By januari 17, 2013 4:07 pm Lees verder →

Burgerenquête profielschets burgemeester in cijfers

Roerdalen De website van de gemeente meldt: -De gemeenteraad van Roerdalen nodigde eind vorig jaar de inwoners uit om aan te geven welke kwaliteiten zij belangrijk vinden voor hun nieuwe burgemeester.

In totaal 526 inwoners gaven gehoor aan deze oproep en vulden een vragenformulier in.

Wat zijn de uitkomsten?
• Uit de enquête blijkt dat inwoners geen uitgesproken voorkeur voor een man of een vrouw hebben.
• Zij vinden het daarnaast niet belangrijk dat de burgemeester lid is van een politiek partij.
• De burgemeester moet vooral affiniteit hebben met de leefbaarheid in de kernen (77%), met veiligheid (46%) en met economische ontwikkeling (43%). Ook interesse in het verenigingsleven (37%) en recreatie en toerisme (24%) wordt op prijs gesteld.
• Bestuurlijke ervaring (53%), leiderschap (51%) en sociale vaardigheden (50%) zien de respondenten als de belangrijkste kwaliteiten voor een burgemeester. Ook moet hij of zij goed kunnen luisteren (36%) en 30% vindt strategisch denkvermogen van belang.
• Een burgemeester moet daarnaast iemand zijn die tussen de burgers in staat en met hen meeleeft (62%). Hij of zij moet een integer persoon zijn die een voorbeeld is voor zijn of haar omgeving is (35%). Evenveel respondenten  vinden dat de burgemeester een daadkrachtig bestuurder moet zijn op het gebied van openbare orde en veiligheid. Bijna evenveel mensen (32%) vindt dat de burgemeester een bruggenbouwer moet zijn. Een sterke binding met de Limburgse taal en cultuur vindt 27% van de respondenten van belang.

Een volledig overzicht van de resultaten kunt u hieronder downloaden.

Het opstellen van de profielschets
De resultaten van de enquête betrekt de gemeenteraad bij het opstellen van de profielschets. Op 24  januari 2013 wordt deze tijdens de raadsvergadering in aanwezigheid van de Commissaris van de Koningin in Limburg, de heer Bovens, vastgesteld. Posted in: roerdalen