pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By januari 17, 2012 6:12 am Lees verder →

Dit jaar strengere exameneisen Havo, VWO en ook VMBO

Roerdalen – In het voortgezet onderwijs kiest een steeds groter deel van de leerlingen voor havo of vwo. De verschuiving landelijk van het vmbo naar deze hogere onderwijssoorten in het voortgezet onderwijs is echter niet alleen positief. In de periode 2005/2006-2009/2010 is in Nederland namelijk het slagingspercentage van zowel havisten als vwo’ers met 4 procentpunten afgenomen.
Met ingang van het schooljaar 2011/2012 gelden strengere exameneisen. Hierdoor kunnen de slagingspercentages voor havo en vwo, maar ook voor het vmbo, lager uitvallen dan in voorgaande jaren

Verschuiving van vmbo naar havo en vwo
In het schooljaar 2009/2010 namen landelijk bijna 85 duizend leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan het eindexamen voor havo of vwo, 10 duizend meer dan in 2005/2006. Hiertegenover staat een afname van 7 duizend eindexamenkandidaten in de lagere leerwegen van het vmbo, de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.

Slechtere resultaten voor havisten en vwo’ers
In 2009/2010 waren de vmbo’ers bij het eindexamen het meest succesvol. In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg slaagde 95 procent van de kandidaten en in de theoretische en gemengde leerweg 94 procent. Van de vwo’ers kon 89 procent de vlag uithangen en van de havisten 85 procent. Vooral bij deze hogere onderwijssoorten lagen de slagingspercentages lager dan in 2005/2006.

Vooral niet-westerse allochtonen minder succesvol
In de periode 2005/2006-2009/2010 zijn vooral de prestaties van niet-westers allochtone vwo’ers met een maatschappijprofiel bij het eindexamen verslechterd. In 2005/2006 lag het slagingspercentage van deze categorie in verhouding al laag, maar in 2009/2010 voldeed nog slechts drie kwart aan de exameneisen. Dat is 9 procentpunten minder dan vier jaar eerder. Op de havo blijven de niet-westers allochtone eindexamenkandidaten met een natuur- of maatschappijprofiel daar met een slagingspercentage van 74 nog iets onder. De niet-westerse allochtonen zijn echter niet de enigen die minder presteren. Ook van de veel grotere groep autochtone havisten en vwo’ers slaagde in 2009/2010 een iets kleiner deel voor het eindexamen.

.

Theo van Miltenburg
Bronnen:
– StatLine: Voortgezet onderwijs; geslaagden naar onderwijssoort
– Jaarboek onderwijs in cijfers 2011

Bron artikel: Webmagazine CBSPosted in: roerdalen