pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By december 14, 2018 8:42 am Lees verder →

Dankwoord nieuwe bisschop Smeets van bisdom Roermond

Roerdalen – “Grote dank aan allen”. Mgr. Harrie Smeets kijkt met grote vreugde en dankbaarheid terug op de dag van zijn bisschopswijding in Roermond afgelopen zaterdag. Hij schrijft dat in een persoonlijk dankwoord, dat nu op www.roerdaljournaal.nl te lezen is. De bisschop richt zich tot allen die meegeholpen hebben de dag voor te bereiden, maar ook tot iedereen die op enigerlei wijze meegeleefd heeft.

“Met grote dankbaarheid mogen we terugkijken op de dag van de bisschopswijding, die buitengewoon feestelijk is verlopen, een dag van grote vreugde. De belangstelling, goede wensen en gebeden van vele bekenden, maar ook van – nog – onbekenden, doen goed.

In de tijd naar de wijding toe werd duidelijk dat velen graag wilden meevieren. En ook werd duidelijk dat er veel, veel meer mensen zich aanmeldden dan van de brandweer de kathedraal in mochten. Voor wie niet in de kathedraal kon meevieren, was er gelukkig de Munsterkerk en bood de tv-uitzending soelaas.

Velen hebben zich op allerlei manieren gezet om de wijdingsdag tot een feest te maken. Organiseren en repeteren was aan de orde van de dag. Hen dank ik allen van harte. De zorg die zij aan deze dag besteedden, maakte het zeker mede mogelijk dat de diepe blijdschap van ons geloof in de viering bijna tastbaar was. Zeker zo grote dank gaat uit naar allen die er waren, of die er hadden willen zijn. Dank, bijzonder voor uw gebed: dat is immers de levensadem van ons gelovig samenleven.

Inmiddels is de wijding enkele dagen geleden en begint het dagelijks leven. De eerste afspraken beginnen de agenda te vullen en zo hoort dat. We leven in de tijd van de Advent: verwachting van de komst van Christus. Christus’ komst, die we vieren met Kerstmis. Zijn komst is er, telkens als we Eucharistie vieren. Maar ook is het Christus die we tegenkomen in de naaste; in mensen die op ons pad komen. Ik hoop velen in de komende tijd in dat Licht te mogen ontmoeten!”

+ Harrie Smeets,
bisschop van RoermondPosted in: algemeen, roerdalen, roermond