pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.com tube300.me
By mei 15, 2012 4:50 am Lees verder →

Herhaling op verzoek Beschouwing (3) Roerdal Journaal Welke koers vaart college B en W Roerdalen?

Roerdalen – Het is opvallend hoe weinig infomatie door de verschillende politieke informatie naar buiten wordt gebracht over de aanstaande vorming van het college van B en W, of wellicht beter gezegd, een nieuwe coalitie in de gemeente Roerdalen. Zulks na het recente uiteen vallen van de regeringscoalitie van CDA, Praktische Politiek (PP) en VVD( samen de kleinst mogelijke meerderheid van 10 van de 19 zetels: resp. 5, 2 en 3 zetels).
Zaterdag jl heeft het Roerdal Journaal op deze site zijn Beschouwing (1 en 2) in deze, nogmaals gepubliceerd op verzoek.
Zoals bekend zegden CDA en PP recentelijk het vertrouwen op in de VVD nadat de VVD – naar men zegt – stiekem gepraat had met de grootste oppositiepartij Roerdalen Lokaal (6 zetels) en de Lokalen een wethouderszetel beloofd had ten koste van de PP.

Dat alles ( = geheim gesprek van de VVD was niet bij alle VVD-raadsleden bekend) had ook weer een afsplitsing binnen de VVD tot gevolg: raadslid M. Thevissen gaat alleen verder als eenmanspartij en is naast Democraten Roerdalen (1 zetel) thans de tweede eenmanspartij. De resterende 2 zetels worden bezet door de Jongerenpartij Roerdalen, die nu een scharnierfunctie in een coalitievorming kan zijn of lijkt te worden, en eventueel met de eenmanspartijen ook min of meer een sleutelpositie bekleedt in de vroming van een nieuw college.
Dinsdag is er een extra raadsvergadering om 19.30 uur over de politieke situatie en die wordt live uitgezonden.

Of dinsdag in de raadsvergadering al (enige) kleur bekend wordt is de vraag. Dat is is tot op dit moment niet bekend. Tot vrijdagavond jl kon de coalitievorming nog alle kanten op. Een ingewijde vertelde dat de Jongerenpartij Roerdalen enerzijds nog geen keuze heeft gemaakt of heeft willen maken en anderzijds ook niet te porren zou zijn voor een wethouderszetel door een van de twee zittende Jongeren-raadsleden (M. Schmitz of J. Ramakars).

Dat is info die tot vrijdagavond bekend werd en daarbij is ook door door dezelfde ingewijde ( die dichtbij het vuur zit maar absoluut onbekend wil blijven) gezegd, dat het “CDA en Roerstreek Lokaal” in gesprek zijn met elkaar….( zoals eerder in Beschouwing (2) op deze site ook al als een mogelijke these gesuggereerd).
Of daarin ook de PP en de Jongerenpartij (en eventueel een of beide eenmanspartijen) betrokken zouden worden, was dezelfde ingewijde niet bekend maar het behoort “zeker tot de mogelijkheden”. Volgens hem zou het CDA de PP vooralsnog niet los laten bij de vorming van een nieuwe coalitie.

Maar of de PP nog met Roerstreek Lokaal verder een nieuw college wil vormen moet ook afgewacht worden, zeker de recente geschiedenis van de VVD-vrijage met de Lokalen. Bij die vrijage zouden de liberalen j al een wethouderszetel klaar hebben staan voor de Lokalen ten koste van – naar beweerd wordt – de PP…

Gestreefd wordt volgens de ingewijde echter bovenal naar een brede coalitie, breder dan die, die tot nu toe bestond met 10 van de 19 zetels. Dezelfde ingewijde tekent daarbij aan wat de Beschouwing (2) in het Roerdal journaal ook al constateerde: CDA (5 zetels) en Lokalen (6 zetels) hebben samen alleen al samen 11 zetels en met een of twee zetels erbij kan men veel “meer gerust”” regeren…
Eventueel zouden ze dus samen verder kunnen zonder andere partijen! Maar of dat “geruster regeren” betekent, is dan weer zeer de vraag…

Maar voor de nieuwe coalitie ‘er staat’, heerst er kennelijk alom wantrouwen, weinig vertrouwen, geheimzinnigheid. Met als voorlopige eindconclusie (op dit moment – zondagnamiddag): het kan nog alle kanten op…

Hoe het ook zij, de vorming van een regeringscoalitie gebeurt in Roerdalen nogal altijd in alle geheimzinnigheid. Zulks in tegenstelling tot die grotere plaatsen waar de vorming van een regeringscoalitie met eventueel de invulling van wethouderszetels openbaar is….
Wij als Roerdal Journaal -redactie kunnen ons herinneren dat in Roermond grote transparantie betracht werd en zelfs openbare bijeenkomsten over de collegevorming plaats vonden na de jongste gemeenteraadsverkiezingen.
In Roerdalen heerst alleen radiostilte. Is dat goed? Ja, zeggen sommigen, want een broedende kip moet je niet storen; nee zeggen weer anderen, omdat zulks een minachting van de kiezer is, die daarover soms ook zinnige woorden zeggen of schrijven kan.
Want hoe moet die kiezer nou zijn ei kwijt? Kan hij meepraten met de partijen op bijv. de sites? Niet of nauwelijks. Wij als Roerdal Journaal hebben daarom de internet-sites van de verschillende politieke partijen in Roerdalen erop nagekeken, en zijn toch wel geschrokken. Er valt bij de meeste partijen kennelijk alleen iets te melden als er verkiezingen aanstaande zijn…
Bijna alle lijsten in politiek Roerdalen hebben gedateerde sites, waarbij er zelfs terug gaan als actueeltse stand van zaken naar….naar de negentiger jaren en dat anno 2012: schande en minder dan een dikke onvoldoende!!

We gaan hier niet alles beoordelen maar bijna 85% van de sites voldoet niet aan de actualiteits-eisen en is een aanfluiting voor de bezoeker.

Zonder een voorkeur uit spreken vonden we op de site van Praktische Politiek nog de zinnigste informatie met recente items en zelfs een recent actualiteits-item met betrekking tot de wethouders-sitiatie die aanleiding was tot de breuk.
Het item, gedateerd 06-05-2012, werkt voor sommigen ook verduidelijkend. En daar gaat het toch om: transparantie, dames en heren van de vroedschap!!!

Dat recente item op de PP-site laten we hier integraal volgen en, zoals gezegd, u moet het natuurlijk ook een beetje bekijken door de partijpolitieke bril….

Redactie Roerdal Journaal (JB)

Het item op de site van Praktische Politiek-site is getiteld:

Praktische Politiek gaat voor raadsbreed gedragen structuurvisie

In de raadsvergadering van 5 april jongstleden is er uitgebreid gediscussieerd over de structuurvise, waarin globaal tot 2030 de mogelijke ontwikkelingen t.a.v. bouwen en beheer van landschap en natuur wordt vastgelegd.

Reeds geruime tijd zijn er insprekers geweest vanuit de Roerdalense bevolking, de LLTB, de agrariërs etc.
Ook binnen de afzonderlijke partijen bestonden er de nodige vragen en bedenkingen over het stuk. Hetgeen in de raadsvergadering van 5 april leidde tot verhitte discussie en een heleboel amendementen.

Ondanks al deze door veel fracties gedragen amendementen bleef het college van B&W aangeven vast te willen houden aan het voorliggende stuk.

Praktische Politiek is van mening dat een structuurvisie tot 2030 gedragen moet worden door de voltallige raadsfracties, zodat er niet de situatie gaat ontstaan dat na de volgende raadsverkiezingen een nieuwe coalitie het hele stuk weer opnieuw moet gaan herschrijven.

Dat lijkt ons dan ook niet te ver gezocht gezien de concensus die er was tussen de raadsfracties onderling.
Helaas leidde het feit dat het college de vele amendementen niet wilde meenemen in het stuk er toe dat onze wethouder Jan Teuwen, aan het slot van de vergadering een moedig statement maakte.
Hij gaf aan dat hij ondanks zijn medeverantwoordelijkheid voor het stuk als lid van het college; dat hij toch de mening was toegedaan dat de opmerkingen van alle partijen meegenomen moesten worden als wensen en bedenkingen. Hij onderschreef heel duidelijk het standpunt van onze fractie dat de Structuurvisie raadsbreed gedragen moet worden.

Het stuk werd vervolgens door het college teruggetrokken om na aanpassing opnieuw in de raad te worden behandeld. Wellicht zal het college een volgende keer minder lichtzinnig omgaan met de mening van de Roerdalense inwoners.

In elk geval wil het bestuur en fractie van Praktische Politiek Jan Teuwen een pluim toebedelen voor zijn moedige actie.
 —Posted in: roerdalen, roermond