By februari 6, 2014 8:54 pm Lees verder →

Gemeente Roermond stelt werkgroep integriteit in

Roermond – De gemeenteraad heeft afgelopen maandag een permanente werkgroep ‘Integriteit’ ingesteld. De werkgroep, bestaand uit de burgemeester en twee onafhankelijke deskundigen, gaat raadsleden en (kandidaat) wethouders adviseren bij integriteitvraagstukken. De werkgroep geeft gevraagd maar ook ongevraagd advies en kan, indien zij dat nodig acht, externe deskundigen inhuren. Voorafgaand aan de stemming pleitten LVR en BBR ervoor ook raadsleden in de werkgroep te plaatsen. De coalitie was hier echter op tegen omdat zij van mening was dat hiermee de onafhankelijkheid van de werkgroep teniet wordt gedaan.Posted in: roermond