By juli 31, 2012 12:13 pm Lees verder →

Bij glaasje op sneller pv van politie sinds 1 juli

Roerdalen – Dronken rijders krijgen vanaf 1 juli lik-op-stuk bij alcoholcontroles. Vanaf 2 juli 2012 is in de beide politieregio’s in Limburg een nieuwe werkwijze van kracht. Bij een positieve ademanalyse wordt een zogenaamd versneld proces-verbaal opgemaakt.

De politie houdt regelmatig alcoholcontroles in het weekend. Die worden vaak tevoren aangekondigd, maar ook de bemanning van een noodhulpauto kan ad hoc beslissen een alcoholcontrole uit te voeren. Dat gebeurt als ze een ‘verdachte’ automobilist zien of van de meldkamer een seintje krijgen aan de hand van een telefonische tip over een dronken rijder.

Als na een blaasproef op straat blijkt dat iemand onder invloed achter het stuur zit, handelt de agent de zaak met de verdachte af, door hem aan een ademanalyse-apparaat te laten blazen, waarop het alcoholpromillage bepaald wordt. Dit kan op de plek van de staandehouding gebeuren in een politievoertuig, of aan het dichtstbijzijnde politiebureau. Hierna vult de agent een formulier in en belt met het Openbaar Ministerie in Utrecht voor de strafmaat. Daar wordt gekeken of er recidive bestaat. Aan de hand van de mate van onder invloed zijn wordt er een boete opgelegd of wordt het rijbewijs ingevorderd.
De strafafdoening kan zijn een strafbeschikking (boete), die direct betaald kan worden of een gerechtelijke mededeling in de vorm van een dagvaarding of oproeping. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak duurt dit 10 tot 30 minuten. Deze werkwijze is mogelijk tijdens de openstelling van het O.M. van 08.00 tot 23.00 uur. Buiten die tijd vervalt de mogelijkheid van directe afdoening.

Als de verdachte een boete krijgt opgelegd, kan die dus direct betaald worden en is daarmee de zaak afgehandeld. De agent moet de verdachte in dat geval wel vertellen dat bij directe betaling, afstand wordt gedaan van het recht op verzet. Dit betekent dat er geen bezwaar meer kan worden aangetekend. De verdachte krijgt bij contante betaling een kwitantie uitgereikt, als bewijs van die betaling.
De agent levert vervolgens alle stukken betreffende deze artikel 8-afhandeling in bij de afdeling Verwerking, die zorgt voor verwerking van het administratieve deel waaronder de invoering in de landelijke systemen van de politie.

Politie en OM pakken met ZSM veelvoorkomende misdrijven op daadkrachtige wijze aan. Bij een relatief eenvoudige zaak met een bereidwillige verdachte volstaat een summier proces-verbaal. Eenvoud is de kracht van ZSM, aldus het Openbaar Ministerie. Geen bureaucratische processen, maar minimaal en eenvoudig registreren. In ZSM staan OM, politie en ketenpartners letterlijk schouder aan schouder. Door de officier van justitie aan de voorkant in te zetten wordt de selectiviteit van het strafrecht bewaakt. Als de officier een sanctie oplegt, is deze merkbaar, herkenbaar en zichtbaar.Posted in: politie, roerdalen