pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By oktober 20, 2011 10:56 am Lees verder →

Dekkingsgraad ABP pensioenfonds daalt naar 90 %

Roerdalen/Heerlen – Aan het eind van het derde kwartaal 2011 bedroeg de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds ABP 90%. Aan het eind van het tweede kwartaal 2011 stond de dekkingsgraad nog op 112% en aan het begin van het jaar op 105%. In het derde kwartaal daalde de dekkingsgraad met 22%-punt.

Vicevoorzitter Joop van Lunteren: ”Deze forse daling van de dekkingsgraad is slecht nieuws ook al is die bijna helemaal toe te schrijven aan de daling van de rente. Met die rente moeten pensioenfondsen hun verplichtingen, de pensioenen van nu en in de toekomst, waarderen. Vergeleken met 1 januari zijn de bezittingen per eind september met 2 miljard euro afgenomen (237 tegen 235 miljard), maar de waardering van de verplichtingen is in dezelfde periode door die rentedaling met 35 miljard omhoog gegaan. Daarmee is het vrijwel uitgesloten dat we de pensioenen in 2012 zouden kunnen indexeren en zullen we wellicht zelfs aanvullende maatregelen moeten overwegen. Ook het verlagen van de pensioenen van de gepensioneerden en van de pensioenrechten van de mensen die werken komt dichtbij als de dekkingsgraad niet op heel korte termijn fors aantrekt. De stand van 31 december 2011 is beslissend voor de vraag of we nadere maatregelen moeten aankondigen. Een eventuele korting moet dan – als er geen verbetering van de situatie komt – uiterlijk na 15 maanden, dus op 1 april 2013, worden doorgevoerd.”

Ontwikkeling derde kwartaal
Aan het eind van het tweede kwartaal stond de dekkingsgraad op 112%. In de maand juli daalde deze met 6%-punt, in augustus met nog eens 6%-punt en in september met 10%-punt. Een dekkingsgraad van 90% betekent dat tegenover elke 100 euro die ABP nu of in de toekomst uitbetaalt een vermogen van 90 euro beschikbaar is.
De waardering van de verplichtingen (het totaal van alle pensioenen die ABP in de toekomst moet uitkeren) steeg in het derde kwartaal met 43 miljard euro tot 260 miljard.
De bezittingen van ABP namen in het eerste halfjaar met 5 miljard euro toe maar in het derde kwartaal daalden ze met 7 miljard euro. De teller staat aan het einde van september 2011 op 235 miljard euro. Het rendement op de beleggingen over het derde kwartaal bedraagt -2,9% (-7,0 miljard euro). Het rendement tot en met het derde kwartaal 2011 komt daarmee uit op -1,3% (-3,0 miljard euro).

Beroep op politiek
Vicevoorzitter Xander den Uyl: “De impact van de crisis op de bezittingen van ABP is bescheiden, maar de invloed van de gedaalde rente is heel groot. Met deze dekkingsgraad is ABP onder het pad van het herstelplan terechtgekomen. De dekkingsgraad van ultimo oktober is uitgangspunt voor het premie- en indexatiebesluit. Om de pensioenen te kunnen indexeren moet de dekkingsgraad minimaal 105% zijn. De kans is heel groot dat we dat gat tussen 90 en 105% in een maand tijd niet meer kunnen dichten. We zullen moeten bekijken of we extra premie moeten gaan heffen in het kader van het herstel. Als de dekkingsgraad van ABP eind december nog steeds onder het herstelpad ligt, zal het bestuur zich bovendien moeten beraden of nog verdergaande maatregelen nodig zijn. Het ABP bestuur doet een beroep op de politiek om nog eens goed te kijken naar de systematiek die maakt dat wij zo afhankelijk zijn van de dagkoersen van de rente.”

Toelichting
De beleggingsportefeuille van ABP heeft over het derde kwartaal van 2011 een rendement behaald van -2,9%. In euro’s is het beleggingsresultaat -7,0 miljard.
Niet alle bouwstenen hebben een negatieve bijdrage aan de rendementen geleverd in het derde kwartaal 2011. De negatieve rendementen deden zich met name voor in de categorieën zakelijke waarden. In het derde kwartaal zijn de rendementen in deze categorie -11,4%. Het totaalrendement tot en met het derde kwartaal 2011 komt uit op -1,3%. Het negatieve rendement in de categorie zakelijke waarden heeft de positieve rendementen in de overige categorieën volledig tenietgedaan.

Het nominale cumulatieve rendement van de portefeuille van ABP over de afgelopen 19 jaar is door het negatieve rendement in het derde kwartaal 2011 gedaald tot 6,7% gemiddeld. Het cumulatieve reële rendement kwam over diezelfde periode uit op 4,7% gemiddeld. Dit is 1,4%-punt hoger dan het prudente reële rendement waarmee wordt gerekend bij de vaststelling van de premie.Posted in: roerdalen