pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By februari 11, 2017 1:16 pm Lees verder →

Donderdag raadsvergadering Roerdalen

Roerdalen – Donderdag 16 febr.as komt de gemeenteraad Roerdalen

De vergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Sint Odiliënberg. Bezoekers kunnen het gemeentehuis binnen via de oude hoofdingang aan de Schaapsweg.

Agenda
Vaststelling raadsagenda
Spreekrecht
Lijst ingekomen stukken
Besluitenlijst raadsvergadering 19 januari 2017
Controleprotocol voor de accountantscontrole (normenkader voor de controle van de jaarrekening 2016)
Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterketenplan Limburgse Peelen
Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020
Visiedocument Beschut Werk
Participatie statushouders
Voorstel om fusieproces De Risse – Westrom te beëindigen
De agenda en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en staan op de pagina Vergaderingen. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht moet u dit tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk melden bij de griffier. De griffier heeft dan de volgende gegevens van u nodig: naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp c.q. agendapunt waarover u het woord wilt voeren.Posted in: algemeen, roerdalen