pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 27, 2015 3:30 pm Lees verder →

Afscheidsrede burgemeester Cammaert Roermond dd 22 jan 2015

Roermond – De letterlijke tekst van de Afscheidstoespraak van burgemeester Cammaert van Roermond op 22 januari 2015.

Geachte leden van de raad.
Geachte leden van het college van burgemeester en wethouders.
Dames en heren.
Laat ik beginnen met u te zeggen dat ik het een hele eer vind hier te staan tijdens
een bijzondere raadsvergadering. Het is hoogst ongebruikelijk dat dat in Nederland
aan waarnemers wordt gegund. Het doet me goed.
Dames en heren;
Het kan wel iets langer duren.
Dat was het slot van mijn gesprek met de gouverneur van Limburg toen hij mij eind
december 2012 vroeg in Roermond als waarnemer aan de slag te gaan. De
integriteitsdiscussie moest worden afgerond en het zou wel na de vakantie worden
dat de vertrouwenscommissie met haar werk klaar was. September/oktober 2013
dus. U weet allen dat het langer is geworden.
Vanaf het moment dat de gouverneur mij in augustus 2013 de wens van de
fractievoorzitters overbracht om langer te blijven en ik daarin heb bewilligd, is mijn
oriëntatie op het uitoefenen van mijn waarneming totaal veranderd. Ik heb mij met
nog meer elan in de samenleving gestort. Ben contacten aangegaan op alle niveaus
en ben ook met college en raad, betrokken, met lopende dossiers aan de gang
gegaan.
Iedereen die mij kent weet dat het oprechte liefde is geworden tussen mij en de stad.
Die gaat ook niet meer over. Roermond heeft mij een rijkdom aan historische,
culturele, stedelijke en maatschappelijke parels geleverd waarover je niet uitgepraat
raakt. Ik ben rijk bedeeld.
Rijk bedeeld ook met sympathie die ik steeds weer in de stad van mensen mocht
ontvangen. De mensen van Roermond zijn goed geweest voor hun burgemeester. Ik
was er ook graag bij als ze weer eens iets hadden: vastelaovend,
bevrijdingsfestivals, de Harlem Shake. veteranendagen, taptoes, heksenfeesten en
noem, maar op.
Ik ben ook rijk bedeeld met aandacht en zorg van mijn medewerkers. Deskundig en
vooral ook trouw waren ze er altijd en ik heb gisteren van hen afscheid mogen
nemen.
Deze mensen zijn het ook die belangrijk hebben bijgedragen aan de realisatie van
veel zaken in de tijd dat ik hier heb gewerkt. Op onze nieuwjaarsbijeenkomst heb ik
ook al een opsomming gegeven maar ik doe het ook graag nog eens over omdat we
er ook echt trots op kunnen zijn. De 3 D’s, Jazz City, de Rosslag, het project
Roermond keert zich naar de Maas.Waar ikzelf vooral het verschil heb kunnen maken is in het levend houden van de
integriteitsdiscussie, de herijking van het camerabeleid, de kentering van een passief
naar een meer actief handhavingsbeleid, en de (eur)regionale positionering van onze
stad, de normalisering in de Donderberg van DB4all en de aanvaarding van ons
drugsbeleid. Ik ben er blij mee dat we als het gaat om de vergroting van de
politiesterkte niet meer uitgaan van: wij zijn tegen: maar dat ons initiatief is
overgenomen gesteund door u als raad om een regionale werkgroep aan het werk te
zetten die zich hiermee bezig gaat houden.
Leden van de raad. Ik kom nu aan u toe. U bent het geweest die uiteindelijk een fiat
aan al dit beleid heeft gegeven. Ik heb het al zo vaak gezegd. De vele ontwikkelingen
in de voorbije tijd zijn veelal unaniem of met grote meerderheden tot stand gekomen.
Dat is temeer bijzonder omdat er twee collegewisselingen waren in mijn tijd en ook
de raad na de verkiezingen voor bijna de helft is vernieuwd. We zijn in ons ritme
gebleven.
Politiek speelde er veel maar er waren ook ingrijpende incidenten die ons afhielden
van going concern. Recent de asbestramp, maar ook de stroomstoringen en de
gijzeling in Herten. Invallen van de rijksrecherche en herinnert u zich nog de vondst
van een vondeling? Het heeft allemaal heel veel creativiteit en inspiratie gevraagd.
Maar hoe mooi was het dat het zusje van de vondeling ook werd gevonden en
uiteindelijk ook de moeder en de vader!
Leden van de raad. Het was af en toe ook pittig. Op mij netvlies staat vooral de
gretigheid van sommigen van u om het woord te voeren en niet geheel bedacht op
conventies het woord tot elkaar te richten, niet ieder op zijn beurt en ook nog eens
niet via de voorzitter.
Maar wat uiteindelijk telt is besluiten afleveren met voldoende kwaliteit en aantal en
dat hebben we gedaan. Ik ben u dank verschuldigd voor de ruimte die u mij gaf om
niet alleen technisch maar ook inhoudelijk te sturen tijdens onze vergaderingen. Voor
mij is de gezamenlijke ECI-motie een voorbeeld en een heel belangrijk moment.
Unaniem aangenomen sloten we samen een periode af maar ook de evaluatie van
een lastig dossier.
Dank ook op deze plaats aan de collegeleden. In twee jaar tijd 7 stuks. Ik heb jullie al
op een ander moment bedankt voor onze samenwerking. Daarom volsta ik nu met
een korte vermelding.
Leden van raad en college, dames en heren, graag wil ik nog enkele mensen apart
noemen.
Allereerst Dré Peters. Misschien is het wel het beste wat je in Roermond kan
overkomen dat Dre Peters mooie dingen over je zegt. Dré laat ik je toevertrouwen
hier voor het front van de troepen dat ik het helemaal met je verhaal eens ben. Je
heb de juiste toon getroffen.
Graag wil ik over jou ook iets zeggen. Ik neem geen blad voor de mond. Dat doe jij
ook niet. Je bent een voortreffelijk plaatsvervangend raadsvoorzitter. Zet jou voor een groep en je hebt ze in de tang. Je kunt ontzettend kwaad worden maar je komt met
jou altijd wel tot een vergelijk en dat is wel handig voor de voortgang. Het kletste wel
eens tussen ons maar er waren ook momenten dat we heel dicht bijeen waren en ik
weet dat je dat met me zult delen. Ik herinner me nog hoe we met elkaar in het bijzijn
van Jos Vervuurt, onze griffier, spraken over de toekomst in Landhotel Cox en na
afloop samen naar het oorlogsmonument gingen op de Luzenkamp. Ik denk ook aan
onze ontmoetingen tijdens de vastelaovend waar jij als grootvorst vaak was en hoe je
me vooraf inwijdde met de kreet ‘geen boerenkiel hier’. Je heb me daardoor heel wat
schande bespaard.
Dré het ga je goed.
Leden van de raad, ik heb al veel mensen de revue laten passeren: raad, college,
collega burgemeesters, medewerkers, onze burgers. Nadrukkelijk wil ik ook hier nog
aandacht vragen voor ons politiekorps en mijn dank uitspreken voor de
samenwerking. Hardwerkende mensen, vliegen van hot naar haar, hoog
oplossingspercentage, flexibel, creatief in aanpak, innovatief staan naast en als het
moet voor hun burgemeester.
Ik heb in mijn verhaal weinig namen genoemd. Nu wel. En wel die van onze
politieteamchef John Stultiens. Geweldig wat die man met zijn team met beperkte
menskracht allemaal niet kan. John; chapeau en dank!
En dan tot slot wil ik degene bedanken zonder wie Roermond mij niet had kunnen
krijgen en die op haar eigen wijze offers heeft gebracht voor wat we maar zullen
noemen de goede zaak. Mijn stille kracht. Renske. Dank je wel. De bloemen zijn voor
jou.
Tot slot nog een paar zinnen uit het mooie lied van oud wethouder Wim Kemp:
Roermond strek dien vleugels oet ……
………..
Ik dank u voor uw aandachtPosted in: roermond