By mei 16, 2014 7:31 am Lees verder →

Geld provincie voor 6 projecten waaronder Posterholt

Posterholt/Maastricht – Een centrumplan in Beek, de uitbreiding en renovatie van museumcomplex de Locht in Melderslo, de opwaardering van de Hoofdstraat in Posterholt, de ontwikkeling van de voormalige Don Bosco locatie in Geleen, een dorpsplein in Ubachsberg en de uitbreiding van de wijk Leuken in Weert. Deze zes projecten passen geheel binnen de provinciale visie op het gebied van Wonen en Leefbaarheid en ontvangen een totale financiële bijdrage van maximaal € 2.146.567,– uit de 3e tranche van de provinciale motie Stimulering Bouw.

Deze projecten verhogen de leefkwaliteit in Limburg en helpen de bouwsector en de vele mensen die er werkzaam zijn in crisistijd. De totaalteller van de ‘Stimulering bouw in crisistijd’ komt hiermee op 247,1 mensjaren werk.

Centrumplan Beek
Beek werkt aan een nieuwe identiteit van het centrum. Het centrum wordt geheel vernieuwd en krijgt een belangrijke upgrading als verblijfsgebied. De Provincie draagt vanuit de motie stimulering bouw in crisistijd maximaal € 975.060,– bij.

Museumcomplex de Locht
In Melderslo wordt museumcomplex de Locht gerenoveerd en uitgebreid. Het plan bestaat uit de realisatie van een nieuw hoofdgebouw, een aspergemuseum, een champignonmuseum en een glastuinmuseum. Daarnaast wordt een historische boerderij uit het jaar 1300 hersteld en een kapel hergebouwd. Vanuit de motie bouw levert de Provincie een bijdrage van maximaal € 126.750,– aan het project.

Hoofdstraat Posterholt
Met het Plan Hoofdstraat worden, passend binnen de maat van Posterholt, minimaal acht grondgebonden woningen in het centrum gerealiseerd. Zes van deze woningen zijn levensloopbestendig in het goedkope segment. Daarnaast wordt ook het openbaar gebied opgeknapt. De Provincie levert hieraan een bijdrage van maximaal € 100.000,– vanuit de motie bouw.

Don Bosco locatie Geleen
Het is voor de leefbaarheid in het centrum van Geleen gewenst dat het terrein van de voormalige Don Boscoschool verder ontwikkeld wordt. Met een bijdrage van maximaal € 600.000,– van de Provincie vanuit de motie Bouw kunnen nu 26 levensloopbestendige woningen ten noorden, én 13 levensloopbestendige woningen ten zuiden van de Diepenbrockstraat gebouwd worden.

Dorpsplein Ubachsberg
Het Bernardusplein in Ubachsberg dat grenst aan de kerk, woon-zorgcomplex ’t Bernardushöfke en het medisch centrum Ubachsberg wordt ontwikkeld tot hét dorpsplein van de kern Ubachsberg. Deze plek is door de gemeente in samenspraak met burgers en verenigingen aangewezen als dé toekomstige centrale ontmoetingsplek voor jong en oud. Vanuit de motie bouw levert de Provincie een bijdrage van maximaal € 169.757,– aan het project.

Hoeve Vrouwenhof
Het plan Vrouwenhof van de gemeente Weert is een uitbreiding van de wijk Leuken met woningen en een sport- en recreatiecluster. Hiervan zijn inmiddels 200 woningen gerealiseerd. Ook het sport- en recreatiecluster is zo goed als opgeleverd. De bouw van de laatste woningen is door de economische recessie gestagneerd. Vanuit de motie bouw levert de Provincie Limburg een bijdrage van maximaal € 175.000,– aan de bouw van de laatste 105 woningen binnen dit project.

Drie tranches
In het kader van de motie ‘perspectief voor de bouwsector in crisistijd’ zijn er tot en met juni 2013 in een eerste tranche, 38 bouwprojecten door het College van Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Daarna hebben Provinciale Staten in juni 2013 een motie aangenomen voor een tweede tranche. Hiermee zijn nog eens 17 projecten uiterlijk begin 2014 van start kunnen gaan. Vervolgens is in de begrotingsbehandeling op vrijdag 8 november 2013 een nieuwe motie in PS aangenomen voor een 3e tranche van de regeling ‘stimulering bouw in crisistijd’. Meer informatie: www.limburg.nl/stimuleringbouw.Posted in: roerdalen