By maart 4, 2013 9:09 am Lees verder →

Agenda raadsvergadering 7 maart Roerdalen: ook accommodatie-nota

Roerdalen – Op donderdag 7 maart vergadert de raad Roerdalen om 19.30 uur en dat is live te zien op OR6.

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg en begint om 19.30 uur. Bezoekers kunnen het gemeentehuis binnen via de oude hoofdingang aan de Schaapsweg.

Agenda
1. Vaststelling raadsagenda
2. Spreekrecht
3. Besluitenlijst raadsvergadering 24 januari 2013
4. Aanpassing Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand Roerdalen 2013
5. Opiniërende raadsbehandeling ontwikkeling accommodatiebeleid

De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en staan op deze website op de pagina Bestuur en Organisatie. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht moet u dit tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de griffier. De griffier heeft dan de volgende gegevens van u nodig: naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp c.q. agendapunt waarover u het woord wilt voeren.Posted in: roerdalen