By januari 16, 2014 5:05 pm Lees verder →

Vandaag: Burgemeester de Boer in gesprek met Mark Rutte

xRoerdalen/Den Bosch – Vandaag, donderdag 16 januari vond in ‘s-Hertogenbosch het KING jaarcongres plaats. Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg en de ondersteuning van langdurig zieken, ouderen en mensen met een (arbeids)beperking. Deze overheveling van taken uit het sociale domein (decentralisaties) stond tijdens de bijeenkomst centraal. Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden door de overname van taken van de Rijksoverheid en de provincie. Ze moeten op zoek naar nieuwe werkwijzen. Burgemeester de Boer-Beerta van de gemeente Roerdalen nam deel aan het gesprek met minister-president Mark Rutte hierover – zie foto

Rutte: “Decentralisatie is nodig om voorzieningen weer aan te laten sluiten op wat mensen nodig hebben. Dit kan door gebruik te maken van alle positieve energie en ideeën in de (participatie)samenleving. Maar de veranderingen hebben ook te maken met toekomstige betaalbaarheid. Het is voor het eerst dat verschillende regelingen en voorziening in één hand komen. Het Regeerakkoord geeft de richting van de decentralisatie aan, uitvoering is een gezamenlijke zoektocht. Samenwerking tussen gemeenten is onvermijdelijk. De zorg van de democratische controle is terecht, maar u gaat er echt zelf over. Decentralisatie is ook loslaten en geen one-size-fits-all.”

Burgemeester de Boer vertelde over de werkwijze en aandachtspunten van de gemeente Roerdalen. ”Duidelijkheid op korte termijn is noodzakelijk. De kans op succes wordt kleiner en de risico’s worden groter als er geen besluiten worden genomen. Wij vragen het Rijk om alles op alles te zetten om besluitvorming af te ronden en duidelijkheid te geven. Bij problemen is een soepele omgang met de financiering vanuit het Rijk wenselijk. Het is ons duidelijk dat het minder moet gaan kosten, maar de aanpassing moet zorgvuldig gebeuren zodat we er nog generaties mee vooruit kunnen. Ik zie het als een kans om de verantwoordelijkheid weer terug te leggen bij onze kernen en deze sterker te maken. Het Rijk moet ons deze kans geven. Geef gemeenten vertrouwen; wij zijn bereid om ermee aan de slag te gaan.”

Sprekers
Andere deelnemers aan het gesprek waren:
•Corrie Noom (PvdA), wethouder gemeente Zaanstad
•Rik Buddenberg (CDA), Burgemeester Pijnacker-Nootdorp, Penningmeester VNG
•Gabriëlle Haanen, gemeentesecretaris Gemeente Tilburg, voorzitter VGS
•Tof Thissen, Directeur KINGPosted in: roerdalen