By november 22, 2014 3:50 pm Lees verder →

Hebt u een te laag inkomen? Uitkering gemeente

11:53
Roermond – Alle mensen vanaf 18 jaar met een laag inkomen tot 110% van het sociale minimum hebben in 2014 recht op eenmalige bijdrage. Dit wordt de koopkrachttegemoetkoming genoemd. De tegemoetkoming bedraagt voor: Echtpaar of samenwonenden € 100,-, alleenstaande ouder € 90,-, alleenstaande € 70,-. Het maakt niet uit of men een uitkering of loon ontvangt. Wie een uitkering van de gemeente heeft, krijgt in november 2014 automatisch het bedrag op de rekening. Info: afdeling Sociale Zaken via tel. 14 0475 of kijk op www.laaginkomen.nlPosted in: roermond