By april 10, 2012 7:38 am Lees verder →

Gemeenteraad Roerdalen fluit B en W flink terug in voorstel Structuurvisie;

Roerdalen – Het heeft er alles weg van dat de gemeenteraad van Roerdalen vorige week voorkomen heeft dat het college van B en W van Roerdalen een bok van formaat – zoals een toehoorder het op de publieke tribune het noemde – geschoten heeft. Ter discussie en vaststelling op de agenda stond de Structuurvisie 2030 van de gemeente Roerdalen: – grof samengevat – hoe gaat de gemeente er de komende 20 jaar uitzien met al zijn ontwikkelingen: van huizenbouw en landbouw tot ruimtelijke ontwikkeling en recreatie, en alles wat daarmee samenhangt. Kortom, welke kant gaat Roerdalen op in de vaart der volkeren de komende twee decennia?

B en W kozen na schorsingen en beraadslagingen van uren die tot na middernacht duurden, voor de meest wijze les: het voorstel werd in zijn geheel terug genomen en komt binnen niet al te lange tijd opnieuw in de raad, maar dan in een verbeterde versie. Want er lagen heel wat amandementen, moties en wijzigingsvoorstellen op tafel en de versie die ter tafel lag was flink onvoldoende . Of zelfs in sommige gevallen, anders gelezen kon worden, aldus Jan Ramakers van de Jongerenpartij.
De grootste oppositiepartij – Roerstreek Lokaal – sprak bij monde van raadslid J den Teuling zelfs van een farce-vertoning in de raad en ook de Jongerenpartij raadde het college van B en W dringend aan de Structuurvisie opnieuw te bekijken en waar nodig te herschrijven. Daar drong ook raadslid Smits (Democraten Roerdalen) namens alle fractievoorzitters na beraad op aan,.
Bovendien bleek dat het college van B en W ook verdeeld. Wethouder Jan Teuwen wenste namelijk een aantekening te maken en vond dat er meer naar de voorgestelde wijzigingen gekeken moest worden,
Verantwoordelijk wethouder Wolfhagen moest echter diep door het stof en erkende uiteindelijk dat devisie nieuw overleg vraagt en waar nodig herschreven moet worden.
Hij kon geen termijn noemen waar binnen dat karwei klaar is, maar zei alles op haren en snaren te zetten om een gedegen stuk dan de raad aan te bieden.
De rest van de agendapunten werden na twaalven niet meer behandeld en komen op voorstel van de raadsvoorzitter komnede donderdag in een extra raadsvergadering aan de orde.Posted in: roerdalen