By maart 6, 2013 8:36 am Lees verder →

D66 Roermond eo met nieuw bestuur

Roermond – Op 1 januari heeft Lodewijk Imkamp de voorzittershamer van D66 Roermond neergelegd. Onder zijn leiding is D66 in Roermond gegroeid en eind vorig jaar toegetreden tot het college van B & W. D66 Roermond dankt hem voor het vele werk dat hij voor de afdeling heeft gedaan. Op zaterdag 23 februari heeft de algemene ledenvergadering van D66 Roermond e.o. een goeddeels nieuw bestuur gekozen. Het bestuur is nu als volgt samengesteld: Jan Cornelissen – Voorzitter, Tjeerd Teitsma -Penningmeester, Bart Janissen – Secretaris en Gijs Goertz – Bestuurslid.Posted in: roermond