By juni 7, 2012 12:45 pm Lees verder →

Drie info-avonden in Roerdalen over aangepast nieuw subsidiebeleid verenigingen

Roerdalen – Het werd vorige week al op de laatste kernen Info-avond van de gemeente in Posterholt al aangekondigd: de gemeente wijzigt het subsiebeleid ten opzichte van de aanvankelijke plannen.” Er was veel kritiek, de gemeente heeft beter geluisterd naar de verenigingen en ook natuurlijk door de politieke ommezwaai in de coalitie is er weer een en ander veranderd” , zo liet een inspreker na afloop van de Posterholtse meeting weten.

De gemeente plaatste deze week de volgende info op de site van de gemeente aangaande het subsidie-beleid

Subsidies dragen bij aan de leefbaarheid en de sociale samenhang van de kernen en buurten. Dat is de gedachte achter het nieuwe subsidiestelsel waar de gemeente Roerdalen aan werkt. De gemeente vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan de samenleving.

Met de nieuwe subsidieregeling willen wij verenigingen stimuleren om mensen die niet aan activiteiten deelnemen te betrekken en de samenwerking tussen verenigingen, scholen en andere organisaties bevorderen.

Drie informatieavonden in juni
De gemeente werkt momenteel aan het ‘Sturingskader subsidies’. Daarin staat hoe de nieuwe subsidieregeling eruit komt te zien. De plannen zijn nog niet klaar, maar omdat wij verenigingen graag in een vroeg stadium willen betrekken bij de plannen organiseren wij drie informatieavonden. Tijdens de avonden geven wij een toelichting op de globale inhoud van de plannen en het tijdpad. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en ideeën in te brengen. Besturen van alle verenigingen in Roerdalen zijn van harte welkom.

Datum en tijd Locatie Voor welke verenigingen?
11 juni 2012, van 19.00 tot 21.30 uur CC De Beuk in Posterholt Sociaal-cultureel (bijvoorbeeld jeugd- en ouderverenigingen, buurtverenigingen)
14 juni 2012, van 19.00 tot 21.30 uur De Zwarte Berg in Sint Odiliënberg Kunst en cultuur (bijvoorbeeld muziek-, zang- en toneelverenigingen, schutterijen, heemkunde, volksfeesten, etc.)
20 juni 2012, van 19.00 tot 21.30 uur De Zwarte Berg in Sint Odiliënberg Sport en bewegen
Wij hebben een indeling gemaakt naar ‘soorten’ verenigingen om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op vragen en ideeën die bij verenigingen leven. Wanneer u de betreffende avond niet kunt komen, bent u uiteraard welkom om een van de andere avonden te bezoeken. De inhoudelijke toelichting tijdens de drie avonden is hetzelfde.

Meer informatie over het nieuwe subsidiebeleid en de informatieavonden vindt u op de pagina Beleid – Voorzieningenbeleid op deze website. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 0475-538 888.Posted in: roerdalen