pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By augustus 21, 2011 12:32 pm Lees verder →

Dunningswerkzaamheden in bossen Swalmen; info-avond 22 aug

Roermond/Swalmen – Vanaf half september 2011 tot uiterlijk 15 maart 2012 voert de Gemeente Roermond in samenwerking met Bosgroep Zuid-Nederland werkzaamheden uit in de gemeentelijke bossen. Het betreft de gebieden ‘De Bosberg, Wandelpark en Bisschopskamp’ in Swalmen. De werkzaamheden zijn gericht op het vergroten van de natuurwaarden en belevingswaarde voor bezoekers. In totaal wordt circa 150 hectare bos gedund. Een aantal stukken bos wordt gekapt en later ingeplant met andere boomsoorten.

Bij ‘dunnen’ worden bomen verwijderd zodat andere bomen de ruimte krijgen verder te groeien. De dunning zorgt ervoor dat meer boomsoorten de kans krijgen het kronendak te bereiken en de struiklaag van het bos zich beter kan ontwikkelen. Dit komt de soortenrijkdom ten goede en zorgt tevens ervoor dat het bos aantrekkelijker uit komt te zien. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gewerkt volgens de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Door te werken volgens deze code worden bijvoorbeeld roofvogelnesten, spechten(nest)-bomen, mierennesten, holen en zeldzame flora ontzien. Vlak voordat de uitvoering van werkzaamheden start, worden de percelen geïnventariseerd op aanwezigheid van bijzondere soorten, zodat deze bij de uitvoering kunnen worden gespaard. De oogstwerkzaamheden vinden, in verband met het broedseizoen, plaats vóór 15 maart 2012.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt de gemeente de komende jaren ondersteund door Bosgroep Zuid-Nederland, een coöperatie van bos- en natuureigenaren. Om het gemeentelijke eigendom van bos- en natuurterreinen structureel te kunnen beheren sluit de gemeente een raamovereenkomst af met de bosgroep. De basis hiervoor vormt een volledig geactualiseerd beheerplan.

Op 22 augustus 2011 vindt in café-harmoniezaal Soranus, Boven Boukoul 17, een informatieavond plaats over de dunningswerkzaamheden. Tijdens deze avond geeft de gemeente een toelichting op de werkzaamheden en vindt de ondertekening plaats van de raamovereenkomst door wethouder IJff en directeur van de bosgroep de heer De Wit. Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanvang: 19.30 uur.Posted in: roermond