pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By maart 12, 2014 5:15 pm Lees verder →

B en W constateren zelf: Collegeprogramma Roerdalen vrijwel geheel gerealiseerd

Roerdalen – Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen heeft het college van Ben W van de gemeente Roerdalen de balans opgemaakt over de afgelopen raadsperiode. Vrijwel alle speerpunten uit het collegeprogramma ‘Samenwerken aan leefbare kernen’ zijn gerealiseerd, zo concludeert het college. Voorbeelden hiervan zijn verbetering van de dienstverlening, kaders voor voorzieningenbeleid en toeristische samenwerking met Stadt Wassenberg. Conclusie is dat de gemeente Roerdalen in de afgelopen vier jaar stappen heeft gezet in haar ontwikkeling.

Er zijn belangrijke bijdragen geleverd aan de gebiedsontwikkeling zoals de plannen voor het Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG) Montfort-Maria-hoop. Daarnaast is gewerkt aan de doorontwikkeling van recreatie en toerisme. Via de campagne Klein Geluk uit Roerdalen is gewerkt aan de toeristische promotie. De kwaliteit van de openbare ruimte is verder verbeterd. Diverse gebieden zijn heringericht, zoals de Hagelkruisweg. Inwoners geven aan dat ze tevreden zijn over het onderhoud van de openbare ruimte (onderzoek bewonerspanel 2013).

Centrale balie
De dienstverlening is op vele punten verbeterd. In 2011 is het Servicecentrum Roerdalen geopend. Dit is centrale balie waar inwoners van Roerdalen terecht kunnen voor alle producten en diensten van de gemeente. Ook de digitale dienstverlening is verbeterd door onder andere de vernieuwing van de website van de gemeente Roerdalen.

Koers
Op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling zijn diverse beleidsnota’s vastgesteld die richting geven aan de grote opgaven waarvoor de gemeente staat (jeugd, Wmo, participatie). Ook is de koers bepaald voor de toekomst van het voorzieningenaanbod, waardoor nu concreet invulling gegeven gaat worden aan de uitvoering van het accommodatiebeleid.

Meepraten en -denken
Waar mogelijk hebben inwoners, verenigingen en andere belanghebbenden actief kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid. Het nieuwe subsidiebeleid werd samen met de verenigingen ontwikkeld. In drie kernen is een pilot ‘Wonen, welzijn en zorg’ gestart. Daarmee krijgt ook de burgerparticipatie steeds meer vorm en inhoud.

Samenwerking
Ook de samenwerking in de regio is verder uitgebouwd, bijvoorbeeld via het Servicentrum MER (samenwerking Maasgouw Echt Susteren Roerdalen) . Internationaal zijn de kansen met name op het gebied van toerisme en recreatie vergroot door samenwerking met Wassenberg, Grenspark Maas-Swalm-Nette en de Euregio Rijn-Maas Noord.Posted in: roerdalen