By januari 8, 2013 3:52 pm Lees verder →

Bospop mag terug naar sportpark Boshoven

Weert- Het college van B&W en de burgemeester hebben, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, een positief besluit genomen over de terugkeer van het popfestival Bospop naar het sportpark Boshoven. Onder strikte voorwaarden mag het festival in 2013 weer op het sportpark plaatsvinden. Deze voorwaarden hebben betrekking op het maximaal aantal bezoekers, het parkeren, de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van het festivalterrein voor hulpdiensten en het treffen van preventieve maatregelen langs het kanaal.Posted in: Geen categorie