By oktober 6, 2012 4:45 pm Lees verder →

Bisdom: in kerk geen uitvaartdienst zonder priester

Roerdalen – In de kerken van Roggel, Neer en Heibloem mogen van het bisdom Roermond vooralsnog geen uitvaartdensten plaatsvinden waarbij geen priester aanwezig is. Vanwege de afname van het aantal begrafenismissen besloot het Midden-Limburgse kerkbestuur onlangs uitvaartdiensten in de parochiekerken toe te staan zonder priester, en met veel vrijheid voor de nabestaanden bij de invulling van de dienst. Het bisdom zegt dat het zich er eerst over wil beraden of het een dergelijke verruiming van het kerkelijk beleid wel wenst. Daar lijkt het vooralsnog niet op. Volgens Vicaris liturgische zaken René Maessen van het bisdom Roermond heeft het kerkbestuur ook niet vooraf overlegd met het bisdom. Het bestuur zegt nu wel in overleg te zijn en om die reden niet te willen reageren. Het bericht over de ‘nieuwe’ afscheidsdiens- ten is inmiddels van de site gehaald. Daarin stond dat er in de plaatselijke kerken naast de begrafenismissen voortaan ook afscheidsdiensten zonder priester mogelijk waren, vergelijkbaar met die in een crematoria. Pastoor Ralf Schwillens stelde wel dat hij vooraf bij de invulling van dergelijke diensten betrokken zou zijn. In de parochies Mook, Middelaar en Molenhoek kennen ze naast de begrafenismissen al enige tijd afscheidsdiensten. Daarbij is echter wel een pastoor aanwezig.Posted in: roerdalen, roermond