pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By december 28, 2014 5:00 pm Lees verder →

Alle 33 Limburgse gemeenten financieel in evenwicht, zegt onderzoek provincie

Roerdalen – Uit onderzoek van de Provincie Limburg naar de gemeentebegrotingen 2015-2018 van de Limburgse gemeenten blijkt dat ze alle 33 aan de wettelijke eisen voldoen. Sommige gemeenten hebben alle vier jaren financieel een structureel en reëel evenwicht.

De meeste gemeenten hebben één of enkele jaren zo’n evenwicht. Dat leidde ertoe dat alle gemeenten van de Provincie het reguliere, repressieve toezicht voor hun begroting 2015 hebben gekregen. Gedeputeerde Erik Koppe (Financiën) reageert: “Alle gemeenten hebben zich tot het uiterste ingespannen om een begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 te hebben die aan de wettelijke eisen voldoen. Een goed begin voor de nieuwe raden en colleges! Echter, veel gemeenten hebben in de periode 2015-2018 ook jaren met tekorten, waarvoor nog oplossingen gevonden moeten worden.” Daarnaast is er nog veel onzekerheid over de uitvoering van de nieuwe taken in 2015 op het gebied van zorg, jeugd en participatie. Als zich daar tegenvallers gaan voordoen, kan het financiële plaatje snel veranderen. In hun begroting 2015 gaan de gemeenten ervan uit dat ze deze nieuwe taken uitvoeren met het geld dat ze daarvoor van het Rijk krijgen.

Begroting 2015
Gemeenten hebben vaak veel moeite gehad om de begroting 2015 financieel sluitend te krijgen. Dat komt niet door de nieuwe taken die erin moeten worden geraamd. Want gemeenten gaan ervan uit dat de lasten voor die taken gelijk zijn aan de baten die ze ervoor gaan krijgen. Wel door de kortingen van het Rijk op het Gemeentefonds. Deze waren voor een groot deel al langer bekend, maar gemeenten hebben het vinden van de oplossingen daarvoor regelmatig overgelaten aan de raden en colleges die na de raadsverkiezingen van maart 2014 zijn aangetreden. Oplossingen zijn gevonden in bezuinigingen op uitgaven, zoals personeels- en/of organisatorische kosten. In beperkte mate zijn de lasten voor de burgers verhoogd. Ondanks de financiële moeilijkheden hebben gemeenten bij de begroting 2015 ook ruimte gecreëerd voor nieuw beleid. Dat heeft vooral te maken met het feit dat dit de eerste begroting na de raadsverkiezingen is.

Geen preventief toezicht
Daarmee staat voor het vijfde jaar op rij geen enkele Limburgse gemeenten in verband met de financiële situatie onder het zwaardere, preventieve toezicht. Ondanks het behoud van deze positieve uitkomst is de onderliggende financiële situatie bij de Limburgse gemeenten nu zwakker dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit de nog resterende tekorten, de grote bezuinigingen die nu gerealiseerd moeten gaan worden, waarbij niet zeker is dat dat voor de volle 100% gaat lukken, het opraken van ‘makkelijke’ bezuinigingsmogelijkheden, het kleiner worden van de buffers om tegenvallers op te vangen en de sterke toename van de risico’s.Posted in: roerdalen