By november 3, 2011 4:19 pm Lees verder →

Deze week bezoekerscentrum ECI Cultuurfabriek open

Roermond – Op dinsdag 25 oktober heeft projectwethouder Raja Moussaoui het bezoekerscentrum van de ECI Cultuurfabriek geopend. Dé plek voor een eerste kennismaking met de ECI Cultuurfabriek en informatie over historie en toekomst.
Het openingsmoment is eveneens aangegrepen om een samenwerkingsverband te ondertekenen. De Stichting ECI en Stichting Pedagogisch Sociaal Werk (PSW) hebben een intentieovereenkomst ondertekend om cliënten van PSW met een arbeidsbeperking werkzaamheden te laten verrichten in de ECI Cultuurfabriek. De gemeente Roermond ondersteunt dit initiatief van samenwerking en heeft daarom de intentieovereenkomst mede ondertekend.

De ECI Cultuurfabriek opent in september 2012 haar deuren en biedt een groot scala aan kunst- en cultuurfuncties. De cultuurfabriek biedt in de toekomst plek aan een theater, poppodium, twee filmzalen, expositieruimte, cultuureducatie, multifunctionele ruimtes en meerdere horeca gelegenheden. Een aantal van deze functies wordt nu nog elders in de stad aangeboden door verschillende organisaties. Vanaf september 2012 verhuizen deze functies naar de ECI Cultuurfabriek en gaan zij verder als één organisatie: de Stichting ECI.

Bezoekerscentrum ECI Cultuurfabriek
Het bezoekerscentrum is het eerste gedeelte van het ECI complex dat voor publiek wordt opengesteld. Het centrum is geheel door creatieve vrijwilligers ingericht naar de thema’s: ECI gisteren, vandaag en morgen. Vanaf donderdag 27 oktober is iedereen elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur van harte welkom. Via een tijdslijn worden bezoekers meegenomen door de geschiedenis van het ECI complex en geleid naar de ECI van morgen; wat kunt u vanaf 1 september 2012 doen en beleven in de ECI Cultuurfabriek.

Door cultuur te verbinden in de ECI cultuurfabriek wil Roermond een internationaal en spraakmakend centrum neerzetten, dat een waardige invulling geeft aan het culturele gezicht van de stad. Maar de ECI Cultuurfabriek is meer en wil ook een plek bieden voor specifieke doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben. In samenwerking met PSW gaat ECI volwassenen met een verstandelijke handicap ondersteuning bieden bij het invullen van begeleid werken en dagbesteding. PSW biedt zorg en ondersteuning vanuit de basishouding dat ook kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap recht hebben op een volwaardige plek in de samenleving. De rechten en plichten over en weer van deze partijen worden nog nader vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Het project, de ECI Cultuurfabriek, wordt gesubsidieerd door de gemeente Roermond, Provincie Limburg, de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, GOML (Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) en het VSB fonds.Posted in: roermond