By januari 29, 2014 9:07 pm Lees verder →

Bedenk een tweede leven voor de Singel-platanen!

Roermond- Dit jaar wordt een begin gemaakt met de reconstructie van de Singelring. Om plaats te maken voor de nieuwe Singelring worden er ook platanen gekapt. Daar wordt in februari een start mee gemaakt. Ze worden later in de reconstructiewerkzaamheden vervangen door 89 nieuwe bomen. De meeste daarvan zullen uitgroeien tot monumentale bomen, net zoals de huidige bomen. De Singelring krijgt daarmee een prachtige en statige aanblik.

from RSS Nieuws gemeente Roermond http://www.roermond.nl/?id=113734Posted in: roermond