By februari 16, 2012 6:32 am Lees verder →

Agenda raadsvergadering Roerdalen vanavond donderdag 16 febr 2012: live op OR6 vanaf 19.30 uur

Roerdalen – De eerste vergadering van de gemeenteraad Roerdalen in 2012 is vanavond, donderdag 16-02-2012. Een en ander is live op OR6 te volgen.
Plaats: Schaapsweg 20, St. Odiliënberg
Tijd: 19:30 uu

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststelling raadsagenda

2 Spreekrecht

3 Besluitenlijst raadsvergadering 15 december 2011

4 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Aardgastransportleiding Odilia-peel – Schinnen, deeltraject gemeente Roerdalen’

5 Vaststelling bestemmingsplan “Wijngaardstraat 7, Herkenbosch”

6 Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand 2012

7 Groenbeheerplan gemeente Roerdalen

8 Verzoek tot wijziging bestemming van perceel Melick en Herkenbosch sectie E nummer 5971 (ged) gelegen aan Dorpsstraat in Melick

9 Masterplan Maasplassen en intentie-overeenkomst intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen

10 Benoeming wethouders in bestuur Reinigingsdienst Maasland

11 Advies klachtadviescommissie publicatie persoonlijke correspondentie op internet
1Posted in: roerdalen