pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By augustus 9, 2015 2:53 pm Lees verder →

Extra geld provincie woonplan oude busremise Posterholt

Posterholt/Maastricht – De Provincie Limburg heeft een projectsubsidie van € 100.000,- verleend aan de gemeente Roerdalen voor de bouw van negen levensloopbestendige woningen in Posterholt. Het betreft de laatste subsidiebeschikking via het subsidiekader ‘stimulering bouw en transitie Limburgse woningmarkt’. Dat was in het leven geroepen om projecten vlot te trekken en zodoende de Limburgse bouwsector te ondersteunen toen deze door de crisis hard werd getroffen.

De realisatie van negen levensloopbestendige woningen maakt deel uit van het grotere Herontwikkelingsplan voor het centrum van Posterholt. Voor dit plan heeft de Provincie Limburg met het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3e tranche in 2012 een subsidie ter hoogte van maximaal € 567.500,- beschikbaar gesteld.

Om het al enige tijd braakliggend terrein aan de Hoofdstraat in Posterholt ook aan de kunnen pakken heeft de gemeente een beroep gedaan op de Provincie. Met de bijdrage vanuit het Gouvernement gaat de gemeente de aanwezige vervuiling op de voormalige busremise saneren en 9 levensloopbestendige woningen bouwen.

Gedeputeerde voor Wonen, Daan Prevoo, vindt dat de gemeente uitstekend inspeelt op de demografische ontwikkelingen in de regio: “De realisatie van negen levensloopbestendige woningen sluit goed aan deze ontwikkelingen. Onder invloed van bevolkingskrimp is de vraag naar nieuwe woningen immers beperkt. Daartegenover staat dat onder invloed van vergrijzing er juist wel toenemende vraag naar levensloopbestendige woningen is.” Ook over de sociale insteek bij dit project is de gedeputeerde zeer te spreken: “Ik ben blij dat tenminste 20 procent van de provinciale bijdrage aan de realisatie van de woningen wordt ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen.”

Nu naast de andere ontwikkelingen via het Herontwikkelingsplan voor het centrum van Posterholt ook de voormalige busremise opnieuw ingericht wordt, krijgt het centrum van Posterholt een integrale kwaliteitsimpuls.Posted in: roerdalen