pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By april 8, 2015 7:58 pm Lees verder →

Commotie taaltoets politie wekt verbazing

Nederland – Media besteden aandacht aan de wens van een Kamermeerderheid om de taaltoets voor agenten te handhaven. Volgens korpschef Gerard Bouman is er helemaal nooit sprake geweest van afschaffing. Hij wil dit selectiemiddel op een andere en effectievere manier inzetten.

Meerdere partijen in de Tweede Kamer verwerpen het voorstel van korpschef Gerard Bouman om soepeler om te gaan met de werving van allochtone politiemensen. De korpschef streeft na dat voortaan een kwart van de nieuwe agenten van allochtone afkomst is. Volgens de media zou Bouman, om zijn diversiteitsbeleid een handje te helpen, de taaltoets voor nieuwe agenten willen schrappen. VVD, PvdA, CDA, PVV, CU, SGP en VNL spreken van een slecht plan en willen de kwestie tijdens het volgende debat over de politie aan de kaak stellen.

Selectief en suggestief
De korpschef is verbaasd over de commotie rond de taaltoets: ‘Ik constateer dat mijn standpunt onder meer in een aantal media tamelijk selectief en suggestief is weergegeven. Nooit en te nimmer heb ik een pleidooi gehouden voor afschaffing van de taaltoets. Ik vind dat wij dit selectiemiddel op een andere en effectievere manier moeten kunnen inzetten, bijvoorbeeld als dat bijdraagt aan het werven van nieuwe medewerkers binnen de doelgroepen die ons voor ogen staan.’

Onverminderd hoge eisen
‘Wie denkt dat wat mij betreft taalbeheersing van onderschikt belang is, kent mij slecht’, stelt Bouman. ‘In onze contacten met burgers is mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid onmisbaar en niemand hoeft mij de noodzaak van een zorgvuldig opgesteld proces-verbaal uit te leggen. Dat lijkt mij meer dan evident. Op talloze vlakken vereist politiewerk het vermogen om nauwkeurig te formuleren. Daar stellen wij dus onverminderd hoge eisen aan.’

Geen doorslaggevende factor
Niettemin hoeft voor de korpschef de taaltoets geen doorslaggevende factor meer te zijn bij de eerste selectie van nieuwe medewerkers: ‘Als iemand die bij de politie solliciteert over de juiste kwalificaties beschikt, maar kampt met een taalachterstand, krijgt deze sollicitant de gelegenheid om tijdens de opleiding de taalvaardigheid op het gewenste niveau te brengen. Aan het einde van het opleidingstraject beoordelen wij via een extra taaltoets of de betreffende student alsnog voldoet aan de gestelde taalnormen. Als dit niet het geval blijkt te zijn, kan de student niet worden aangesteld. Verder verzet ik mij tegen de suggestie dat wij studenten zouden selecteren die het Nederlands totaal niet machtig zijn. Die komen vanzelfsprekend niet door de eerste selectie.’

Drempel wegnemen
Taalachterstand is volgens Gerard Bouman allesbehalve een exclusief probleem voor Nederlanders met een allochtone achtergrond: ‘Sterker nog, ik ken meer dan genoeg allochtone Nederlanders met een taalbeheersing waar autochtonen een voorbeeld aan kunnen nemen. Mijn voorstel om indien nodig een extra, definitieve taaltoets te houden aan het einde van de opleiding is van toepassing op iedereen die solliciteert bij de politie, ongeacht etnische achtergrond. Je kunt hooguit stellen dat de kans op een taalachterstand onder allochtone Nederlanders wellicht hoger is. Als wij met deze maatregel voor deze groep een drempel kunnen wegnemen, draagt dat bij aan het realiseren van mijn streven naar substantieel meer allochtone politiemensen. Op welke manier dan ook, dat streven handhaaf ik.’Posted in: politie