pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By juni 10, 2012 7:24 am Lees verder →

Coalitie-akkoord Limbug: haal het beste uit jezelf

,
Roerdalen – Maandag 4 juni 2012, presenteerden formateur M. Van Helvert en de onderhandelaars van de betrokken partijen, respectievelijk de heer ir. M.J.J. Titulaer (CDA), E.Koppe (VVD) en H.Kersten (PvdA) het bereikte onderhandelingsakkoord.

Na een korte turbulente periode in de provinciale politiek willen we met dit coalitieakkoord weer vooruit kijken en Limburg op de kaart zetten als een krachtige, gastvrije, internationaal gerichte regio met toekomst. We willen een Limburg waarin voor de langere termijn een leef- en vestigingsklimaat van hoge kwaliteit ontstaat.  Dit lange termijn perspectief kunnen we niet in de nog resterende jaren van deze coalitie realiseren. We willen wel nu de maatregelen nemen en accenten in het beleid zetten zodat we de juiste koers voor de toekomst hebben. Daarbij past ook het voortzetten van een aantal door vorige coalities ingezette zaken.
 
Het internationale getij is op dit moment niet gunstig. Niet alleen veranderen de economische machtsverhoudingen in de wereld razendsnel, maar bovendien moeten wij ons wapenen tegen de monetaire crisis, die nu ook inkomens, kans op werk en voorzieningen van individuele inwoners in Limburg raakt. Mensen in Limburg maken zich zorgen over de toekomst en dagen ons als politiek uit om perspectief te bieden en zekerheden te geven. Wij nemen die uitdaging en verantwoordelijkheid aan, doordrongen van het feit dat veel omstandigheden door de Provincie niet of slechts beperkt te beïnvloeden zijn. Maar omgekeerd mogen inwoners wel van ons verwachten dat de zaken waar we invloed op kunnen uitoefenen maximaal door ons ingezet worden om Limburg een gezonde en welvarende toekomst te bieden.
 
Wij zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan en hebben tijd in te halen. Daarom zetten we een stevige ploeg neer, die juist nu in tijden van crisis Limburg er bovenop krijgt en tot een plek in Europa maakt, die zich onderscheidt door haar aantrekkingskracht om te wonen, te werken, te studeren en te recreëren.
 
In ons lange termijn perspectief van Limburg  kiezen we voor investeringen in een leef- en vestigingsklimaat, waarin de kwaliteit van wonen en leven, het menselijk kapitaal, een sterk en duurzaam economisch profiel en goede verbindingen (zowel fysiek, digitaal als bestuurlijk) onze kernambities vormen. Deze kernambities willen we in evenwichtigheid en samenhang verwezenlijken. Onze stijl zal zich kenmerken door het oppakken van de kansen die zich op deze gebieden voordoen, maar ook waar nodig specifiek aandacht richten op knelpunten en dreigende tekorten. Zo beschikt Limburg over een sterke economische agenda en een waardevol natuurlijk kapitaal. Juist dit gegeven kan ons redenerend vanuit het Rijnlands model helpen om ook knelpunten op respectievelijk de arbeidsmarkt of het terrein van gezondheid aan te pakken. Ook heeft Limburg een traditie hoog te houden als plaats waar mensen (hoog of laag opgeleid) welkom zijn,  die een noodzakelijke aanvulling zijn op tekorten op de arbeidsmarkt, met respect voor culturele verschillen.
 
We concentreren ons op de kerntaken die voor de Provincies zijn afgesproken. In sommige gevallen kan de specifieke van het nationaal beeld afwijkende problematiek in Limburg ons noodzaken om ook niet-kerntaken op te pakken. In die gevallen zijn we ons terdege bewust van de bescheiden rol die de Provincie ten opzichte van de gemeenten of het Rijk op dat gebied kan vervullen en zal een hechte samenwerking gesmeed moeten worden tussen overheidspartners. Bovendien kan het niet zo zijn dat bezuinigingen binnen een overheidslaag op een andere laag worden afgewenteld om zo zaken in stand te houden.
 
Dit leidt er dan ook toe dat rijksbezuinigingen op doeluitkeringen van de Provincie in principe niet worden gecompenseerd. Wanneer tijdelijk met extra geld een betere overgang gerealiseerd kan worden naar de nieuwe situatie, kan een rol van de Provincie worden overwogen.
 
Aan de andere kant maakt dat ook de positie van de Provincie naar het lokale bestuur duidelijk. Niet elk probleem is een provinciaal probleem. We zoeken naar toegevoegde waarde vanuit onze kerntaken, in diverse rollen en in samenwerking met andere partners, met name in een regionale context. Onze betrokkenheid heeft bij voorkeur een structureel en duurzaam karakter en wij beperken onze rol als subsidiënt van kleine en losse projecten.
 
We zoeken de samenwerking in het kader van Brainport Zuid Oost Nederland 2020 en zullen onze meerwaarde bewijzen ten opzichte van rijk en gemeenten ter versterking van onze grensoverschrijdende agenda met Nordrhein-Westfalen, Belgisch Limburg en Luik. Ook Noord-Brabant en Gelderland hebben in dat verband onze aandacht.Posted in: roerdalen