By maart 10, 2012 2:23 pm Lees verder →

Camerabeveiliging in het Servicepunt Roerdalen

Roerdalen – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het Servicepunt Roerdalen in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg te beveiligen door middel van camera’s. De camera’s worden opgehangen om de medewerkers van het Servicepunt en de bezoekers te beschermen tegen agressie maar ook om diefstal tegen te gaan. In het Servicepunt Roerdalen zijn inmiddels vier camera’s opgehangen: één gericht op de entree, één in het verlengde van de entreehal in de richting van de balie en twee boven de balie gericht op de ontvangsthal en de balies.

De opgenomen beelden worden digitaal vastgelegd en na zeven dagen automatisch gewist. De beelden worden alleen in geval van incidenten bekeken door mensen die daartoe bevoegd zijn. Het beheer en de autorisatie van de camerabeveiliging is vastgelegd in het ‘Protocol camerabeveiliging gemeente Roerdalen’ en is aangemeld bij de functionaris Gegevensbescherming van de gemeente in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens. De ondernemingsraad, als vertegenwoordiger van het personeel heeft instemming gegeven aan het protocol.Posted in: roerdalen