pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By maart 11, 2013 12:32 pm Lees verder →

Fysieke VaardigheidsToets politie: resultaten zijn goed, opkomst kan beter

Roerdalen – – Sinds 2012 is de deelname Fysieke VaardigheidsToets (FVT) verplicht voor de politiemensen die met geweldsmiddelen zijn uitgerust. Inmiddels zijn de jaarcijfers over 2012 bekend. Ruim 80% van de deelnemers legt de toets af binnen de streeftijd. Nog eens een kleine 13% zit daar minder dan 20 seconden vanaf.

De Fysieke VaardigheidsToets (FVT) is de fitheidstest voor politiemensen die met geweldsmiddelen zijn uitgerust. Dit parcours is afgeleid van het dagelijkse politiewerk op straat. Vanaf 1 januari 2012 was de FVT voor hen verplicht, maar het betrof een monitorjaar om inzicht te krijgen in de toetsresultaten. Er was dus nog geen sprake van al of niet slagen. In 2012 is gewerkt met streeftijden, onderverdeeld naar geslacht en leeftijdscategorie.

Deelname
De deelnamecijfers strekken minder tot tevredenheid. Landelijk gezien legde gezien tweederde (64%) van de agenten de toets af of was met reden verhinderd, bijvoorbeeld naar aanleiding van de vragen van de gezondheidscheck. De verschillen in opkomst tussen de voormalige regiokorpsen waren soms groot. In een groot deel van de voormalige korpsen werd zichtbaar gestuurd op het uitvoeren van de FVT en het administreren van de resultaten, terwijl enkele andere onvoldoende resultaten lieten zien.

Aansturing
De verschillen in aansturing behoren met de komst van de nationale politie tot het verleden. Zo wordt de FVT sinds 1 januari driemaandelijks gemonitord. Het signaleren van knelpunten of noodzaak tot bijsturing wordt daarmee effectiever en gemakkelijker.

Resultaatverplichting
2012 was een monitoringsjaar voor de FVT. In 2013 worden in overleg met de Minister en de vakbonden nadere afspraken gemaakt over het vaststellen van de normtijden. Dat geldt ook voor de gezondheidscheck, de vragenlijst die deelnemers vooraf moeten doorlopen en waarbij – indien meer dan 1x ‘ja’ geantwoord wordt – de bedrijfsarts moet beoordelen of iemand al dan niet kan deelnemen. Deze wordt met de bedrijfsartsen geëvalueerd.

Reactie korpsleiding
Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie, is tevreden met de resultaten van dit eerste jaar. ‘Het is goed te zien dat landelijk gezien ruim 80% van de mensen de streeftijden haalt en nog eens 13% daar minder dan 20 seconden vanaf zit. De ruimte voor verbetering zit vooral in de opkomst. De komende tijd gaan we gebruiken om na te gaan waarom mensen niet hebben deelgenomen aan de toets. Zijn dat gezondheidsredenen, administratieve problemen of is er samenhang met inzet van capaciteit? Om effectief te kunnen sturen op verbetering, moeten we dat weten.’

Kerncijfers Fysieke VaardigheidsToets
Opkomst: Landelijk gezien heeft circa 64% van de RTGP-plichtigen de toets afgelegd of was met reden verhinderd van deelname. Er zijn soms grote verschillen tussen de voormalige korpsen: laagste opkomst was 28,15%, hoogste was 94,8%.
Resultaat overall: De deelnemers doen het goed: 80,62% haalt de streeftijd (groen), 12,56% zit daar minder dan 20 seconden vandaan (oranje) en 6,82% zit meer dan 20 seconden boven de streeftijd (rood). Vrouwen scoren beter dan mannen: 83,56% van de vrouwen zit in het groen, tegenover 77,67% van de mannen.
Bijlagen
Bijlage 1 – resultaten FVT per korps 2012Posted in: politie, roerdalen