na werkten zij allemaal in een woning.

Tijdens de controles zijn vier verdachten van mensenhandel in beeld gekomen bij de eenheden Den Haag (2), Midden-Nederland (1) en Zeeland-West-Brabant (1). Tijdens de controle van een prostituee in een woning bleek dat mogelijk een minderjarig meisje als prostituee werkzaam was. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan.

Commerciële seksbranche
In de vergunde prostitutiebranche zoals, zoals bordelen, privéclubs of bijvoorbeeld raamprostitutie, is sprake van intensief toezicht en controle op vergunningen en legale tewerkstelling. Desondanks is ook in die sector soms sprake van misstanden, waarbij prostituees bijvoorbeeld hun verdiensten moeten afstaan of onder dwang in de prostitutie werken.

Voor het recente onderzoek lag de focus op de zogenoemde niet-vergunde prostitutie, bijvoorbeeld vanuit woningen of hotels. Om inzicht te krijgen of, en zo ja in welke mate, de problematiek uit de vergunde prostitutie ook speelt bij niet-vergunde prostitutie, houdt de politie regelmatig controleacties waarbij internetadvertenties van commerciële seksaanbieders worden uitgekozen. Vorig jaar vonden er twee grote landelijke controles plaats. In mei van dit jaar hield de politie eerder een grootschalige landelijke actie om mensenhandel in de prostitutie aan te pakken. In totaal controleerden agenten toen circa 100 prostituees en hielden zij enkele personen aan.

Meer zicht en samenwerking
De doelstelling van de politie om meer zicht te krijgen op de niet-vergunde prostitutie, strekt zich ook uit tot mensen die hierin faciliteren. Rond de prostitutiesector bestaat een netwerk van mensen die hun diensten verlenen. Bijvoorbeeld door een woning beschikbaar te stellen, of als chauffeur of tussenpersoon op te treden. De politie is hierop alert omdat dergelijke dienstverlening een indicator van mensenhandel kan zijn.

Voor de bestrijding van niet-vergunde prostitutie en mensenhandel is samenwerking tussen de regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en andere partners nodig. Zo’n samenwerking valt sinds de invoering van de nationale politie veel eenvoudiger en efficiënter te organiseren.

Bestuurlijke rapportage
Bij de actie zijn 30 bestuurlijke rapportages opgemaakt vrijwel allemaal voor onvergunde bedrijfsmatige prostitutie in een woning. Op basis van deze rapportages kan het lokale bestuur, de burgemeester, bijvoorbeeld een illegaal bordeel laten sluiten of een dwangsom opleggen. Hierbij worden gemeenten regelmatig geadviseerd door Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC). Deze centra zijn onder meer gespecialiseerd in de bestuurlijke aanpak van mensenhandel.

Belang blijvende focus
Paul van Musscher, politiechef van de eenheid Den Haag en landelijk portefeuillehouder vreemdelingenzaken waar mensenhandel onder valt, onderstreept het belang van deze controleacties. “Mensenhandel is een moderne vorm van slavernij die helaas ook in 2014 nog steeds voorkomt. Door zowel landelijk als op lokaal niveau met onze partners nauw samen te werken door ondermeer deze acties te organiseren, willen wij misstanden in de prostitutiesector blijven bestrijden.”

Sinds de opheffing van het bordeelverbod is het verboden in Nederland een prostitutiebedrijf te runnen zonder de vereiste vergunning voor een seksinrichting. Dit om het toezicht op de prostitutie te verbeteren. Dit toezicht moet onder meer leiden tot het signaleren en bestrijden van mensenhandel, tot het weren van minderjarigen in de prostitutie, het weren van illegale werknemers en het toezicht houden op de werkomstandigheden.

Mensenhandel is een complex strafbaar feit en een criminaliteitsvorm dat zich kenmerkt als georganiseerd en schimmig. Politie en Openbaar Ministerie treden al jaren streng op tegen mensenhandel en werken zowel op landelijk als lokaal niveau samen met partners zoals gemeente en andere instanties zoals het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Binnen het RIEC werken de gemeenten, de Belastingdienst, de politie, het Openbaar Ministerie en andere veiligheidspartners samen, om als overheid een effectief antwoord te hebben tegen onder meer deze vorm van georganiseerde criminaliteit. Door deze samenwerking is het mogelijk om criminele organisatiestructuren integraal te analyseren, bloot te leggen en via een bestuursrechtelijke, fiscaalrechtelijke en/of strafrechtelijke weg aan te pakken.Posted in: politie