By mei 18, 2011 11:22 am Lees verder →

Donderdag raad Roerdalen live op OR6 vanaf 19.30 uur

Roerdalen – Donderdag komt de gemeenteraad Roerdalen bijeen. De raadsvergadering is live te volgen vanaf 19.30 uur op de lokale omroep OR6 , met een herhaling vcrijdag om 12 en 21 uur.
Agenda vragenhalfuurtje met
aansluitend raadsvergadering
19 mei 2011
Aanvang: 19.30 uur in het gemeentehuis
in Sint Odiliënberg
1. Vaststelling raadsagenda
2. Spreekrecht
3. Besluitenlijst raadsvergadering 17 februari 2011
4. Besluitenlijst raadsvergadering 7 april 2011
5. Verordening Reinigingsheffingen 2012
6. Jaarrekening 2010 en begroting 2012 gemeenschappelijke
regeling Westrom
7. Veiligheidsbeleidskader 2011-2012
8. Visie brandweerzorg Limburg-Noord 2011-2015
9. Voorbereiding beleid en implementatie participatie
De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het
gemeentehuis in Sint Odiliënberg.
* Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht moet u dit tenminste
48 uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de
griffier. In dat geval moet u de volgende gegevens verstrekken:
naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp c.q. agendapunt
waarover u het woord wilt voeren.Posted in: roerdalen