pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 23, 2012 1:12 pm Lees verder →

Agenda Roerdalense vergaderingen commissies Middelen, Grondzaken en Bewonerszaken

Roerdalen – Deze week zijn Vergaderingen commissies Middelen, Grondzaken en Bewonerszaken in Roerdalen.

De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg. De vergaderingen van de commissies Middelen en Grondzaken beginnen om 19.30 uur, de vergadering van de commissie Bewonerszaken begint om 20.00 uur! Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u het gemeentehuis binnen via de oude ingang aan de Schaapsweg.

Agenda vergadering commissie Middelen op maandag 23 januari
1. Vaststelling agenda
2. Presentatie Uitvoeringsprogramma Veiligheid
3. Presentatie Jaarverslag 2011 en Jaarprogramma 2012 Vergunning, toezicht en handhaving
4. Mededelingen/Rondvraag
5. Verslag commissie Middelen van 21 november 2011
6. Actiepuntenlijst commissie Middelen

Agenda vergadering commissie Grondzaken op dinsdag 24 januari 2012
1. Vaststelling agenda
2. Presentatie Klimaatvisie
3. Presentatie over de nota van uitgangspunten en het verdere proces van het actua-liseren van het BP Buitengebied.
4. Mededelingen/Rondvraag
5. Verslag commissie Grondzaken van 22 november 2011
6. Actiepuntenlijst commissie Grondzaken
7. Groenbeheerplan gemeente Roerdalen
8. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Aardgastransportleiding Odiliapeel-Schinnen, deeltraject gemeente Roerdalen’
9. Verzoek tot wijziging bestemming van perceel Melick en Herkenbosch sectie E nummer 5971 (ged) gelegen aan Dorpsstraat in Melick
10. Vaststelling bestemmingsplan ‘Wijngaardstraat 7, Herkenbosch’
11. Masterplan Maasplassen en intentieovereenkomst intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen

Agenda vergadering commissie Bewonerszaken op woensdag 25 januari 2012
1. Vaststelling agenda
2. Presentatie decentralisatie Jeugdzorg
3. Presentatie wetswijziging Wet werk en bijstand
4. Mededelingen/Rondvraag
5. Verslag commissie Bewonerszaken 23 november 2011
6. Actiepuntenlijst commissie Bewonerszaken
7. Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand 2012

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en staan ook op de pagina Vergaderstukken vanaf 2010 op deze website. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht moet u dit tenminste 24 uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de griffie. U moet dan de volgende gegevens verstrekken: naam, adres, telefoonnummer en het agendapunt waarover u het woord wilt voeren.Posted in: roerdalen