pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By juli 17, 2011 5:53 pm Lees verder →

Diverse regionale projecten in de race voor Europese innovatieprijs

Roerdalen/Maastricht – Subsidieprogramma OP-Zuid is flink op stoom. Niet alleen zal de begrote investeringsimpuls van 462 miljoen euro in de Zuid-Nederlandse economie naar verwachting 40% hoger uitvallen, het programma is dusdanig trots op haar projecten dat het meedingt naar een prestigieuze Europese innovatieprijs.

De race om de RegioStars Awards 2012 is begonnen. Deze jaarlijkse verkiezing van de meest vernieuwende regionale projecten in de 27 Europese lidstaten, wordt georganiseerd door de Europese Commissie. OP-Zuid doet komend jaar mee met vijf projecten, die met steun van het Europees Fonds

voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een belangrijke bijdrage leveren aan de innovatiekracht en economische ontwikkeling van Zuid-Nederland.

Inspiratie

De Europese Commissie wil met de RegioStars verkiezingen behaalde successen communiceren, de uitwisseling van kennis en ervaring bevorderen en de zichtbaarheid van vooruitstrevende ideeën vergroten. De winnende projecten zijn innovatief en inspirerend. Ze staan model voor soortgelijke

projecten in andere regio’s en andere Europese landen. Bovendien laten ze zien dat EU-geld goed is gebruikt – en dat is van groot belang met het oog op de onderhandelingen die lopen met betrekking tot de nieuwe structuurfondsperiode 2014-2020.

Criteria

De deelnemende projecten moeten op de eerste plaats afgerond of in een vergevorderd stadium zijn. Daarnaast is het van belang dat ze innovatief zijn, een grote impact hebben, financieel onafhankelijk kunnen voortbestaan en lokale, regionale of interregionale samenwerkingsverbanden tot stand

hebben gebracht. De vijf door OP-Zuid geselecteerde projecten voldoen ruimschoots aan deze criteria.

Succesverhalen

Zo is het Automotive House op de High Tech Automotive Campus in Helmond uitgegroeid tot hét nationale automotive expertise centrum met internationale allure. Het bevordert een optimaal klimaat voor samenwerking, kennisontwikkeling en open innovatie tussen overheid, bedrijfsleven en

kennisinstellingen. Met de vrije getijdenstroominstallatie van het C-Energy project op de Westerschelde wordt als eerste en enige in Europa waardevolle kennis en ervaring opgedaan met een systeem om energie op te wekken uit getijden en golven. Hiermee kan in de nabije toekomst de vervolgstap naar commerciële toepassingen gemaakt worden zowel in Nederland als andere Europese landen. De samenwerkingspartners van project I-Cane in Simpelveld ontwikkelen een zeer innovatieve digitale blindegeleidestok met navigatiesysteem, die de zelfstandigheid, mobiliteit en sociale participatie van

blinde en slechtziende mensen sterk verbetert.

En door de maatregelen die zijn voorzien in project De Karosseer wordt woonwagenkamp ‘Vinkenslag’ in Maastricht omgevormd tot een eigentijds bedrijventerrein dat past binnen de ruimtelijkeconomische ontwikkelingen in de regio. Een proces van ontwikkeling, legalisatie en integratie, dat

zonder ingrijpen waarschijnlijk niet tot stand zou zijn gekomen. Het vijfde project waarmee OP-Zuid meedingt, is gezamenlijk ingediend door vier Europese subsidieprogramma’s in Nederland en betreft de ontwikkeling en het beheer van een gezamenlijke website waarop alle projecten te zien zijn die in Nederland met Europees geld gefinancierd worden (EFRO, ESF, Life, Interreg). De website richt zich op een breed publiek en heeft als doelstelling te laten zien hoe Europees geld wordt besteed in Nederland. De nadruk ligt op het feit dat Brussel niet ver weg is maar dicht bij huis, in je eigen straat of stad, aan projecten werkt. Dit komt tot uiting in de naam van de website: www.europaomdehoek.nl

OP-Zuid groter dan verwacht

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013 (OP-Zuid) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland en de negen grote steden.

De uitvoering van het programma is in handen van Stimulus Programmamanagement, een uitvoeringsorganisatie van de provincie Noord-Brabant. OP-Zuid is een Europees economisch stimuleringsprogramma dat met bijna € 186 miljoen mede wordt gefinancierd uit het Europees Fonds

voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en met € 46 miljoen door het Rijk. Het richt zich op economische innovatie en met name de economische innovatie binnen het MKB in Zuid-Nederland.

Professor Dr. Wim van de Donk, Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant en voorzitter van het Comité van Toezicht OP-Zuid is zeer tevreden: “Het programma ontwikkelt zich zeer voorspoedig, ondanks het economisch zware weer. De totale omvang van het programma is groter

dan verwacht, wat vooral te danken is aan het feit dat lokale overheden en private partijen flink aan het programma bijdragen. Dat betekent dat de hefboomfunctie van de EFRO-subsidie groter is dan

begroot. De begrote investeringsimpuls van 462 miljoen euro in Zuid-Nederland zal naar verwachting 40% hoger uitvallen en uitkomen op 640 miljoen euro. Dit tekent het succes van OP-Zuid. Momenteel is zo’n 97% van het budget toegekend, dus het toekennen van subsidies aan nieuwe projecten zal de

komende tijd alleen nog op beperkte schaal plaatsvinden. De verwachting is dat in de loop van 2011 alle middelen zijn besteed.”

Meer informatie

Voor meer informatie over de projecten van OP-Zuid kijkt u op www.op-zuid.nl.

Meer informatie over RegioStars 2012 is te vinden op http:Posted in: roerdalen