pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By november 4, 2014 9:47 am Lees verder →

Circa 100 Westrom-medewerkers van tijdelijk naar definitief arbeidscontract

Roermond – Het dagelijks bestuur van Westrom heeft besloten om – bij gebleken geschiktheid – de tijdelijke contracten van Wsw-medewerkers te verlengen dan wel om te zetten in een vast dienstverband. Het betreft circa 100 medewerkers die bij Westrom werkzaam zijn in het kader van de Wet sociale werkvoorziening. De leden van het dagelijks bestuur zijn unaniem van mening dat, zowel uit sociaal oogpunt alsook uit financieel oogpunt, het verlengen van de contracten de juiste keuze is. In feite is er hierbij sprake van een voortzetting van het vigerende beleid. Ook in het verleden werden contracten van Wsw-medewerkers bij goed functioneren verlengd en na drie contracten omgezet in een vast dienstverband.

Invoering Participatiewet zorgde voor discussie
De vijf aan Westrom deelnemende gemeenten worden als gevolg van de invoering van de Participatiewet met ingang van 1 januari 2015 geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW-populatie, een dalend subsidiebedrag en een forse opgave om de verwachte nieuwe instroom in de Participatiewet goed te kunnen bedienen. Vanuit dit perspectief heeft het dagelijks bestuur van Westrom de afgelopen periode diverse scenario’s kritisch onder de loep genomen om te bezien hoe de financiële uitdaging het hoofd kan worden geboden. Een van de scenario’s, die overigens al bij meerdere gemeenten in het land op de beleidstafel is gekomen, was die van het al dan niet verlengen van tijdelijke contracten van SW-medewerkers.

Sociale component zwaar laten wegen
Het dagelijks bestuur van Westrom heeft de sociale component in de afweging zwaar laten wegen en uiteindelijk een beslissing genomen die in het belang is van de medewerkers en het bedrijf. ‘Vaak hebben medewerkers jaren moeten wachten op een passende werkplek. Volgend jaar veranderen de regels over het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Daar mag deze kwetsbare groep medewerkers niet de dupe van zijn. Ons bestuur is van mening dat we het niet mogen laten gebeuren dat deze groep zonder werk thuis komt te zitten’, aldus mevrouw Smeets Palmen, bestuursvoorzitter.

Het bestuur van Westrom volgt daarmee dezelfde lijn waar collega-bedrijf De Risse Groep uit Weert enkele weken geleden ook voor heeft gekozen; bij gebleken geschiktheid tijdelijke contracten verlengen.Posted in: roermond