By oktober 9, 2012 7:00 am Lees verder →

Basisverzekering tot vijf keer zo duur als ziekenfonds

Roerdalen – Per 1 januari 2006 werd het nieuwe zorgverzekeringstelsel ingevoerd. Het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekeringen verdwenen. Daarvoor in de plaats is de verplichte basisverzekering gekomen en de vrijwillige aanvullende verzekering. Als de basisverzekering de volledige dekking van het ziekenfonds (2005) zou bieden, zou de consument dit jaar ruim drie tot vijf keer zoveel premie betalen als voor het ziekenfonds.
Aldus een persbericht van Independer.nl

In 2005 betaalden ziekenfondsverzekerden bij de goedkoopste verzekeraar (Anderzorg) 19,95 euro per maand aan nominale premie. De voordeligste basisverzekering (Unive) kost consumenten in 2012 92,50 euro per maand (nominale premie). Dat is bijna 5 keer zo veel als in 2005 en de dekking is minder dan in het laatste jaar ziekenfonds (2005). Daarnaast betaalden verzekerden in 2005 via hun salaris nog 8% voor het ziekenfonds, bestaande uit 1,5% premie (werknemersdeel) en 6,5% werkgeversdeel. In 2013 bestaat alleen nog het werkgeversdeel, maar dat bedraagt met 7,85% nu ook bijna 8%.

Het ziekenfonds kende in 2005 onder andere de volgende dekkingen, die niet in de huidige basisverzekering zitten:

hulpmiddelen (o.a. rollator en gehoorapparaten)
anticonceptiepil
Fysiotherapie was al in 2004 geschrapt.

Ook als we kijken naar de gemiddelde premies is sprake van een verveelvoudiging. In 2005 betaalden ziekenfondsverzekerden gemiddeld 31,51 euro (bron: Vektis). In 2012 is dat meer dan verdrievoudigd tot 102,17 euro.

Ziekenfonds Nominale premie 2005
Agis € 33,45
Amicon € 31,75
Anderzorg € 19,95
Azivo € 32,90
CZ Groep € 30,90
De Friesland € 30,95
Delta Lloyd / Ohra € 37,95
DSW € 29,95
Geové € 33,90
Nederzorg € 29,90
ONVZ € 35,90
OZ € 31,50
OZB € 32,00
PWZ/Groene Land € 33,90
Salland € 30,75
Stad Rotterdam € 29,95
Trias € 30,90
Univé € 28,90
VGZ € 30,75
Zilveren Kruis € 33,90
Zorg € 31,70Posted in: roerdalen