By januari 9, 2012 12:54 pm Lees verder →

Gemeente Roermond investeert fors in groen

Roermond – De Gemeente Roermond zet extra in op twee belangrijke groene doelen: het bomenplan en de voortzetting van begrazing in natuurgebieden.

Bomenplan
Roermond onderscheidt zich als groengemeente. Bij het opzetten van het Bomenplan gemeente Roermond Beleid en beheer 2012 – 2024 bleek Roermond 35.000 bomen te tellen, en dat waren er 10.000 meer dan al in het Geïntegreerd Beheers Informatie Systeem (GBI) waren opgenomen. Voor een inhaalslag in onderhoud heeft de gemeente voor 2013 een bedrag van 200.000 euro extra begroot, bovenop het reguliere budget. Met dat geld wordt het onderhoud en het beheer van de bomen volgens een nieuwe methode uitgevoerd. De onderhoudstoestand van bomen is bepalend en niet de leeftijdscategorie van bomen.
Dat maatwerk zorgt voor schoonheid en veiligheid. De bomen die van belang zijn voor de stedelijke structuur krijgen extra bescherming en mogelijk versterking door aanplant. Herplant en compensatie blijven belangrijk evenals het behoud van monumentale bomen.

Het belang van bomen is aanzienlijk, niet alleen voor de sier en de landschappelijke waarde. Ze leveren zuurstof, ze geven verkoeling, ze versterken het biologisch leven en ze hebben ook recreatieve en economische waarde. Het bomenplan past helemaal in de Strategische Visie Roermond 2020: De gemeente investeert in natuurontwikkeling om verlies van natuurwaarden elders te compenseren en om de kwaliteit van de bestaande natuur te verhogen.

Begrazing
Roermond zal zich blijven sterk maken voor begrazing, zowel door schapen als door Galloways en andere runderen, Rode Geuzen genaamd. Runderen worden ingezet omdat op locaties de grond te schraal kan worden als daar schapen zouden grazen. Overigens, machinaal maaien is duurder.

Het beëindigen van het contract met aanbieder Free Nature voor begrazing met Galloways betekent niet dat de begrazing voorbij is. “De gemeente onderschrijft de waarde van begrazing voor natuurgebieden. Dat is onderstreept met het besluit om de begrazing vanaf medio januari voort te zetten”, aldus wethouder Gerard IJff die groenbeleid in portefeuille heeft. IJff reageert daarmee op tegengestelde berichtgeving in de regionale krant en de opinievorming daarover.

De gemeente gaat een overeenkomst van een jaar aan met Van Cruchten voor de gebieden Kerkebroek en Spickerbroek met respectievelijk vijf en twaalf Galloways; en met Büchner voor de gebieden Breidberg en Hattem met respectievelijk twaalf en twee tot acht Rode Geuzen.Posted in: roermond