By oktober 22, 2012 9:33 am Lees verder →

Commentaar Roerdal Journaal/Nog even dit: Roermond verdient “onbeschadigde” burgemeester

Roermond – Commentaar Roerdal Journaal/Nog even dit: “Het is eigenlijk nog een beetje te vroeg om te oordelen wat de kwestie Van Rey met de recente inval en verhoren door de Rijksrecherche afgelopen dagen van meerdere VVD-polici die betrokken zijn (geraakt) gaat beteken voor Roermond. Kanttekeningen maken mag wel:
Het feit dat er al een verdenking is van corruptie en mogelijke lekken in een altijd vertrouwelijke zaak als een burgemeestersbenoeming maakt voor alle betrokken door de Rijksrecherche gehoorde betrokkenen de kwestie delicaat. Zozeer zelfs dat hangende het onderzoek van Rey pas op de plaats zou moeten maken en de beoogde nieuwe burgemeesterskandidaat zich eveneens moeten beraden. Verder is het aan de politiek – de raadsleden en het college van B en W -wat nu verder moet gebeuren. Immers de geloofwaardigheid van de politiek -dus ook mensen cq politici – is in het geding. De burger moet onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen op hun vertegenwoordigers en leidsman, in dit geval hun burgemeester.
En wat ook de uitkomst straks zal zijn Roermond mag geen beschadigde vertegenwoordigers aan het roer krijgen. Er zijn al stemmen opgegaan dat het werk van de verouwenscomiissie over moet en nummer twee van de voordracht een serieuze kandidaat kan zijn, danwel dat de hele selectieprocedure zonder de betrokkenen die thans in de schijnwerpers staan, over moet
Vanmorgen komt het college van B en W bijeen om een wijs besluit te nemen.

Dat zal ook ongetwijfeld ingefluisterd zijn door de provincie. Het is daarna aan de raad van Roermond om eveneens een wijs besluit te nemen. Hoe het ook zij, Roermond heeft recht op een burgemeester met ongeschonden blazoen en het liefst niet van VVD-huize…”
Tot zover Commentaar Roerdal Journaal/Nog even dit (JB)Posted in: roermond