By december 19, 2011 12:27 pm Lees verder →

Gemeente Roermond: Belangrijke wijzigingen ophaalschema huisvuil gaan in per 1 januari 2012

Roermond – Met ingang van 1 januari 2012 verandert voor diverse huishoudens de inzameldag van het gft- en restafval. Met deze wijziging verbeteren de inzamelroutes. Door de aanpassing van de routes kan Van Gansewinkel efficiënter inzamelen. Deze wijzigingen zij niet van toepassing bij hoogbouw met verzamelcontainers.

Alle huishoudens zullen een persoonlijke afvalwijzer ontvangen. In deze brochure is te lezen op welke dag bij u het gft- en restafval wordt opgehaald en welke wijzingen er zijn in verband met feestdagen. Verder bevat deze afvalwijzer informatie over diverse avalstromen, het Milieupark, openingstijden en belangrijke telefoonnummers.

Heeft u de afvalwijzer (nog) niet ontvangen, of wilt u een digitaal exemplaar van uw woonadres of een ander adres? Ga dan naar “deze pagina”:http://www.roermond.nl/index61537.htm en ontvangen een schema in digitale vorm.Posted in: roermond