pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By mei 7, 2012 6:04 pm Lees verder →

Beschouwing Roerdal Journaal: welke koers vaart college B en W Roerdalen na breuk?

Roerdalen – Oficieel meldt de webpagina van de gemeente dat de raadsvergadering van 10 mei niet door gaat en voegt eraan toe: de eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 31 mei 2012.
Dit is een officiele mededeling op de site van de gemeente, die al gemeld werd voordat midden vorige week de politieke verwikkelingen in de gemeenteraad Roerdalen, zoals die nu ontstaan zijn na de coalitiebreuk, nog niet bekend waren.
Zeker is dat vanwege die situatie nu de raad eerder bijeen komt om een nieuw college van B en W te kiezen, want, zoals bekend, hebben de coalitiepartners CDA en Praktische Politiek (resp 5 en 2 zetels) het vertrouwen opgezegd in de VVD (3 zetels aanvankelijk, maar door het opstappen van VVD-raadslid M. Thevissen ( gaat alleen verder) uit de liberale fractie, gereduceerd tot 2 zetels)
Hoe nu verder in politiek Roerdalen? Woensdag komt de fractie CDA en PP bijeen om verder te praten en eventueel te onderhandelen en wellicht te formeren.
Het kan alle kanten op…waarbij de tweemansfractie Jongerenpartij en of de eenmansfractie als Democraten Roerdalen en/of Marjo Thevissen wel eens een sleuterol toebedeeld kunnen krijgen, met mogelijk een halve wethouderszetel of een tussentijdse “wethouders-jaarwissel” bijvoorbeeld ( = om beurten een jaar wethouderszetel bekleden) of zelfs weer vier wethouders, misschien weer tot de mogelijkheden gaat behoren. Zulks om aan de vereiste meerderheid (minimaal) 10 (van de 19) zetels te komen. Of liever nog meer. Een combinatie waarbij Roerstreek Lokaal bij CDA en PP aanschuift lijkt niet voor de handliggend als men al gepraat heeft met de VVD om, zeg maar, een coup te plegen, jegens de PP en in het verlengde het CDA. Maar zeg nooit , nooit.
Ook is in theorie een combinatie CDA en Roerstreek Lokaal mogelijk, desnoods aangevuld met…(vult u maar in behalve de VVD). Maar dit is een theoretische bespiegeling, die wel op papier mogelijk zou zijn maar in de praktijk…????.
En omgekeerd kan het ook nog. De grootste oppositiepartij Roerstreek Lokaal met 6 zetels in de raad kan een combinatie gaan vormen met verschillende partners uit de raad, waarbij dan het CDA en PP buiten de deur worden gehouden en mogelijk naar de oppositiebanken verbannen worden. Maar of die combinatie gebaseerd is op realiteitszin? Een watcher van de gemeentepolitiek in Roerdalen verwacht dat de Jongerenpartij met 2 zetels wellicht de eerste sleutelrol heeft waarna de eenmansfracties de volgende sleutelrollen hebben. Het kan dus vele kanten op in theorie, maar in de praktijk minder.
Want het voornaamste is: welk fractie-programma’s passen het beste bij elkaar en welke lijnen van de verschillende fracties lopen in de Structuurvisie voor de komende jaren in Roerdalen, zoveel mogelijk in dezelfde richting?. Want over die Structuurvisie ontstond de coalitiebreuk.Of …was het de bekende druppel? Of wellicht beide…
We wachten de verklaringen en verduidelijkingen deze en misschoen komende weken nog af.

Redactie Roerdal JournaalPosted in: roerdalen