By april 15, 2012 11:59 am Lees verder →

Grote integrale verkeerscontrole door 40 man politie in Horn

Horn – De politie heeft vrijdag 13 april een grote integrale verkeerscontrole uitgevoerd. Diverse politiedisciplines en externe partners deden mee aan de controle, waarbij gebruik werd gemaakt van ondersteunende faciliteiten en materialen. Er werden 246 voertuigen gecontroleerd en alle bestuurders werden daarbij gecontroleerd op alcoholgebruik. Er werd 16 maal proces-verbaal opgemaakt voor diverse overtredingen van bestuurders die in de controle werden staande gehouden. Door de radarwagen die in de omgeving van de controle werd opgesteld, werden 325 verbalen gemaakt voor de snelheid. Twee bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren in verband met hun veel te hoge snelheid; De hoogst gemeten snelheid betrof 163 kilometer per uur, terwijl ter plaatse 100 kilometer per uur is toegestaan. Bij de staande controle werd tegen een bestuurder proces-verbaal opgemaakt en hij werd aangemeld bij het CBR om op eigen kosten een cursus te gaan volgen voor het aanwezig hebben en rijden terwijl verdovende middelen gebruikt zijn; 2 maal trof de politie een kleine hoeveelheid hennep aan, die in beslag genomen werd. 5 Maal werd een kentekenbewijs ingevorderd in verband met de technische staat van het voertuig. In een geval werd afstand gedaan van een personenauto in verband met de slechte technische staat. Dit voertuig zal vernietigd worden; De douane maakte onderdeel uit van de contole en moest proces-verbaal opmaken tegen twee bestuurders voor het aantreffen van rode diesel. De Vreemdelingenpolitie doet verder onderzoek naar de verblijfsvergunning van een buitenlandse bestuurder die geen geldig visum kon tonen; ook wordt in een geval verder onderzoek ingesteld op verdenking van mensenhandel;   De Parketpolitie handelde een vonnis voor een boetebedrag van 330 euro af; een persoon kon een openstaande boete van 300 euro niet betalen en in plaats daarvan zeven dagen zitten.

Er werden zeven openstaande boetes geïnd voor in totaal 1.673,38 euro; Eenmaal werd een persoon aangetroffen die gesignaleerd stond om aangehouden te worden terzake zware mishandeling. Tevens moest deze persoon nog DNA afstaan en moesten er nog boetes betekend worden; De Belastingdienst behaalde tijdens deze verkeerscontrole de volgende resultaten: 3 x contante betalingen; 6 x werd er beslag gelegd voor een totaalbedrag van 3.157 euro; 2 x beslaglegging en afvoeren van een personenauto in verband met een belastingschuld. Betrof een schuldbedrag van in totaal 24.638 euro; 1 x rijden terwijl het voertuig geschorst is; 4 x mocht een bestuurder verder rijden in verband met uitstel van betaling; Aan de controle werkten in totaal 40 politiemensen mee; 7 medewerkers van de Belastingdienst; 3 medewerkers van de Douane met een verdovende middelen hond; 4 medewerkers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer; 2 medewerkers van de Parketpolitie; 5 medewerkers van de brandweerposten Nederweert en Heythuysen; 

Tijdens deze verkeerscontrole werd op de rijksweg N280 een afzetting gecreëerd door medewerkers van de Provincie Limburg om alle voertuigen naar de controleplaats te leiden. Omdat de politie een coulancebeleid voert als gevolg van de CAO-onderhandelingen, werden er tijdens de controle ongeveer 80 coulancebonnen uitgedeeld in plaats van de geëigende boetes.   Posted in: politie