By december 5, 2011 11:40 am Lees verder →

Gemeente Roermond wijzigt regeling voor aanschaf AED

Roermond – De gemeente Roermond heeft de stimuleringsregeling voor de aanschaf van een AED (automatische externe defibrillator gewijzigd. Hierdoor wordt het voor sportverenigingen en welzijnsinstellingen makkelijker om voor subsidie in aanmerking te komen.

De gemeente Roermond streeft naar een dekkend netwerk voor passende hulpverlening bij een hartstilstand. Als maatstaf hanteert de gemeente Roermond maximaal drie AED’s per wijk. Een AED komt op een plek waar die in geval van nood meteen beschikbaar is. Door versoepeling van de regeling wordt getracht een optimale verdeling van AED’s te krijgen

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat niet langer wordt vastgehouden aan een opleidingsplan voor tien procent van de leden of werknemers. Dit bleek in de praktijk voor een aantal verenigingen en instellingen niet haalbaar. In plaats hiervan dient de vereniging of instelling een plan op te stellen waaruit blijkt dat bij alle activiteiten van de vereniging of instelling minimaal één opgeleide vrijwilliger of werknemer aanwezig is. Hierdoor hoopt de gemeente Roermond de stimuleringsregeling toegankelijker te maken voor verenigingen en instellingen.

Sportverenigingen of welzijnsinstellingen binnen de gemeente Roermond komen in aanmerking. Bedrijven en particulieren zijn uitgesloten van de regeling. Verenigingen of instellingen die de AED krijgen toegewezen, moeten zelf zorgen voor het onderhoud en beheer en voor het opleiden van vrijwilligers of werknemers die een AED kunnen gebruiken.

De subsidieregeling loopt tot het einde van dit jaar en de volgorde van binnenkomst en in hoeverre wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden is daarbij bepalend. Op www.aed4.eu kunt u een overzicht vinden van de reeds aanwezige AED’s in de gemeente RoermoPosted in: roermond