By januari 18, 2012 7:26 am Lees verder →

Boek Natuurlijk Roermond valt in de smaak

Roermond – Het boek Natuurlijk Roermond (ill) valt in de smaak. Sinds de presentatie op 14 december jongstleden zijn er al 1100 exemplaren van het 200 pagina‘s tellende boek ‘Natuurlijk Roermond’ verkocht, dat 11,90 e. kost.
Het boek, met als ondertitel ‘Ontdek de groene gemeente Roermond’, is uitgegeven in het kader van het 100 jarig bestaan van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL). Dit jubileum vormde voor het gemeentebestuur van Roermond aanleiding om het Natuurhistorisch Genootschap, dat in het GroenHuis te Roermond is gehuisvest, een waardecheque cadeau te doen. Dit startkapitaal heeft het Genootschap, met dank aan vele sponsors, weten uit te bouwen tot een groter bedrag om daarmee de uitgave van het boek ‘Natuurlijk Roermond’ te bekostigen.

Gedurende de afgelopen twee jaar hebben 14 auteurs, onder leiding van Math de Ponti, Olaf Op den Kamp, Wouter Jansen en Wilbert Dekker, 16 natuurgebieden in de gemeente Roermond beschreven.
Het boek bevat 16 beschreven wandelingen met een topografische kaart. Het geheel wordt aangevuld met 28 kaders waarin soortgroepen, bijzondere gebeurtenissen of gebieden worden toegelicht. Op een toegankelijke wijze wordt de flora en fauna per biotoop in de gebieden beschreven. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de geologie en het gebruik van het terrein in het verleden. Vele prachtige kleurenfoto’s vullen de tekst aan. Bij elk natuurterrein is een kaartje geplaatst met een uitgezette wandeling en een beschrijving: zo kunt u de natuur in de gemeente Roermond nog beter beleven..

Het boek “Natuurlijk Roermond” is nog te koop bij de Roermondse boekwinkels, het VVV-kantoor te Roermond en Swalmen en bij het kantoor van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Godsweerderstraat 2, te Roermond. De verkoopprijs bedraagt € 11,90.Posted in: roermond